Dabas un vēstures izziņas taka „Zaņas līkloči”

Pamatinformācija

Nosaukums:

Dabas un vēstures izziņas taka „Zaņas līkloči”

Adrese:

Sūbri, Zaņas pag., Saldus nov., LV-3897

Apraksts:

Pie Zaņas dzirnavām ir sākums dabas izziņas takai „Zaņas līkloči”, kas iesākta veidot 2002. gada rudenī apmēram 4,5 kilometru garumā vienā virzienā Zaņas upes lejtecē gar kreiso krastu, netālu no ietekas Ventā. Upes krasti ir skaisti visos gadalaikos, arī ziemā, jo uz melnbaltā fona lieliski izceļas upes senkrasti un citas reljefu formas. Visā takas garumā vērojama liela augu sugu daudzveidība. Te aug lielākā daļa no Latvijā sastopamām koku sugām. Šeit ir tādi reti un aizsargājami augi, kā mežloki, bezlapes, dzegužpuķes, mežavizbuļi, maijpuķītes un citi augi. Taka dod priekšstatu par dzīvniekiem, kas dzīvo upē un tās krastos. Vērojamas lielas gliemeņu kolonijas, dažādas zivis, bebru takas un aizsprosti, dzīvnieku alas un dažādi putni. Te ligzdo Latvijā reti sastopamais ūdensstrazds. Maršruta galapunktā atrodas valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts – Juras laikmeta iežu nogulas un atsegumi 10 hektāru platībā, kas no 1977.gada ir aizsargājams ģeoloģisks objekts.