Pamatinformācija

Nosaukums:

Veco kapu kalniņš

Adrese:

Mācītājmuiža, Mazirbe, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3275

Apraksts:

Veco kapu kalniņš – viduslaiku un mūsdienu kapsēta. Izteikta versija, ka kādreiz bijusi sena svētvieta. Te meklējami vairāki interesanti objekti.