Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Osvalds Zvejsalnieks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietniece mācību darbā Inese Ratniece 26462211 @
Projektu vadītāja Inga Čekša - Ratniece 29472972 @
Galv. grāmatvedis Dainors Belasovs 64622732 @
Lietvede Iveta Degle 64622676 @
Direktora vietniece komunukāciju un radošajā jomā Ināra Groce 29299709 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā Māris Provejs 27887321 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Dibinātājs:

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Juridiskā adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Pasta adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 07.01.2019 10.02.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mākslinieka un pedagoga Jāņa Plivdas jubilejas izstāde "Krāsu apstāšanās".
2 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 11.02.2019 27.02.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģes Jolantas Jonikānes jubilejas izstāde "Meditatīvo vibrāciju kods"
3 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 28.02.2019 20.03.2019 Gleznotājas Silvas Linartes 80.gadu jubilejas - piemiņas izstāde.
4 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 21.03.2019 20.04.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktora Osvalds Zvejsalnieka jubilejas izstāde "“Gadiem pāri”.
5 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 26.04.2019 18.05.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģes un mākslinieces Gundegas Strautmanes izstāde “Digitālā poēzija”.
6 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 20.05.2019 15.06.2019 Rēzeknes pilsētas pašvaldības rīkotā Starptautiskā plenēra " Domas lidojums"mākslinieku darbu izstāde.
7 Latgales mākslas un amatniecības centrs Domes ielā 1, Līvāni 14.05.2019 13.06.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu kvalifikācijas darbu izstāde" Esi gudrs, brīvs un radošs...
8 Latgales Kultūrvēstures muzejs Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne 06.03.2019 13.04.2019 RMDV Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde " Satekpunkti".
9 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle un Mākslas nams Baznīcas iela 34 A,Rēzekne, 18.novembra 26,Rēzekne 17.06.2019 30.08.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 2018./2019.mācību gada audzēkņu kvalifikācijas darbu izstādes
10 Austrumlatgales koncertzāle " GORS" izstāžu telpa Pils iela 4, Rēzekne 20.08.2019 10.11.2019 RMDV 60.gadu jubilejai veltīta absolventu darbu izstāde " ARS LONGA".
11 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 01.10.2019 01.11.2019 Tekstilmākslinieču Ilonas Linartes - Ružas un Daces Pudānes darbu izstāde " Līdzīgie kodi".
12 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 05.11.2019 29.11.2019 Grafiķes Vitas Lēnertes personālizstāde.
13 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 02.12.2019 07.01.2020 Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem, konkursa izstāde.
14 Ludzas Novadpētniecības muzejs J.Kuļņeva iela 2, Ludza 14.10.2019 10.11.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu kvalifikācijas darbu izstāde" Esi gudrs, brīvs un radošs...
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 26.04.2019 26.04.2019 ATVĒRTO DURVJU DIENA RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLĀ. Radošās darbnīcas vides dizainā, koka izstrādājumu dizaina programmā, mākslās un grafikā. Ekskursija un iepazīšanās ar skolu un pedagogiem RMDV audzēkņu skatījumā.
3 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 10.10.2019 10.10.2019 Erasmus+ diena Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā Izglītības iestādei jau ir vairāk nekā 10 gadu pieredze mobilitātes projektu īstenošanā (no 2007.gada Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā, no 2014.gada Erasmus+ programmā), katru gadu nodrošinot audzēkņu praksi un pedagogu pieredzes apmaiņu kādā no Eiropas valstīm. Projektu dalībnieki ir bijuši Itālijā, Spānijā, Portugālē, Bulgārijā, Lietuvā, Slovākijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Īrijā, Polijā un Turcijā. Erasmus dienas ietvaros skolā 10.oktobrī plkst.15.00 tiks rīkota Erasmus pēcpusdiena, kurā vairāki projektu dalībnieki stāstīs savus pieredzes stāstus, dalīsies pārdomās, aicinot uz diskusiju pasākuma apmeklētājus. Būs jautājumi, atbildes, mīklu minēšana un tests, kā arī mazie pārsteigumi. Īpaši tiek aicināti tie audzēkņi, kuri līdz šim nav piedalījušies mobilitātēs, bet vēlētos izmantot šo iespēju
4 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 25.10.2019 25.10.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 60 gadu jubilejas svinības Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola konference ,,Māksla. Sadarbība. Mijiedarbība’’ plkst.13.00 13.00 Laikmetīgs skatījums uz keramikas dizaina attīstību. LMA prof. Dainis Pundurs 13.55 Plašākas iespējas redzēt vairāk un tālāk. RMDV projektu vadītāja Inga Čekša-Ratniece 14.10 Sarunas ar sabiedrību izstādēs un performancēs LKM mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure 14.30 Radīt lietas labākai pasaulei. Modes dizainere Laima Jurč 16.00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventu un pedagogu sarunas Latgales Vēstniecībā Gors par godu RMDV izstāde "Ars Longa". 18.00 Svinīgs pasākums RMDV lielajā zālē.
