Bukmuižas Sv.Ludviga Romas katoļu baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Bukmuiža, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Apraksts:

Bukmuižas Sv.Ludviga baznīca celta 1830.gadā prāvesta P.Brzozdovska laikā, kurš Bukmuižā nodzīvoja 40 gadus. Baznīca celta par muižkunga Ludviga Šabanska līdzekļiem. Baznīcā ir Šiluvas Dievmātes brīnumdarītājas gleznas kopija. Baznīcu šeit cēluši Dagdas Hilzeni un draudze veidojās kā Dagdas jezuītu darbības lauks. Jezuītu priesteri šeit pastāvīgi uzturējās līdz 1817.gadam. Savukārt, 19.gs. sākumā starp Krievijas valdību un jezuītu misiju izcēlās strīdi par baznīcu. Cara valdība gribēja nodot baznīcu pareizticīgajiem.

Informācija citās tīmekļvietnēs: