Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola

Adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Inga Auziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inga Auziņa @
Biroja vadītāja Jolanta Jēriņa 63422330 @
Struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības jomā Juris Ločmelis @
Struktūrvienības vadītāja mākslas izglītības jomā Dace Rozenbaha @
Struktūrvienības vadītāja vietniece mūzikas izgl.jomā Iveta Vīksne 25739994 @
Struktūrvienības vadītāja vietniece mākslas izgl.jomā Ilze Cēbere 63423192 @
Metodiķe mūzikas izglītības programmām Kristīne Varažinska @
Metodiķe mākslas izglītības programmām Sanda Liepa-Vjakse 63423192 @
Struktūrvien.vadītāja prof.ievirzes mūzikas izgl.progr. Inna Pozdņakova 25739994 @
Struktūrvien.vadītāja prof.ievirzes mākslas izgl.progr. Kristīne Vizbule 29235537 @
Projektu vadītāja Anete Verbicka @
Projektu vadītāja Inga Kuncīte 29604489 @
Lietvede mūzikas izgl.progr, Daiga Varažinska 25739994 @
Lietvede mākslas izgl.progr. Ieva Vītola 63423192 @
Personāla daļas speciāliste Ilze Zandare 63422330 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

2016

Dibinātājs:

Ministru Kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Juridiskā adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Pasta adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Darbība:

Izveidota 2016.gadā, reorganizējot Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. Misija: Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) ir vienīgā vidējās profesionālās izglītības iestāde Kurzemē, kurā iespējams apgūt ne tikai vidusskolas vispārizglītojošos mācību priekšmetus, bet arī iegūt vidējo profesionālo kvalifikāciju mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmās. No 2017. gada 1. janvāra LMMDV ir piešķirts PIKC (Profesionālās izglītības kompetences centra) statuss, kas sniedz iespēju nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu mācību saturu, modernas vides un materiāltehniskās bāzes pieejamību, kā arī profesionālu pedagogu piesaisti, kas sekmē audzēkņu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un Eiropā un spējas pielāgoties mainīgās vides prasībām.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
17 Jam session Koncerti Konceptizstāde "Es būšu..." Dizaina dienas Koncertzāle "Lielais dzintars" Civita Nova Koncertzāle "Lielais dzintars", Melngaiļa koncertzāle Latvijas Nacionālā bibliotēka Koncertzāle "Lielais dzintars" 16.01.2019 30.10.2019 Reizi mēnesī tiek pieaicināti īpašie viesi, populāri mākslinieki, arī no ārzemēm, ar kuriem kopā muzicē skolas audzēkņi. "Sapinušies troļļos un vēl..."; "Māja, skurstenis un mēs..." Simfoniskā orķestra koncerts
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
85

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Jaukts Simfoniskais orķestris 31 Reinis Lapa
Koris Mācību koris 17 Andris Kontauts
Koris Meiteņu koris 13 Andris Kontauts
Koris Mazais meiteņu koris 23 Andris Kontauts
Ansamblis Sitaminstrumenti Zvanu ansamblis "Campanella" 13 Astra Ziemele
Ansamblis Sitaminstrumenti Zvanu ansamblis "Campanella" (vsk.) 6 Astra Ziemele
Ansamblis Pūšaminstrumenti Trompešu un trombonu ansamblis 6 Jānis Porietis
Koris Zēnu koris 62 Ilze Balode
Orķestris Jaukts Pūtēju orķestris "Liepāja" 20 Valerijs Šestilovskis
Vokālais ansamblis Vokālais ansamblis 14 Evija Goluba
Ansamblis Stīgu instrumenti Stīgu ansamblis 36 Beata Zariņa - Blaščinska
Ansamblis Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu spēles ansamblis 8 Toms Jansons
Orķestris Jaukts Bigbends 24 Deniss Paškevičs
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 6 Rustams Bagirovs
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautas 6 Kristīne Varažinska
Orķestris Jaukts Juniorbends 19 Deniss Paškevičs
Orķestris Pūšaminstrumenti Mazais pūtēju orķestris 29 Uva Kalniņa
Džeza ansamblis Jaukts Populārās un džeza mūzikas ansamblis 5 Andris Buiķis
Ansamblis Stīgu instrumenti Ansamblis 8 Dita Barona, B.Zariņa- Blaščinska
Džeza ansamblis Jaukts Ansamblis 10 Āris Ozols
Džeza ansamblis Jaukts Ansamblis 5 Atis Andersons