5 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 11.10.2019 11.10.2019 Erasmus+ pēcpusdiena - mobilitātes projektu dalībnieki, kuri atgriezās no prakses Lietuvā, prezentēs savu veikumu, dalīsies pārdomās un atziņās
6 Lisabona( ERASMUS+ projekts) Portugāle 12.02.2019 01.03.2019 Projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-KA102-046906 ietvaros 6 jaunieši prakse dizaina uzņēmumos Portugālē - Lisabonā un Montijo.
7 Zvolena( ERASMUS+ projekts) Slovākija 27.03.2019 03.04.2019 Projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-KA102-046906 ietvaros 2 pedagogu pieredzes apmaiņa Zvolenā ,Slovākija
8 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 01.03.2019 01.07.2019 RMDV izglītības procesam nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegāde foto apmācības 2.studijai. Projekts ,,RMDV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana foto dizaina apmācības nodrošināšanai’’ (atbalsta VKKF
9 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 01.06.2019 12.11.2019 Meistarklases Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas rīkotās starptautiskās konferences ,,Māksla. Sadarbība. Mijiedarbība’’ ietvaros, dodot iespēju iepazīt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā. Projekts ,,Meistarklases ar Purvīša balvas nominantiem’’ (atbalsta VKKF).
10 Viļņas profesionālās izglītības centrs Lietuva 07.10.2019 24.10.2019 . Projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244 ietvaros 6 jauniešu mobilitātes prakse un 1 skolotāja mācības Lietuvā, Viļņas profesionālās izglītības centrā.
11 Berlīne Vācija 02.12.2019 09.12.2019 Projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244 ietvaros 3 pedagogu pieredzes apmaiņa Vācijā, Berlīnē.
12 Korka Īrija 02.12.2019 11.12.2019 Projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244 ietvaros 3 pedagogu pieredzes apmaiņā Korkas mākslas un dizaina skolās Īrijā.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Latgales Kultūrvēstures muzejs Atbrīvošanas aleja 102,Rēzekne 13.09.2019 05.10.2019 Latgales Kultūrvēstures muzejs sadarbībā ar Rēzeknes Tautas teātri un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu 60 darbības gadu jubilejas izstāde " TRĪS X 60= SVĒTKI".
2 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baltā izstāžu zāle Baznīcas iela 34 A,Rēzekne 05.09.2019 27.09.2019 Latvijas Mākslas akadēmija Latgales filiāles organizētā Jaunās mākslas biennāles Rīga/Rēzekne 2019/Nākotnes māksla/ Nākotnes zīmes izstāde sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola,Latgales Kultūrvēstures muzejs Baznīcas iela 34 A,Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 102,Rēzekne 01.03.2019 15.12.2019 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas kopdarbs ar Latgales Kultūrvēstures muzeju un Rēzeknes Tautas teātri: izveidot un rēzekniešiem piedāvāt netradicionālu skatījumu par 3 kultūras iestādēm un to darbību 60 gadu garumā, radot kopīgu radošās industrijas produktu un to izplatot plašai sabiedrības daļai. Projekts ,,Prieks reizināts ar 3’’ (atbalsta Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”).
2 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, J.Ivanova Rēzeknes mūzikas skola u.c Baznīcas iela 34 A, Atbrīvošanas aleja 56 ,Rēzeknē; Pils laukums 4, Rīga u.c 02.09.2019 31.12.2019 RMDV Reklāmas dizaina izglītības programmas jauniešu dalība projektā ,,Jāņa Ivanova mūzikas dizaina kods”, kuru atbalsta RaPaPro 2019: kopā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jainiešiem iepazīt Latvijas kultūras kanonu mūzikas daiļradē – Jāni Ivanovu un radīt mūsdienās izmantojamo dizaina stāstu un kodu, kurš pamatojas uz komponista daiļradi, mūziku un krāsu izjūtu.