Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Romāns Ivanovs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Romāns Ivanovs 64624474 29390214 @
Kanceleja Maija Lotāne 64622480 29115507 @
Direktora vietnieks mācību darbā Ilona Čudare 64622892 29115508 @
Struktūrvienības vadītājs mūzikas skolā Ilze Rauza 64622889 29115589 @
Izglītības metodiķis Solvita Ivanova 64622892 27339908 @
Galvenais grāmatvedis Zita Šnevele 64624464 20229339 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gunārs Rupainis 26150666 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Mājas lapa

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3131301340

Reģistrācijas datums:

09.07.2002

Dibinātājs:

LR Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

Pasta adrese:

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

233

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

42

Apraksts

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Izglītības iestāde dibināta 1932.gadā 8. oktobrī kā Rēzeknes Tautas konservatorija. 1944.g. Rēzeknes Tautas konservatorija tiek pārdēvēta par Rēzeknes mūzikas vidusskolu un par tās struktūrvienību kļūst bērnu mūzikas skola. 1949. - 1956.g.darbojās tikai Rēzeknes bērnu mūzikas skola. 1956.g. atsāka darbu mūzikas vidusskola. 1984.g. mūzikas vidusskolai piešķīra komponista Jāņa Ivanova vārdu. Ar LR Kultūras ministrijas 1992.g.18.06. pavēli Nr. 149 vidusskola tiek reorganizēta par Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžu. Ar LR Kultūras ministrijas 2002.g.1.februāra rīkojumu Nr.19 iestāde ieguva tagadējo nosaukumu - Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Misija:

3. kvalifikācijas līmeņa profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošana.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. IP Vokālā mūzika – kora klase koncerts „Dziesmu putenis” 11.01.2018 11.01.2018 Kora klase savus koncertus janvārī ir izveidojusi kā jauku tradīciju, kad vēl svētku noskaņās tiek aicināti vecāki un citi interesenti noklausīties bērnu sniegumu.
2. Valsts konkurss profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem I kārta. 15.01.2018 15.01.2018 Audzēkņu dalība valsts konkursā ļauj izvērtēt mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu spēles audzēkņu profesionālās pilnveides izaugsmi.
3. Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem II kārta 16.01.2018 16.01.2018 Audzēkņu dalība valsts konkursā ļauj izvērtēt reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu profesionālās pilnveides izaugsmi.
4. JIRMV stīgu orķestra koncerts “Mocarts Čaikovskis Gēršvins” 23.01.2018 23.01.2018 Viens no koncertiem, kas ļauj ieklausīties stīgu instrumentu muzicēšanā, radot muzikālu baudījumu dažādu stilu mūzikā un noskaņā.
5. JVLMA prezentācijas pasākums 14.02.2018 14.02.2018 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēki stāsta par iespēju studēt JVLMA
6. DU MMF prezentācijas pasākums 21.02.2018 21.02.2018 DU mācībspēki stāsta par iespēju studēt Mūzikas un mākslu fakultātē
7. Koncertprogramma “Aicinājums uz deju” 05.03.2018 05.03.2018 Klavieru duets Juris Žvikovs un Sanita Glazenburga sadarbībā ar dejotāju-horeogrāfi Egiju Abaroviču sniedz muzikāli dejisku performanci mūzikas un dejas mākslas izpausmē
8. VI Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu, IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss 06.03.2018 08.03.2018 Latgales mūzikas skolu audzēkņi piedāvā savus muzikālos sniegumus izvērtēšanai
9. Džeza un ritma mūzikas meistarklases 19.03.2018 19.03.2018 Meistarklases, ko vadīja Rihards Goba, Toms Lipskis, Dāvis Bindemanis, Rūdolfs Dankfelds, Evilena Protektore, ļauj veidot padziļinātu izpratni par džeza un ritma mūziku, kā arī vērot praktisko darbu ar džeza nodaļas audzēkņiem
10. IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu koncerts 26.03.2018 26.03.2018 Nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem
11. Prezentācijas koncerts Rēzeknes 6.vidusskolā 04.04.2018 04.04.2018 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz prezentācijas koncertu 6.vsk. audzēkņiem, rosinot idejas par mācībām JIRMV mūzikas skolas klasēs
12. Prezentācijas koncerts Rēzeknes 5.vidusskolā 05.04.2018 05.04.2018 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz prezentācijas koncertu 5.vsk. audzēkņiem, rosinot idejas par mācībām JIRMV mūzikas skolas klasēs
13. Vecāku sapulce 07.04.2018 07.04.2018 Pasākums vidusskolas audzēkņu vecākiem un skolas pedagogiem, lai izvērtētu audzēkņu sekmes un panākumus
14. Klasiskās ģitārspēles konkurss “Latgales stīga” 06.04.2018 06.04.2018 Latgales mūzikas skolu audzēkņu konkurss ģitārspēlē
15. Jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss” 10.04.2018 10.04.2018 Latvijas mūzikas skolu audzēkņu konkurss vokālajā mūzikā
16. Prezentācijas koncerts Rēzeknes Sākumskolā 13.04.2018 13.04.2018 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz prezentācijas koncertu Rēzeknes Sākumskolas bērniem un vecākiem, rosinot idejas par mācībām JIRMV mūzikas skolas klasēs
17. Klavieru trio Vīzija koncerts 13.04.2018 13.04.2018 Mocarta, Šūmaņa, Brāmsa, Šostakoviča trio Kristiānas Ozoliņas, Dārtas Svētiņas un Sintijas Šteinkopfas izpildījumā
18. IP Klavierspēle 1.-2.kl.audzēkņu koncerts 18.04.2018 18.04.2018 1.-2.klašu klavierspēles audzēkņi sniedz koncertu saviem vecākiem, rādot apgūto programmu
19. Reģiona mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu festivāls “AKORDEON@ISMI - 2018” 21.04.2018 21.04.2018 Reģiona mūzikas skolu audzēkņu koncerts, kur izskanēja solo, duetu, ansambļu un koporķestra priekšnesumi
20. Prezentācijas koncerts 2.vidusskolā 25.04.2018 25.04.2018 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz prezentācijas koncertu 2.vsk. audzēkņiem, rosinot idejas par mācībām JIRMV mūzikas skolas klasēs
21. Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu festivāls-koncerts 25.04.2018 25.04.2018 Izlaiduma klašu audzēkņi no reģiona skolām sniedz koncertu visiem interesentiem, rādot savas mūzikas skolā gūtās prasmes
22. JVLMA Klavieru katedras Studentu koncerts /Ance Skopane, Anastasija Raspopova/ 02.05.2018 02.05.2018 JVLMA studentes (viena no tām JIRMV absolvente), piedāvā plašu klavierprogrammu visiem interesentiem
23. Vokālās mūzikas koncerts – IP Vokālā mūzika 09.05.2018 09.05.2018 Mūzikas vidusskolas audzēkņi sniedz koncertu par godu māmiņu dienai
24. Vokālās mūzikas koncerts – Vokālā mūzika-Kora klase 10.05.2018 10.05.2018 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu par godu māmiņu dienai
25. Koncerts “Ceļojums mūzikas pasaulē” 14.05.2018 14.05.2018 Muzikāls uzvedums pilsētas bērniem un viņu vecākiem – iepazīšanās ar mūzikas pasauli
26. Laureātu apbalvošanas koncerts “Subdominante Dominante Tonika” 23.05.2018 23.05.2018 Kā skaista tradīcija mācību gada noslēgumā tiek rīkots koncerts, godinot konkursu laureātus un izsakot pateicību atbalstītājiem, pedagogiem un koncertmeistariem
27. I.Runčas akordeona klases audzēkņu koncerts vecākiem 30.05.2018 30.05.2018 Pasākums, kas izskan par godu vecākiem
28. Zinību dienas pasākums 03.09.2018 03.09.2018 Mūzikas skolas un vidusskolas pasākums, iesākot jauno mācību gadu
29. JIRMV prezentācijas koncerts Gulbenes MMS “Karjeras diena 2018” 12.10.2018 12.10.2018 Karjeras nedēļas ietvaros, Gulbenes Mūzikas un mākslas skolā JIRMV audzēkņi sniedz koncertu, stāstot par savu ikdienu skolā
30. Latvijas simtgades projekta “Skaistākās Latvijas ainavas mūzikā” koncerti 16.10.2018 16.10.2018 Projekta ietvaros koncerts izskan Viļakas MMS un Kārsavas MMS, radot muzikālu uzvedumu, kur apvienojas mūzika un māksla, parādot Latvijas un Latgales dabas ainavu burvību

