Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola

Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013

Vadītājs/ direktors:

Alvis Līdaks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Alvis Līdaks 67360182 @
Direktora vietniece mācību darbā Diāna Vernera 67360280 @
Direktora vietnieks radošajā darbā Jānis Brants 66154231 @
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā Aija Kalvāne 66154230 @
Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Daiga Seikovska 67360207
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3334303102

Reģistrācijas datums:

05.06.2002

Dibinātājs:

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

577

Apraksts

Sākums:

Vēsture: 1789. gada 7. februāris - Darbību uzsāk Katrīnas skola ("Katharinaeum") jeb Rīgas III apriņķa skola, Rīgā, Lāčplēša ielā 55. 1933. gada 7. jūnijs - Pēc Izglītības ministra un Skolu departamenta rīkojumu Nr.72, Izglītības ministrijas Rokdarbu darbnīcu Mākslas amatniecības kursi no tā paša gada 8. jūnija pārveidoti par pastāvīgu mācību iestādi - Rīgas Valsts mākslas amatniecības skolu. Skolas priekšnieks - mākslinieks Arvīds Dzērvītis. 1936. gads - Rīgas Valsts mākslas amatniecības skola tiek pārdēvēta par Rīgas Valsts daiļamatniecības skolu ar trīsgadīgu programmu. 1953. gads 15. augusts - Rīgas Daiļamatniecības skola tiek pārdēvēta par Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu (RLMV). Tiek izveidota jauna struktūrvienība „Mākslas pedagoģijas nodaļa”, kuru vada B. Gladkovs. 1959. gada 19. jūnijs - RLMV direktors - pedagogs Imants Žūriņš. 1985. gads 27. maijs - RLMV direktors - dizainers Ziedonis Grigorjevs. 1991. gads - RLMV direktors Alvis Līdaks. 2002. gada 7. janvāris - Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ministres K. Pētersones rīkojums – RLMK nosaukumu mainīt uz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (RDMV) ar četru gadu apmācības programmu. 2015. gada 3. novembris - Ar Ministru kabineta rīkojumu "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" iegūst profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu un iegūst jaunu nosaukumu - Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola".

Misija:

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes māksliniecisko projektēšanu (dizainu) un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.

Darbība:

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pakļautībā esoša bezmaksas profesionālās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno dizaina un mākslas izglītības programmas. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. Skolas vīzija - Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" - moderna un prestiža starptautiski pazīstama izglītības iestāde kā Eiropas mākslas un dizaina izglītības, un inovāciju centrs.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 89 3031 Apmierinošs
Darbnīcas 7 269 Apmierinošs
Bibliotēkas telpas 2 120 Apmierinošs
Citas telpas 168 3601 Apmierinošs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Izstāžu zāle 281 Apmierinošs Mobila Stacionāra
Sporta zāle 288 Apmierinošs Stacionāra Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums: