Dagdas Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Pasta iela 9, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Apraksts:

Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcu - sāka būvēt 1914.gadā. Ideja uzcelt dievnamu radās mācītājam Nikonoram Trubeckojam, jo uz to brīdi miestā nebija neviena lūgšanas nama, taču ticīgo iedzīvotāju bija vairāk par četriem simtiem. Tā 1915.gada 7.jūnijā tagadējā Alejas ielā blakus Tautas nama uzbūvēto Dagdas pareizticīgo dievnamu iesvētīja. Diemžēl šī ēka nav saglabājusies. Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca atrodas Pasta ielā.

Informācija citās tīmekļvietnēs: