Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Smilšu iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Vadītājs/ direktors:

Maruta Rozīte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Maruta Rozīte 63322114 29615061 @
Direktores vietn.māc.darbā Inguna Svara 26021992 @
Lietvede, saimn.daļas vad. ilona Klepere 63320256 27091621 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4176902084

Reģistrācijas datums:

12.10.2009

Dibinātājs:

Kuldīgas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Smilšu iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Pasta adrese:

Smilšu iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

206

Apraksts

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Skola dibināta 1945.gada pavasarī un līdz 1951.gadam darbojusies kā Mūzikas vidusskola un bērnu skola.Kad sākās kara beigu cēliens, Kurzeme pārvētās par Latvijai pēdējo cerību salu, kur patvērās tūkstošiem citu novadu bēgļu. Viņu vidū bija komponiste Lūcija Garūta, Nacionālās operas solisti Pēteris Latiševs un Erna Kukaine, mežradznieks Arvīds Dēliņš, kuri bija tie neprātīgie, kas nolēma pašā Kurzemes cietokšņa vidū, zem sarkano bumbvedēju uzlidojumiem dibināt Mūzikas skolu. Viņiem pievienojās flautists Arvīds Reinvalds, operdziedonis Rihards Pelle, diriģents Teodors Vējš, baletmeistare Helēna Tangijeva-Birzniece, koncertmeistara pienākumus uzņēmās tolaik vēl plašāk nepazīstamais Edgars Tons. Kādā vēstulē, ko Lūcija Garūta 1945.g.martā sūta Andrejam Eglītim, izlasāma mums šodien tik svarīgā ziņa: "Man tagad bieži jābūt Kuldīgā, jo še atver Mūzikas skolu. Interese milzīga. Audzēkņu skaits jau tuvojas simtam."

Misija:

Mūzikas skolu misija ir svēta - izglītot bērnus, tātad sabiedrību caur augstāko mākslām, caur mūziku. E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas misija ir profesionālās ievirzes izglītības piedāvāšana un realizēšana Kuldīgas pilsētas un novada iedzīvotājiem, veicinot to muzikālās gaumes veidošanu, muzicēšanas prasmju izkopšanu un personības pilnveidošanu.

Darbība:

