Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola

Adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Inga Auziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inga Auziņa 29107355 @
Biroja vadītāja Jolanta Jēriņa 63422330 29195696 @
Struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības jomā Juris Ločmelis 26499450 @
Struktūrvienības vadītāja mākslas izglītības jomā Dace Rozenbaha 29708266 @
Struktūrvienības vadītāja vietniece mūzikas izgl.jomā Iveta Vīksne 25739994 26721320 @
Struktūrvienības vadītāja vietniece mākslas izgl.jomā Ilze Cēbere 63423192 26453651 @
Metodiķe mūzikas izglītības programmām Sintija Pīrāga 26749121 @
Metodiķe mākslas izglītības programmām Sanda Liepa-Vjakse 63423192 26478583 @
Struktūrvien.vadītāja prof.ievirzes mūzikas izgl.progr. Inna Pozdņakova 25739994 26779217 @
Struktūrvien.vadītāja prof.ievirzes mākslas izgl.progr. Kristīne Vizbule 29235537 @
Projektu vadītāja Irita Kalēja 26470868 @
Projektu vadītāja Inga Kuncīte 29604489 @
Lietvede mūzikas izgl.progr, Daiga Varažinska 25739994 29847492 @
Lietvede mākslas izgl.progr. Ieva Vītola 63423192 26469022 @
Personāla daļas speciāliste Arta Fricberga 63422330 28815016 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3034303202

Reģistrācijas datums:

29.09.2017

Dibinātājs:

Ministru Kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Pasta adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

488

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

297

Apraksts

Dibināšanas gads:

2016

Sākums:

Izveidota 2016.gadā, reorganizējot Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu.

Misija:

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) ir vienīgā vidējās profesionālās izglītības iestāde Kurzemē, kurā iespējams apgūt ne tikai vidusskolas vispārizglītojošos mācību priekšmetus, bet arī iegūt vidējo profesionālo kvalifikāciju mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmās. No 2017. gada 1. janvāra LMMDV ir piešķirts PIKC (Profesionālās izglītības kompetences centra) statuss, kas sniedz iespēju nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu mācību saturu, modernas vides un materiāltehniskās bāzes pieejamību, kā arī profesionālu pedagogu piesaisti, kas sekmē audzēkņu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un Eiropā un spējas pielāgoties mainīgās vides prasībām.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle( vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkurss II. Kārta 15.01.2018 15.01.2018
2 . Jam session Īpašie viesi – Jolanta Gulbe- Paškēviča(vokāls), Deniss Paškēvičs (saksofons) 16.01.2018 16.01.2018
3. Liepājas pilsētas mājturības un darbmācības olimpiāde vispārizglītojošo skolu audzēkņiem 01.02.2018 01.02.2018
4. Jam session. Īpašais viesis – Dominikas Višņauskas (trompete) 06.02.2018 06.02.2018
5. 1. Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss „Dzintara balsis 2018” 09.02.2018 09.02.2018
6. Reģionāls modes pasākums/ konkurss „Krāsu sprādziens” jauniešiem 23.02.2018 23.02.2018
7. Melngaiļskolas bigbenda 5.gadu jubilejas koncerts 28.02.2018 28.02.2018
8. LMMDV konceptizstāde „Es būšu…” Liepājas muzejā 01.03.2018 31.03.2018
9. Jam session. Īpašais viesis – Clara Gallardo (flauta) 06.03.2018 06.03.2018
10. Frankofonijas diena. Pasākums/konkurss Liepājas skolu audzēkņiem 08.03.2018 08.03.2018
11. Konceptizstādes „Es būšu…” muzikālā prezentācija (stīgu instrumenti) Liepājas muzejā 10.03.2018 10.03.2018
12. Konceptizstādes „Es būšu…” muzikālā prezentācija (populārā un džeza mūzika, diriģenti) Liepājas muzejā 15.03.2018 15.03.2018
13. Koncerts ar J.Stībeli un G.Pabērzu "Popmūzikas hiti džezā" koncertzālē „Lielais dzintars” 25.03.2018 25.03.2018
14. Koncertcikls „Reiz sensenos laikos…” Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 19.03.2018 21.03.2018
15. Liepājas, Cēsu, Ventspils, Jelgavas mūzikas vidusskolu audzēkņu klavierspēles festivāls 20.03.2018 20.03.2018
16. Konceptizstādes „Es būšu…” muzikālā prezentācija (pūšamie un sitaminstrumenti) Liepājas muzejā 22.03.2018 22.03.2018
17. Valsts konkurss Mākslā (profesionālā ievirze) 2. kārta 23.03.2018 23.03.2018
18. Čellu balle Liepājā. Skolotājas D.Baronas audzēkņu (esošo un bijušo) koncerts 26.03.2018 26.03.2018
19. Konceptizstādes „Es būšu…” muzikālā prezentācija (tautiņinstumenti, vokālā mūzika) Liepājas muzejā 29.03.2018 29.03.2018
20. LMMDV simfoniskā orķestra koncerts Saldus mūzikas skolā 05.04.2018 05.04.2018
21. Kurzemes reģiona vispārizglītojošo skolu Vizuālās mākslas olimpiāde 06.04.2018 06.04.2018
22. Koncerts ar Liepājas baleta un dejas studiju (sadarbības projekts) 16.04.2018 16.04.2018
23. V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss 18.04.2018 18.04.2018
24. LMMDV jauno komponistu koncerts 19.04.2018 19.04.2018
25. Jam session. Īpašais viesis – Gints Pabērzs (saksofons) 24.04.2018 24.04.2018
26. VIII Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāls- konkurss „Vēju ritmi 2018” 26.04.2018 26.04.2018
27. Jam session. Īpašais viesis – Evilena Protektore (vokāls) 15.05.2018 15.05.2018
28. Reģiona mūzikas skolu sadraudzības koncerts (7.,8. Klase – Klavierspēle) 17.05.2018 17.05.2018
29. Vokālās nodaļas kamermūzikas koncerts „Par mīlestību un vispār…” 18.05.2018 18.05.2018
30. Melngaiļskolas bigbenda koncerts ar viesmāksliniekiem- Abel Marcell ( Kuba), Caitlin Schaap ( Surinama) 19.05.2018 19.05.2018
31. Labdarības koncerts Liepājas neredzīgo biedrībai 23.05.2018 23.05.2018
32. Reģiona stīgu nodaļas audzēkņu festivāls „Mēs esam un būsim tie labākie” 30.05.2018 30.05.2018
33. Dizaina dienas – lekcijas, semināri, izstādes 11.06.2018 15.06.2018
34. Jam session. Īpašais viesis – Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti) 12.06.2018 12.06.2018
35. LMMDV konceptizstāde „Es būšu…” Liela dzintara Civita nova 18.06.2018 04.07.2018

