"Riņģu" Brāļu saiešanas nams

Pamatinformācija

Nosaukums:

"Riņģu" Brāļu saiešanas nams

Adrese:

Riņģi, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707

Apraksts:

Vietējas nozīmes kultūras arhitektūras piemineklis. "Riņģu" Brāļu draudzes saiešanas nams atrodas Blomes pagasta "Riņģos". Agrāk bija izplatīta aktīva hernhūtiešu brāļu draudžu kustība, kā rezultātā 19.gs. otrajā pusē tapis arī Riņģu saiešanas nams. Lielo koku ieskauta smagnējā guļbūves ēka bija ne vien garīgās kultūras centrs, bet iezīmējās apkārtējā ainavā. Šobrīd, pateicoties īpašnieces rosībai, te atkal pulcējas hernhūtiešu kustības atbalstītāji un 2000.gadā vietai piešķirts Eiropas kultūras mantojuma karogs par sakoptu lauku ainavu.