1980.gadā skolai , godinot novadnieka piemiņu, piešķirts Ernesta Vīgnera vārds. Skolā strādā 20 pedagogi, mācās 210 audzēkņi. Tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas: - "Taustiņinstrumentu spēle"(Klavierspēle, Akordeona spēle), - "Stīgu instrumentu spēle"(Vijoļspēle, Čella spēle), - "Pūšaminstrumentu spēle" (Flautas, Saksofona, Trompetes, Klarnetes,Tenora spēle), -"Sitaminstrumentu spēle", - "Vokālā mūzika" (Kora klase). Mūzikas skola ar savu darbību ieņem nozīmīgu vietu pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Audzēkņu, pedagogu un skolas absolventu koncerti, Vīgneru dienas, mūzikas pēcpusdienas vecākiem, bērnudārziem un skolām; skolas audzēkņu - solistu, ansambļu, kora "Cantus" piedalīšanās valsts un Starptautiskajos konkursos un festivālos; Starptautiskā K.Davidova čellistu konkursa organizēšanu sadarbībā ar pilsētas, rajona pašvaldībām un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju; dsadarbība ar Ventspils Mūzikas vidusskolu, Gēsthaktes/Vācija/ jauniešu orķestri, Kuršēnu /Lietuva/ un Pōltsamā/Igaunija/ Mūzikas skolām ir veicinājusi skolas lomu kultūras dzīvē. Vērienīgs projekts "Mūzikas tilts - sadarbība starp Hivinkā (Somija) un Kuldīgas (Latvija) mūzikas skolām tika īstenots 2012.-2013.gadā. Pateicoties šim Interreg IV A pārrobežu sadarbības projektam, skolā iekārtota datorklase, iegādāti jauni mūzikas instrumenti. 2017.gada maijā skolas vēsturiskās ēkas renovācija un piebūves celtniecība ir pabeigta un skola 2017.gada 1.septembrī atsāk darbību atjaunotās un jaunās telpās.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Kuldīgas Sporta laureāts 12.01.2018 Kuldīgas Kultūras centrā. Piedalās saksofonistu ansamblis un ped/l.A.Jāvalde
2. Ventspils reģ. MS 8.klašu audzēkņu pianistu koncerts "Mans mīļākais skaņdarbs mūzikas skolu beidzot" 17.01.2018 Skolas zālē. Piedalās Talsu, Dundagas, ventspils, Piltenes, Rojas un E.Vīgnera kuldīgas MS audzēkņi.
3. Vīgneru dienas. Absolventu koncerts 03.02.2018 Skolas zālē. Piedalās 4 Ventspils mūzikas vidusskolas, 2 J.Vītola LMA, 1 Jāz.Mediņa MS audzēkņi, mūsu absolventi.
4. Valsts Konkursa Stīgu instrumentu spēlē II kārta 18.01.2018 Ventspils Mūzikas vidusskolā. Piedalās H.Jūrmale (II vieta) 1.čella kl. ped.B.Jūrmale, A.Miķelsone (III vieta) 3.čella kl.ped.B.Jūrmale KCM L.Saulgrieze, E.Kilipa (III vieta) 3.vijoles kl.ped.I.Svara KCM M.Ozoliņa, A.Gūtmane (atzinība) 3.vij.kl.ped. V.Jūrmale, A.Zeltiņa 8.vijoles kl.ped.V.Jūrmale, D.Orlova 5.vijoles kl.ped.M.Cinovska KCM L.Saulgrieze
5. Vecāku sapulce un audzēkņu koncerts 12.02.2018 Skolas zālē. Koncertā piedalās 9 dažādu specialitāšu jaunāko klašu audzēkņi.
6. A.Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss 16.02.2018 Jēkabpils Mūzikas skolā. Piedalās: A.Cine (III vieta) 1.kl., L.Liepiņa 5.kl., K.Bērtulsone 8.kl. ped.M.Rozīte, KCM M.Ozoliņa
7. Ventspils reģ. Mūzikas skolu pianistu konkurss "No prelūdijas līdz... 22.02.2018 Ventspils Mūzikas vidussskolā. Piedalās: M.Strade 3.kl., E.Megne (II vieta) 5.kl.ped.L.Gailīte, m.Kāls 5.kl.ped.D.Šmēdiņa, L.Kļaviņš 6.kl.ped.L. Saulgrieze.
8. Vīgneru dienas. Mūzikas pēcpusdiena veltīta Malvīnei Vīgnerei Grīnbergai. 23.02.2018 Skolas kora zālē. Vada ped.S.Pavloviča Kora kl.audzēknes- A.Cine, L.Liepiņa, K.Bērtulsone; G.Pētersone 5.vij.kl.ar savu kompozīciju, ped.V.Leite; absolvents Ventspils Mūzikas vsk.audzēknis E.Dēliņš ar savu kompozīciju.