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alejas ielā 18, Liepājā Pašvaldības īpašums 1870
Toma ielā 23/25, Liepājā Pašvaldības īpašums 1964
Kungu ielā 21A, Liepājā Pašvaldības īpašums 1920
Skolas ēka Ausekļa iela 11/15, Liepāja Valsts īpašums 1913 7436
Teritorijas kopējā platība (m2):

7027,9

Papildu informācija par infrastruktūru:

Skolā izglītības process notiek 4 ēkās, kā arī tiek nomātas telpas koncertzālē "Lielais dzintars". Kopējā platība ir visu šo ēku un telpu kopsumma.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 107 2859 Apmierinošs
Darbnīcas 16 973 Apmierinošs
Bibliotēkas telpas 2 127 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Citas telpas 85 3675 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Melngaiļa koncertzāle 246 220 Labs Izcila Nav Nav
Kora zāle 80 50 Ļoti labs Laba Nav Nav
Sporta zāle 145 20 Ļoti labs Laba Nav Nav
Kamerzāle 50 30 Labs Laba Nav Nav
Melngaiļkoncertzāles vestibils 56 40 Labs Laba Nav Nav
Multifunkcionālā zāle 258 150 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Jaukts Simfoniskais orķestris 30 Reinis Lapa
Koris Mācību koris 21 Andris Kontauts
Koris Meiteņu koris 15 Andris Kontauts
Koris Mazais meiteņu koris 29 Andris Kontauts
Ansamblis Sitaminstrumenti Zvanu ansamblis "Campanella" 17 Astra Ziemele
Ansamblis Sitaminstrumenti Zvanu ansamblis "Campanella" (vsk.) 8 Astra Ziemele
Ansamblis Pūšaminstrumenti Trompešu un trombonu ansamblis 6 Jānis Ivuškāns
Koris Zēnu koris 51 Ilze Balode
Orķestris Jaukts Pūtēju orķestris "Liepāja" 21 Valerijs Šestilovskis
Vokālais ansamblis Vokālais ansamblis 11 Evija Goluba
Vokālais ansamblis Vokālais ansamblis 5 Ilze Balode
Ansamblis Stīgu instrumenti Stīgu ansamblis 35 Beata Zariņa - Blaščinska
Ansamblis Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu spēles ansamblis 11 Toms Jansons
Orķestris Jaukts Bigbends 24 Jānis Ivuškāns
Kameransamblis Jaukts 2 vijoles, klavieres 3 Laima Sveile
Ansamblis Stīgu instrumenti 2 vijoles, alts, čells 4 Dita Barona
Ansamblis Pūšaminstrumenti Klarnešu trio 3 Uldis Locenieks
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 6 Rustams Bagirovs
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 6 Rustams Bagirovs
Ansamblis Pūšaminstrumenti Metālpūšamo instrumentu ansamblis 4 Uva Kalniņa
Ansamblis Jaukts Flautas, sitaminstrumenti 9 Kristīne Varažinska
Orķestris Jaukts Juniorbends 25 Jānis Ivuškāns
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 6 Ģirts Celmiņš
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijole, čells, ģitāra 3 Māris Kupčs
Ansamblis Ģitāra Ģitāristu ansamblis 21 Māris Kupčs
Kameransamblis Jaukts Vijole, klavieres, čells 3 Līga Elere
Kameransamblis Jaukts Vijole, klavieres, čells 3 Laima Sveile
Ansamblis Klavieres Klavieru trio 3 Tatjana Volinska
Orķestris Pūšaminstrumenti Mazais pūtēju orķestris 19 Uva Kalniņa
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 7 Mārtiņš Zālīte
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 4 Andris Buiķis
Kameransamblis Jaukts Klavieres, 2 flautas 3 Edgars Tomševics
Kameransamblis Jaukts Klavieres, klarnete, sitaminstrumenti 3 Edgars Tomševics