Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Romāns Ivanovs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Romāns Ivanovs 64624474 29390214 @
Kanceleja Maija Lotāne 64622480 29115507 @
Direktora vietnieks mācību darbā Ilona Čudare 64622892 29115508 @
Struktūrvienības vadītājs mūzikas skolā Ilze Rauza 64622889 29115589 @
Izglītības metodiķis Solvita Ivanova 64622892 27339908 @
Galvenais grāmatvedis Zita Šnevele 64624464 20229339 @
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gunārs Rupainis 26150666 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Mājas lapa

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1932

Dibinātājs:

LR Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Juridiskā adrese:

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

Pasta adrese:

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 IP Vokālā mūzika – kora klase audzēkņu koncerts “Leduspuķes stāsti”. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 16.01.2019 16.01.2019 Kora klase savus koncertus janvārī ir izveidojusi kā jauku tradīciju, kad vēl svētku noskaņās tiek aicināti vecāki un citi interesenti izbaudīt mūzikas pasauli bērnu sniegumā.
2 ADATA muzikālie fragmenti. Viļānu Mūzikas un mākslas skola. 29.01.2019 29.01.2019 IP Vokālā mūzika un IP Mūzika-Džeza un mūsdienu ritma mūzika veidots uzvedums Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, kas vienlaikus ir arī JIRMV prezentācijas koncerts.
3 IP Mūzika koncerts. Balvu Romas Katoļu draudze. 10.02.2019 10.02.2019 Pēc Balvu Romas Katoļu draudzes uzaicinājuma, Tradicionālā mūzika un Džeza un mūsdienu ritma mūzika audzēkņi sniedz koncertu Balvu pilsētas iedzīvotājiem Balvu Sakrālās kultūras centrā.
4 ADATA muzikālie fragmenti. Ludzas Mūzikas pamatskola. 18.02.2019 18.02.2019 IP Vokālā mūzika un IP Mūzika-Džeza un mūsdienu ritma mūzika veidots uzvedums Ludzas Mūzikas pamatskolā, kas vienlaikus ir arī JIRMV prezentācijas koncerts.
5 ADATA muzikālie fragmenti. Baltinavas Kultūras namas. 20.02.2019 20.02.2019 IP Vokālā mūzika un IP Mūzika-Džeza un mūsdienu ritma mūzika veidots uzvedums Baltinavas Kultūras namā, kas vienlaikus ir arī JIRMV prezentācijas koncerts
6 Vinjao. Poliritmijas diviem sitaminstrumentālistiem. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 28.02.2019 28.02.2019 Sitaminstrumentālistu Guntara Freiberga un Jura Āzera koncerts meistarklašu dalībniekiem.
7 ADATA muzikālie fragmenti. Balvu Mūzikas skola. 20.03.2019 20.03.2019 IP Vokālā mūzika un IP Mūzika-Džeza un mūsdienu ritma mūzika veidots uzvedums Balvu Mūzikas skolā, kas vienlaikus ir arī JIRMV prezentācijas koncerts.
8 ADATA muzikālie fragmenti. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 03.04.2019 03.04.2019 IP Vokālā mūzika un IP Mūzika-Džeza un mūsdienu ritma mūzika veidots uzvedums – noslēguma koncerts JIRMV .
9 Festivāls “Skaņais bolss” Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 09.04.2019 09.04.2019 Ikgadējais pasākums veicina jauno dziedātāju profesionālo un māksliniecisko jaunrades izaugsmi, festivāls ietvēra arī Ilonas Poikānes meistarklases.
10 JIRMV ērģeļu nodaļas audzēkņu koncerts. Maltas Mūzikas skola. 15.04.2019 15.04.2019 Ērģeļspēles audzēkņu veidots nodaļas prezentācijas koncerts Maltas Mūzikas skolā
11 Koncerts Rēzeknes Sākumskolā. Rēzeknes Sākumskola. 23.04.2019 23.04.2019 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz prezentācijas koncertu Sākumskolas jaunāko klašu audzēkņiem, rosinot idejas par mācībām JIRMV mūzikas skolas klasēs
12 Koncerts Rēzeknes 3.vidusskolā. Rēzeknes 3.vidusskola. 30.04.2019 30.04.2019 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz prezentācijas koncertu 3.vidusskolas jaunāko klašu audzēkņiem, rosinot idejas par mācībām JIRMV mūzikas skolas klasēs.
13 IP Mūzika – Tradicionālā mūzika koncerts. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 08.05.2019 08.05.2019 Vidusskolas audzēkņu veidots tradicionālās mūzikas koncerts.
14 Laureātu apbalvošanas koncerts “Subdominante Dominante Tonika”. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 16.05.2019 16.05.2019 Kā skaista tradīcija mācību gada noslēgumā ir koncerts, kur tiek godināti konkursu laureāti un izteiktas pateicības skolas atbalstītājiem, pedagogiem un koncertmeistariem.