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pamata ēka Atbrīvošanas aleja 56 Pašvaldības īpašums 1900
1. piebūve Pašvaldības īpašums 1963
2. piebūve Pašvaldības īpašums 1968
3. piebūve Pašvaldības īpašums 1974
Teritorijas kopējā platība (m2):

6939

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 33 588 Nepieciešams kapitālais remonts
Bibliotēkas telpas 3 58 Nepieciešams kapitālais remonts
Citas telpas 30 859 Nepieciešams kapitālais remonts
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 237 200 Labs
Kamerzāle 66 60 Apmierinošs
Zālē iespējamas šādas norises:

Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Kamerorķestris Stīgu instrumenti 7 Jānis Stafeckis
Koris Jaukts 39 Anda Lipska un Ēriks Čudars
Orķestris Pūšaminstrumenti 31 Arnis Krancāns
Ansamblis Sitaminstrumenti MV sitaminstrumentu ansambļi ( III - IV kursi); MS sitaminstr.ansamblis 5 Aleksandrs Maļkevičs
Koris Jaukts MS 3.-8.kl koris 39 Jānis Veļičko un Anda Lipska
Koris MV meiteņu koris 26 Jānis Veļičko
Vokālais ansamblis MS 1-2.kl.ansamblis 11 Anda Lipska
Kameransamblis Stīgu instrumenti 3.-5.kl.vijolnieku ansamblis 12 Diāna Orlova
Orķestris Akordeons 3.-7.klašu akordeonistu orķestris 14 Vija Poikāne
Ansamblis Pūšaminstrumenti MS 4.-6.kl. saksofonistu ansamblis 3 Haralds Bauga
Ansamblis Stīgu instrumenti MS 6.-9.kl. vijolnieku ansamblis 11 Diāna Orlova
Ansamblis Pūšaminstrumenti MS 4.-6.kl. saksofonistu ansamblis 3 Haralds Bauga
Džeza ansamblis Jaukts MS 2 džeza ansambļi MV džeza ansamblis 16 Toms Lipskis; Kalvis Sležis; Kārlis Mangulsons
Ansamblis Jaukts MV tradicionālās mūz. ansambļi 5 Liene Brence
Ansamblis Jaukts MS 2.-7.kl. tradicionālās mūz. ansamblis 7 Liene Brence