Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> horeogrāfijas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Jānis Ziņģītis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vecākā lietvede Anete Jansone 67612332 @
Direktors Jānis Ziņģītis @
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs Jānis Dukāts 67601783 @
Emīla Dārziņa Mūzikas skolas vadītāja Iveta Dreiblate 67612332 @
Rīgas Horeogrāfijas skolas vadītāja Agnese Andersone 67614115 @
Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks 67804781 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3334303165

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

636

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

294

Apraksts

Dibināšanas gads:

2016

Sākums:

Izveidota 2016.gadā, reorganizējot Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu un Rīgas Doma kora skolu. No 2017.gada 1.septembra Profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola" pievienojas arī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas Horeogrāfijas vidusskola. PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ir Valsts nozīmes izcilības centrs Latvijas kultūrizglītībā – profesionālajā mākslā, mūzikā un dejā.

Misija:

Augsta izglītības kvalitāte mākslā, mūzikā un dejā. Mācībām atbilstoša infrastruktūra un aprīkojums. Prakses vietas audzēkņiem. Sadarbība ar nozaru profesionāļiem un darba tirgu. Dalība nacionālos un starptautiskos pasākumos. Starpnozaru izglītības programmu attīstīšana. Radošo partnerību veidošana. Pedagogu tālākizglītība. Metodiskā centra funkcijas.

Darbība:

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” bērni un jaunieši apgūst profesionālo izglītību mūzikā (vokālā un instrumentālā mūzika, mūzikas teorija), mākslā (glezniecība, grafika, veidošana, multimediju māksla un fotomāksla) un dejā (klasiskā baleta deja). Mūsu izglītības programmas raksturo personīga pieeja mācību procesā, augsti kvalificēts mācībspēks un aktīva līdzdalība Latvijas mākslas un kultūras dzīvē. Vidusskolas audzēkņi saņem valsts finansētas mācību stipendijas. Skolas audzēkņiem ir iespēja dzīvot skolas dienesta viesnīcā Rīgā, Meža ielā 15. Mēs lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem konkursos un izstādēs, nemainīgi augstajiem rezultātiem vispārējo mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos. Nemitīgi attīstāmies, lai atbilstu mūsdienu mainīgā darba tirgus prasībām un sniegtu labāko mūsu audzēkņiem – piedāvājam sagatavošanās kursus, interešu izglītības programmas un profesionālās pilnveides kursus pedagogiem.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “No veca – jauns” Jūrmalas Mākslas skolā 29.01.2019 31.03.2019 Nosaukums “No veca - jauns” atsaucas gan uz vecākajiem eksponētajiem darbiem, kas skolas arhīvos gulējuši vairākus gadus un tagad tiek izstādīti jaunā gaismā, gan uz akadēmiskās mākslas tradīcijām, kuras skolas audzēkņi apgūst, lai radītu kaut ko jaunu - savu personisko rokrakstu un izpausmi.
2. PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas konsultācijas jaunajiem reflektantiem. 23.02.2019 23.02.2019 Konsultācijas notiek katra mēneša pēdējā sestdienā līdz maijam – iespēja topošajiem audzēkņiem, pirms iestājeksāmeniem, tikties ar pasniedzējiem.
3. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Rožu sveiciens" Jelgavas Mākslas skolā 27.02.2019 05.04.2019 Kvalifikācijas darbu izstāde.
4. PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas Atvērto durvju diena 11.03.2019 11.03.2019 Iespēja iepazīties ar skolu, skolas nodaļām, skolas projektiem un pasākumiem.
5. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas Atvērto durvju diena 15.03.2019 15.03.2019 Ekskursijas pa skolu. Iespēja ieskatīties skolas darbnīcās un mācību kabinetos un satikt skolotājus.
6. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izstāde “KAS IR ZĪMĒJUMS” Jūrmalas pilsētas muzejā 02.05.2019 09.06.2019 Pedagogu mākslas darbi.
7. Rīgas Doma kora skolas 25. gadu jubilejas koncerts 25.05.2019 25.05.2019 Rīgas Doma kora skolas saimes svētki ar skolas audzēkņu un absolventu dalību.
8. PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas 9. klases un IV kursa izlaidums Rīgas Domā. 15.06.2019 15.06.2019

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola Hāmaņa iela 2A, Rīga Pašvaldības īpašums 1914
PIKC NMV Emīla Dārziņa Mūzikas skola Kalnciema iela 10, k-2, Rīga Valsts īpašums 1970
PIKC NMV Rīgas Horeogrāfijas skola Kalnciema iela 12, Rīga Valsts īpašums 1972
PIKC NMV Rīgas Doma kora skola Meža iela 15, Rīga Valsts īpašums 1972

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 6011 Apmierinošs
Darbnīcas 770 Apmierinošs
Bibliotēkas telpas 264 Apmierinošs
Citas telpas 4560 Apmierinošs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Aktu zāle 109 160 Apmierinošs Nav Mobila
Koncertzāle 1386 300 Nepieciešams kapitālais remonts viduvēja Nav
RDKS zāle 337 Nepieciešams kosmētiskais remonts nav Nav Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Konferences, semināri
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Rīgas Doma kora skolas 1.-2. klašu koris 42 Ilona Poikāne
Koris Rīgas Doma zēnu koris 50 Mārtiņš Klišāns
Koris Rīgas Doma meiteņu koris 100 Aira Birziņa
Koris Rīgas Doma kora skolas jauktais koris 50 Jurģis Cābulis
Koris Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris 33 Una Stade
Džeza ansamblis I kursa džeza ansamblis 7 Tālis Gžibovskis
Džeza ansamblis II kursa džeza ansamblis 7 Zigmunds Žukovskis
Džeza ansamblis III kursa džeza ansamblis 9 Normunds Piesis
Džeza ansamblis IV kursa džeza ansamblis 5 Dāvis Bindemanis