15 Vladimira Kudrina koncerts Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 20.05.2019 20.05.2019 Ģitārista Vladimira Kudrina koncerts meistarklašu dalībniekiem.
16 IP Vokālā mūzika – Kora klase mācību koncerts “Lakstīgalu dziesmas”. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 21.05.2019 21.05.2019 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu par godu mācību gada noslēgumam.
17 D.Čimarozas opera buffa “Slepenās laulības” fragmenti. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 22.05.2019 22.05.2019 Mācību priekšmetu Skatuves runa un Runas kultūra ietvaros izveidots operas uzvedums.
18 D.Kempišas un G.Greisles koncerts Stirnienes baznīcā. Stirnienes Romas katoļu baznīca. 29.05.2019 29.05.2019 IV kursa audzēkņu koncerts, kvalifikācijas eksāmena programmas izdziedāšana.
19 “Virtuozās ērģeles” Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 26.07.2019 26.07.2019 Latgales ērģeļu dienu ietvaros norisinājies Dinas Ikhinas un Denisa Makhaņkova koncerts, kas vienlaikus bija arī JIRMV ērģeļu atklāšanas koncerts.
20 2.septembra svinīgais pasākums. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 02.09.2019 02.09.2019 Iesākot mācību gadu, tradicionāli tiek sveikti 1.klases un 1.kursa audzēkņi.
21 Toms Lipskis. Atmiņās... Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 28.10.2019 28.10.2019 Koncerts-sarunas veltīts Toma Lipska piemiņai.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 I Mazo dziedātāju konkurss “Saules zaķis” Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 13.04.2019 13.04.2019 Konkurss Rēzeknes novada bērnudārzu audzēkņiem, lai veicinātu interesi par mūziku un mācībām mūzikas skolā
2 Toerijas priekšmetu konkurss "Ritmu ritmos". Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 14.02.2019 14.02.2019 Konkurss mācību priekšmetā solfedžo reģiona mūzikas skolu audzēkņiem.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Trio “Vīzija” koncerts Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 10.04.2019 10.04.2019 Einfeldes, Plakida, Vecumnieka, Čaikovska trio Kristiānas Ozoliņas, Dārtas Svētiņas un Sintijas Šteinkopfas izpildījumā.
2 Ēvalda Lazareviča koncerts. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 21.05.2019 21.05.2019 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistranta pianista Ēvalda Lazareviča koncerts klavierspēles audzēkņiem
3 Ievas Nīmanes un Oskara Patjanko meistarklases. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. 25.09.2019 25.09.2019 Meistarklases IP "Mūzika - Tradicionālā mūzika" audzēkņiem.
4 Airas Birziņas meistarstundas. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola,. 26.09.2019 26.09.2019 Meistarklases IP "Diriģēšana" audzēkņiem.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Jāņa Ivanova piemiņas diena Preiļos - koncerts. Preiļu novada Kultūras centrs. 09.10.2019 09.10.2019 IP "Vokālā mūzika" vidusskolas audzēkņu dalība, izpildot J.Ivanova dziesmas.
2 ORIGIN (festivāla ORGANismi 2019 ietvaros). Latgales vēstniecība GORS. 12.10.2019 12.10.2019 Vidusskolas meiteņu koris kopā ar Ivetu Apkalnu un Shipsea muzicē festivāla ietvaros.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 XIII Starptautiskais Daugavpils garīgās mūzikas festivāls “SUDRABA ZVANI”. Daugavpils Vienības nams. 10.01.2019 13.01.2019 JIRMV Meiteņu koris “Krelles” ieguva I pakāpes diplomu un balvu par Labāko rezultātu kategorijā “Viendabīgie kori”.
2 II Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzas Mūzikas pamatskola. 07.02.2019 07.02.2019 Mūzikas skolas audzēkņi ieguva I vietu un Atzinību.
3 XI Starptautiskaiā saksofonmūzikas festivāla SAXOPHONIA Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss. Rīga. 21.02.2019 22.02.2019 Mūzikas skolas audzēkņi ieguva I un II vietu.
4 III Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2019”. Daugavpils Universitāte. 28.02.2019 01.03.2019 Mūzikas skolas audzēkņi ieguva četras I vietas, divas II vietas un divas III vietas.