9. Kurzemes reģ.MS vispārējo klavieru un klavieru(kora kl.) audzēkņu festivāls "Notici sev!"- 10.dzimšanas dienas svinības. 02.03.2018 Skolas zālē. Festivāls notiek 10.reizi. Organizē pasākumu ped.M.Šlakorcina, L.Saulgrieze. Piedalās Talsu, Sabiles, Saldus, Kandavas, Ventspils, LiepājasPiltenes, Grobiņas, Mērsraga, Valdemārpils, Nīgrandes un E.Vīgnera Kuldīgas MS audzēkņi.
10. XIII Starptautiskais Žemaitijas un Kurzemes reģ. MS Pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss 06.03.2018 07.03.2018 Saldus Mūzikas skolā. Piedalās: U.Lorberga 3.saksof.kl.(I vieta), I. Ešenvalde 6.saksof.kl.(II vieta), B.Grabovske 1.saksof.kl.(III vieta) ped.L.A.Jāvalde, KCM S.Pavloviča; E.Petriks 3.klarnetes kl. (Atzinība), M.Skrickis 6.eifonija kl.(Atzinība) ped.V.Vinokurovs; S.Ešenvalde 4.flautas kl. (Atzinība) ped.H.Auziņa, KCM L.Saulgrieze
11. Čellistam un komponistam K.davidovam veltīts piemiņas koncerts 07.03.2018 Kuldīgas mākslas namā. Koncertu vada ped.S.Pavloviča, pedalās čella kl.audzēknes h.Jūrmale 1.kl., K.Reinfelde 5.kl., E.Neilande 5.kl.ped.B.Jūrmale, KCM L.Saulgrieze, 4.klav.kl.audzēknis V. Jūrmalis ped.M.Ozoliņa un skolas kamerorķestris vad.ped.V.Jūrmale
12. 1.,2.klavieru klašu audzēkņu koncerts vecākiem. 08.03.2018 Skolas zālē.
13. Kurzemes reģ.akordeonistu festivāls "Akordeona skaņās" 09.03.2018 Skolas zālē. Piedalās Ventspils, Talsu, Rojas, Valdemārpils, Kandavas, E.Vīgnera Kuldīgas MS audzēkņi. Skolu pārstāv M.Rancāne 3.kl.,L.Siliņa 2.kl., E.Zīverte 2.kl., A.Zeltiņš 6.kl., L.M.Udalovs 6.kl.,E.Zirne 6.kl. ped.I.Jankovska
14. Metodiskā diena un koncerts pūtēju orķestriem 15.03.2018 V.Klovas Mažeiķu Mūzikas un Mākslas skolā, Lietuvā. Piedalās 18 pūšaminstrumentu klases audzēkņi un ped.H.Auziņa, L.A.Jāvalde
15. IV jauno pianistu festivāls ""Debija - 2018" 21.03.2018 Juglas MS. Piedalās Karīna Bumbiere 1.kl.ped.L.Saulgrieze Kārlis Gūtmanis 1.kl.ped.L.Gailīte Olivers Purviņš 2.kl.ped.L.Gailīte Evelīna Pūpola 2.kl.ped.M.Šlakorcina Emīls Ričards Nāckalns 2.kl.ped.I.Raģele
16. Kārļa Davidova piemiņas izstādes atklāšana 22.03.2018 Kuldīgas novada muzejā. Pasākumu vada ped.S.Pavloviča Piedalās: E.Neilande 5.čella kl. Klavieru trio - ped.L.Balode (vijole), B.Jūrmale (čells), L.Saulgrieze (klavieres).
17. Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem. 23.03.2018 Skolas zālē. Piedalās Stīgu instr.- vijoles, čella un ģitāras klases audzēkņi.
18. XIII Kurzemes reģ. MS Stīgu unstrumentu nod.audzēkņu konkurss "Sol-Re-La-Mi" 28.03.2018 Saldus MS. Piedalās: H.Jūrmale (II viets) 1.čella kl.ped.B.Jūrmale R.Reimane (Atzinība) 2.vijoles kl.ped.I.Svara E.Kilipa (Atzinība) 3.vijoles kl. ped.I.Svara K.Reinfelde (Atzinība) 5.čella kl.ped.B.Jūrmale A.Zeltiņa (Atzinība) 8.vijoles kl.ped.V.jūrmale
19. VIII Kurzemes orķestru festivāls. 21.04.2018 kandavas kultūras nams. Piedalās skolas kamerorķestris.Diriģente ped.V.Jūrmale, KCM L.Saulgrieze.
20. Koncerts pensionāru klubiņam "Ŗumbiņa" 14.04.2018 Lauktehnikas zālē. Akordeona klases audzēkņi, ped.I.Jankovska.
21. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nod.audzēkņu koncerts 25.04.2018 Skolas zālē.
22. Saksofona klases audz.koncerts 27.04.2018 Skolas zālē
