Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Osvalds Zvejsalnieks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietniece mācību darbā Inese Ratniece 26462211 @
Projektu vadītāja Inga Čekša - Ratniece 29472972 @
Galv. grāmatvedis Dainors Belasovs 64622732 @
Lietvede Iveta Degle 64622676 @
Direktora vietniece komunukāciju un radošajā jomā Ināra Groce 29299709 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā Māris Provejs 27887321 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Dibinātājs:

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Juridiskā adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Pasta adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Citi pasākumi 10 7
Izstādes 5 3
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Konkursi 5 1
Citi pasākumi 3 4
Izstādes 1 1
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos: