Bijušais Baltinavas tiesu nams

Pamatinformācija

Nosaukums:

Bijušais Baltinavas tiesu nams

Adrese:

Tilžas iela 5, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Apraksts:

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tas ir Latvijas Republikas neatkarīgās tiesu sistēmas liecinieks - pirmais LR pastāvēšanas laikā celtais miertiesas nams. Dibināts 1934. g. To iesvētīja 1936.gada 15.novembrī. Uz svinībām no Rīgas ieradās tieslietu ministrs H. Apsītis Tiesu palātas priekšsēdētāja, prokurora un Tieslietu ministrijas augstāko amatpersonu pavadībā. „Tiesu nams Baltinavā ir balta divstāvu celtne, kas celta pēc arhitekta Skujiņa meta un izmaksājusi 43 tūkstošus latu"- tā rakstīts žurnāla „Tieslietu Ministrijas Vēstnesis" 1937.gada pirmajā numurā. Tagad bijušajā tiesu namā atrodas Baltinavas vidusskolas internāts, skolas kokapstrādes un aušanas darbnīcas. Pirms vairākiem gadiem veikta ēkas renovācija.