23. Balto galdautu svētki 04.05.2018 Pilsētas Rātslaukumā Piedalās Pūtēju orķestris ped.L.A.Jāvalde
24. Starptautiskais kokapstrādes plenērs 08.05.2018 Organizē Kuldīgas tehnikums. Gājienā Liepājas ielā piedalās Pūtēju orķestris ped.L.A.Jāvalde
25. VII Starptautiskais festivāls "Akordeona mūzikas mozaīka 05.05.2018 Kuršēnu MMS Lietuvā. Piedalās ped.I.Jankovska un akordeona kl.audzēkņi: E.Zirne 6.kl., A.Zeltiņš 6.kl., L.M.Udalovs 6.kl., L.Siliņa 2.kl., M.Rancāne 3.kl., E.Zīverte 2.kl.
26. X Starptautiskais K.Davidova čellistu konkurss 06.05.2018 12.05.2018 Skolas zālē. Noslēguma koncerts Kultūras centrā. Konkursā piedalījās 64 dalībnieki no 22 valstīm. Konkursu vērtēja Starptautiska žūrija: E.Testeļeca/Latvija/, J.Rēlings/Nīderlande/, S.Popovs /Lielbritānija/, K.Rodins/Krievija/, L.Gorohovs/Vācija/, N.Džounss/Lielbritānija/.
27. K.Davidova piemiņas koncerts Snēpeles muižā 09.05.2018 Konkursa dalībnieki un saksofonistu ansammblis, ped.L.A.Jāvalde. Pasākumu vada ped.S.Pavloviča.
28. Saksofonistu meistarklases ar ped.A.Sīmani 20.04.2018 Saldus MS. Saksofona kl.audzēkņi un ped.L.A.Jāvalde
29. Koncerts PII "Ābelīte", "Cīrulītis", "Bitīte"audzēkņiem. 15.05.2018 Skolas zālē. Piedalās visu specialitāšu audzēkņi. Koncertu vada un par skolu stāsta ped.H.Auziņa
30. Mātes un ģimeņu dienai veltīts koncerts 15.05.2018 Skolas zālē. Piedalās ģimenes - vecāki un bērni, brāļi un māsas u.t.t.
31. Jūrmalas MS un skolas kamerorķestra draudzības koncerts 19.05.2018 Skolas zālē.
32. Absolventu koncerts "Pirms izlaiduma 24.05.2018 Piedalās skolas topošie absolventi: E.Petrika klav.ped.L.Saulgrieze, D.Ionašku klav. P.Ozoliņa klav.ped.M.Ozoliņa L.M.Udalovs akord. E.Zirne akord.ped.I.Jankovska E.Šēna vijoleped.I.Svara U.Raikstiņa vijole E.G.Fiļippova vijole A.Zeltiņa vijole ped.V.Jūrmale A.K.Blūma vijole ped.M.Cinovska I Dorbe flauta L.Kļaviņa flauta M.Lapsa flauta A.Stucere flauta R.Lapuķis flautaped.H.Auziņa M.Skrickis eifonijs ped.V.Vinokurovs V.Zanders saksof. I.Ešenvalde saksof.ped.L.A.Jāvalde
33. Muzeju nakts 18.05.2018 1905.gada parkā. Saksofonistu ansamblis ped.L.A.Jāvalde
34. Brocēnu sporta skolas jubilejas pasākums un skolas izlaidums 25.05.2018 Saksofonistu ansamblis ped.L.A.Jāvalde
35. Audzēkņu koncerts mācību gada noslēgumā 30.05.2018 Skolas zālē. Piedalās audzēkņi visās specialitātēs.
36. Pedagogu L.Saulgriezes (Kuldīgas MS) un D.Zaures (Talsu MS) klavieru kl.audzēkņu koncerts 01.06.2018 Skolas zālē
37. Ped.M.Cinovskas vijoles kl.audzēkņu koncerts vecākiem 14.04.2018 Skolas zālē
38. Kora "Cantus" 50 gadu jubilejas koncerts un grāmatas "50 gadīgais "Cantus"tuvos un tālos ceļos"atvēršana 16.06.2018 Kuldīgas Sv.Annas baznīcā. Piedalās Jubilejas (bijušo dziedātāju-absolventu) koris, LNO soliste - kora dziedātāja Aira Rūrāne, skolas kamerorķestris ped.V.Jūrmale. Koncertu vada muzikoloģa, Latvijas radio3 "Klasika" žurnāliste Liene Jakovļeva.
39. Skolas audzēkņu un pedagogu koncerts pilsētas svētkos "Dzīres Kuldīgā". 19.07.2018 Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā
40. Ped.martas Ozoliņas ģimenes ansambļa koncerts pilsētas svētkos 20.07.2018 Kuldīgas Sv.katrīnas baznīcā
41. 3 Koncerti pilsētas svētkos "Dzīres Kuldīgā". 20.07.2018 21.07.2018 Kuldīgas Rātslaukumā un pilsētas laukumā. Saksofonistu ansamblis un pūtēju orķestris ped.L.A.Jāvalde
