Pamatinformācija

Nosaukums:

Cirstu skanste

Adrese:

Cirstu Pils, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123

Apraksts:

Cirstu skanste jeb Valvītes skanste ir viduslaiku nocietinājums Ogres upes kreisajā krastā, kas bijis apdzīvots jau vēlajā dzelzs laikmetā. Par šo vietu tiek stāstītas baisas teikas, ka brīdī, kad nocietinājumam uzbrucis ienaidnieks, pils jaunavas ietinušās audeklos un ielēkušas Ogres upē.