Pamatinformācija

Nosaukums:

Babtistu baznīca Dundagā

Adrese:

Pils iela 10, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Apraksts:

Baptistu baznīcai 1993.gada 1.jūlijā likts pamatakmens, 1995.gada 10.decembrī notika iesvētīšanas dievkalpojums.