42. Koncerts sveču gaismā 10.08.2018 Īvandes baznīcā. Skolotāja L.Saulgrieze(klavieres), Solo A.Rūrāne, BJC ģitāristu ansamblis.
43. Jaunā mācību gada sākums 03.09.2018 Skolas pagalmā. Muzicē klavieru trio-pedagogi I.Svara(vijole), B.Jūrmale(čells), L.Saulgrieze(klavieres). Pašakumu vada ped.M.Šlakorcina
44. Skolas prezentācijas koncerts 05.09.2018 Notika 4 koncerti jaunāko klašu audzēkņiem: Kuldīgas 2.vidusskolā, Mūsu skolā 2 koncerti KMHZ skolas audz., Kuldīgas Centra vidusskolā Muzicēja un par saviem instrumentiem stāstīja: ped.L.A.Jāvalde-saksofons, L.Saulgrieze-klavieres, B.Jūrmale - čells, L.Balode - vijole, skolas absolventi Ŗumbas kvarteta dalībnieki - R.Stucers (eifonija)un G.Stucers (tuba), mūziķi no Liepājas simfoniskā orķestra A.Vadonis, E.Kalniņš (mežrags).
45. Rudbāržu pamatskolas pēdējais salidojums 22.09.2018 Klavieru trio: L.Saulgrieze - klavieres L.Balode-vijole B.Jūrmale - čells
46. Skolotāju dienai veltīts koncerts PII "Ābelīte" 05.10.2018 Piedalās Ābelītes bijušie audzēkņi: E.Megne(klavieres) M.Kāls (klavieres) A.Pērkone (klavieres) Z.Kūlaine(klavieres) E.Vitomskis (flauta) A.Gūtmane (vijole) A.Cine, H.Žerebcova, M.Kuršinska (kora kl.) Skolotājas l.Saulgrieze, M.Ozoliņa (klavieres), I.Svara(vijole)
47. Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem 18.10.2018 Skolas zālē
48. Latvijas simtgadei veltīti koncerti 15.11.2018 23.11.2018 1. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (piedalās audzēkņi, kuri mācās šajā skolā) 15.11. 2.Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā (piedalās kori, saksofonistu, jauktie ansambļi, kamerorķestris, pūtēju orķestris) 18.11. 3.Audzēkņu - individuālo izpildītāju koncerts skolā. Dziesmu un zīmējumu konkursa "Latvijai-100" noslēgums.23.11.
49. Ziemassvētku koncerti 01.12.2018 20.12.2018 1.adventes koncerts Sv.Annas baznīcā 01.12, Kora "Cantus" adventes laika koncertbrauciens pa Vācijas pilsētām 05-20.12 Saksofona klases audzēkņu koncerts "Jūras pirāti"KKC 08.12. Ziemassvētku ieskaņas audzēkņu koncerts skolas foajē 13.12. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klašu audzēkņu koncerts skolā 17.12.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1914 7435
Teritorijas kopējā platība (m2):

2343

Papildu informācija par infrastruktūru:

Skolas vēsturiskā ēka celta 1914.gadā. Vecās ēkas renovācija un piebūves celtniecība pabeigta 2017.gada pavasarī. Mācības atsākās 2017.gada 1.septembrī.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 22 408 Ļoti labs
Darbnīcas Ļoti labs
Bibliotēkas telpas Ļoti labs
Citas telpas 38 555 Ļoti labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 96 100 Ļoti labs Ļoti laba Stacionāra Nav
Kora zāle 74 66 Ļoti labs Laba Stacionāra Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris "Cantus" 40 Maruta Rozīte
Koris Jaukts 1.,2.klašu 52 Maruta Grigale
Orķestris Jaukts Kamerorķestris 18 Velta Jūrmale
Koris Jaukts 3.,4.klašu 21 Maruta Grigale
Orķestris Pūšaminstrumenti 23 Līga Aleksandra Jāvalde
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijoles 5 Mārīte Cinovska
Ansamblis Akordeons 4 Ingrīda Jankovska
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu 3 Heda Auziņa
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonistu 7 Līga Aleksandra Jāvalde