5 Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola. 01.03.2019 01.03.2019 IP “Vokālā mūzika” audzēkņu dalība konkursā.
6 Ventspils Groove Competition. Ventspils Mūzikas vidusskola. 01.03.2019 01.03.2019 JIRMV džeza ansambļa priekšnesumi konkursa ietvaros.
7 Imanta Kokara 3.starptautiskais vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu jauno kordiriģentu konkurss. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola. 07.03.2019 09.03.2019 IP “Diriģēšana” vidusskolas audzēkņu dalība konkursā.
8 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate (Latgales un Vidzemes novadi). Gulbene. 07.03.2019 07.03.2019 Jāņa Ivanova Rēzekenes mūzikas vidusskolas un Rēzeknes novada pūtēju orķestris ieguva I pakāpi.
9 IV Latgales reģiona jauno pianistu festivāls. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. 27.03.2019 27.03.2019 Mūzikas skolas audzēkne ieguvusi Diplomu par visspilgtāko sniegumu.
10 Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss “XX gadsimta klasika”. Bolderājas Mūzikas un mākslas skola. 29.03.2019 29.03.2019 Mūzikas skolas audzēknis ieguvis III vietu.
11 X Latvijas pūtēju orķestru konkurss. Sigulda. 30.03.2019 30.03.2019 JIRMV un Rēzeknes novada pūtēju orķestris ieguvis II vietu.
12 XVII Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss “Naujene - 2019”. Daugavpils Novada kultūras centrs "Vārpa". 01.04.2019 03.04.2019 Mūzikas skolas audzēkņi ieguva II un III vietu
13 XIV Latgales jauno pianistu konkurss. Balvu Mūzikas skola. 05.04.2019 05.04.2019 Mūzikas skolas audzēkņi ieguva divas I vietas, vienu II vietu un Diplomu
14 Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta reģionos. ARPC "Zeimuļs". 11.04.2019 11.04.2019 Mūzikas vidusskolas audzēkņi ieguva I un II pakāpes diplomus.
15 X Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. 10.04.2019 12.04.2019 IP “Vokālā mūzika” vidusskolas audzēkne ieguva Atzinību.
16 XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola. 13.04.2019 13.04.2019 Mūzikas skolas klavierspēles audzēknes ieguva III vietu un Atzinību.
17 VI Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. 17.04.2019 17.04.2019 Vidusskolas audzēknis ieguva III vietu.
18 Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgalas 2019". Meirānu Kalpaka pamatskola. 27.04.2019 27.04.2019 IP "Diriģēšana" vidusskolas audzēknis ieguva I vietu, IP "Vokālā mūzika" mūzikas skolas audzēknis ieguva II vietu.
19 Konkurss-koncertcikls "Talants Latvijai" II kārta. Rīgas Latviešu Biedrības nams. 12.05.2019 12.05.2019 Mūzikas skolas audzēkne ieguva II vietu.
20 Konkurss "Dziedu Dievmātei". Aglonas bazilikas Kora skola. 15.05.2019 15.05.2019 Mūzikas skolas audzēknes ieguva vienu II vietu un divas IV vietas.
21 II Starptautiskais konkurss-festivāls "Fern Flower International - 2019". Minska, Baltkrievija. 17.05.2019 17.05.2019 Vidusskolas jauktais koris ieguva GRAND PRIX balvu.
22 Rēzeknes pilsētas olimpiāde Angļu valodā. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija. 29.10.2019 29.10.2019 Vidusskolas audzēkņu dalība olimpiādē.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Rēzeknes slimnīcas Ambulatorās daļas ēkas (poliklīnikas) reģistratūras telpu atklāšana. Rēzekens slimnīca. 25.10.2019 25.10.2019 IP "Mūzika - Tradicionālā mūzika" audzēkņu muzikālie priekšnesumi atklāšanas pasākumā.

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Kamerorķestris Stīgu instrumenti 5 Jānis Stafeckis
Koris Jaukts 41 Anda Lipska un Ēriks Čudars
Orķestris Pūšaminstrumenti 37 Arnis Krancāns
Koris Jaukts MS 3.-8.kl koris 52 Jānis Veļičko un Anda Lipska
Koris MV meiteņu koris 22 Jānis Veļičko
Vokālais ansamblis MS 1.kl.ansamblis 11 Anda Lipska
Ansamblis Stīgu instrumenti 3.-5.kl.vijolnieku ansamblis 12 Jūlija Mačņeva
Orķestris Akordeons Akordeonistu orķestris 11 Vija Poikāne
Vokālais ansamblis MS 2.kl.ansamblis 12 Anda Lipska
Ansamblis Stīgu instrumenti MS 6.-8.kl. vijolnieku ansamblis 10 Olga Gaile
Džeza ansamblis Jaukts MS džeza ansamblis 7 Kārlis Mangulsons, Svens Vilsons
Ansamblis Jaukts 3.-5.kl tradicionālās mūz. ansamblis 7 Dace Baltkāje
Ansamblis Jaukts 6.-8.kl. tradicionālās mūz. ansamblis 7 Dace Baltkāje