Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Skolas iela 10A, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Vadītājs/ direktors:

Ina Gailāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Ina Ineta Gailāne 63161384 26595653 @
Direktora v.māc.darbā Evita Blumberga @
Saimnieks Didzis Tramdahs @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374902077

Reģistrācijas datums:

24.08.2009

Dibinātājs:

Engures Novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Skolas iela 10A, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Pasta adrese:

Skolas iela 10A, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

156

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

Engures Mūzikas un mākslas skolas aizsākums ir deviņdesmitie gadi, kad ar Tukuma rajona padomes un vietējās pašvaldības atbalstu tiek dibināta Engures Mākslu skola. Par skolas dzimšanas dienas datumu kļūst 1994. gada 8. janvāris. 2002. gadā skola tiek pārdēvēta par Mūzikas un mākslas skolu. Par skolas otro dzimšanas dienu tiek dēvēts 2009.gada 6. februāris, kad skola iegūst savas patstāvīgās telpas, saņemot kā 15. gadu jubilejas dāvanu jaunu skolas ēku, celtu tieši skolas vajadzībām.

Misija:

Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstīt audzēkņi spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, veicināt kritisku intelektuālu attieksmi,attīstīt sevis apzināšanās spēju un prasmi kontaktēties. Radīt tādu mācību vidi, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoši, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība.

Darbība:

Darbība: 1. Skolai ir nozīmīga vieta pagasta sabiedrībā un kultūras dzīvē. 2. Engures Mūzikas un mākslas skola ir moderna profesionālās izglītības iestāde, kur tiek celta bērna pašapziņa,attīstot spēju patstāvīgi un radoši darboties. 3.Skolas audzēkņi ir nākamie mūzikas un mākslas vērtību pilnveidotāji un saglabātāji nākamajām paaudzēm.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Vijoles klases sadraudzības koncerts ar Tukuma MS 16.01.2018 Gatavojoties Valsts konkursam - Stīgu instrumentu spēle, 16. janvāra pēcpusdienā Engurē satikās Tukuma Mūzikas skolas un Engures Mūzikas un mākslas skolas Vijoles klases audzēkņi, lai vēlreiz demonstrētu savas spējas Vijoles spēlē, pārbaudītu savu sagatavotības līmeni publikas priekšā, kā arī viens otru paklausītos, novērtētu un salīdzinātu.
2. I Zemgales reģiona Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Sitaminstrumentu spēlē 19.01.2018 Konkursā piedalījās audzēkņi no Zemgales reģiona mūzikas skolām. Šāds konkurss reģionā tika rīkots pirmo reizi, un konkursā pirmo reizi savas prasmes demonstrēja arī mūsu skolas jaunāko klašu “sitēji”, pedagogs R.Jukna.
3. Zemgales reģiona Mūzikas skolu Valsts konkursa II kārta Stīgu instrumentu spēlē 24.01.2018 Konkursā piedalījās Engures Mūzikas un mākslas skolas divas Vijoles klases audzēknes- Rendija Rota Paipala (5.klase) un Anna Marija Vārpiņa (7.klase). Šāds konkurss Vijolēm notiek ik pēc 4 gadiem, un piedalāmies tajā jau otro reizi. Audzēknes ieguva pateicību par piedalīšanos, pedagogs E.Konošonoka.
4. Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss “Trejdegsnis/Triple Sun 2017” 26.01.2018 Rīgas Rātsnamā Engures Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi tika aicināti uz Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas konkursa “Trejdegsnis/Triple Sun 2017” laureātu apbalvošanu, kur iegūtas 2.vieta, 3.vieta un Atzinība, pedagogs V.Melne. Šo projektu atbalsta UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, un šogad izstādei tika atlasīti 350 no iesniegtajiem vairāk kā 600 individuālajiem un kolektīvajiem darbiem – gleznojumi, grafika, tekstils, keramika u.c., kur labākie darbi bija apskatāmi izstādē Rīgas Domē. Izstāde ir pasaku un mākslas draugu dāvana Latvijas 100 gadu jubilejā. Darbus veidojuši bērni un jaunieši no Igaunijas, Indijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Latvijas 57 izglītības iestādēm un kolektīviem.
5. 46. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2018” 1.un 2. kārta 28.01.2018 08.02.2018 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) 2018. – 2028. gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tāpēc šogad 46.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2018” veltīta tēmai „Ūdens”. Konkursa ‘’Lidice 2018’’ 1. kārtā ar saviem radošajiem darbiem piedalījās 137 dalībnieki no Tukuma un Engures novadu skolām, no tiem 15. audzēķu darbi tika izvirzīti 2.kārtai, savukārt, 2. kārtā Rīgā nominēti uz Čehiju tika 2 audzēkņu darbi, pedagogs V.Melne.
6. Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas konkurss “Siguldas līnija” , 100 grāmatzīmes Latvijai 12.02.2018 Mākslas nodaļas audzēknes Lindas Šandras grafikas darbs EX LIBRIS “Mana dziesma” iekļūst starp 100 labākajiem darbiem izstādē “100 grāmatzīmes Latvijai”. Izstāde skatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur paredzēta arī laureātu apbalvošana. Izstāde “100 grāmatzīmes Latvijai ir Latvijas simtgades pasākums. Sagatavoja pedagogs J.Balode.
7. Rīgas Saksofonu kvarteta meistarklases un koncerts ciklā “Nāc, muzicēsim kopā!” Engures Mūzikas un mākslas skolā 27.02.2018 Latvijas valsts simtgadē Rīgas Saksofonu kvartets dāvā meistarklašu un koncertu ciklu “Nāc, muzicēsim kopā!” jaunajiem mūziķiem Latvijas reģionos, un krāšņi un skanīgi tas izskanēja arī Engures Mūzikas un mākslas skolā!Dienas garumā Engures Mūzikas un mākslas skolā Rīgas saksofona kvarteta mūziķi sniedza meistarklases Engures un Tukuma mūzikas skolas audzēkņiem, bet dienas noslēgumā izskanēja koncerts, kurā skanēja ļoti daudzveidīga mūzika gan mākslinieku, gan arī jauno saksofonistu izpildījumā. Koncerta noslēgumā kvarteta mūziķi un jaunie saksofonisti vienojās saksofonu koporķestrī, veidojot piederības sajūtu Latvijas akadēmiskajai saksofonmūzikai un rodot kopīgu muzicēšanas prieku, atskaņojot Jāņa Mediņa “Āriju”, kā arī populāro G. Gershwin -Oh, Lady Be Good!
8. XIII Kurzemes un Žemaitijas reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu konkurss 06.03.2018 Saldus Mūzikas un Mākslas skolā notika XIII Kurzemes un Žemaitijas reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu konkurss, kurā piedalījās arī četri mūsu skolas audzēkņi, iegūstor divas 2.vietas, 3.vietu un atzinību. Audzēkņus sagatavoja U.Folkbergs un D.Pētersone.
9. Projekta nedēļa skolā “Latvija – mūzikas un mākslas ilustrācijās” 07.03.2018 11.03.2018 Arī šogad pavasari Engures Mūzikas un mākslas skolā ieskandināja projekta nedēļa. Šoreiz tā pagāja Latvijas 100gades zīmē. Nedēļu atklāja mākslas skolas audzēkņu pašu veidoto grāmatu prezentācijas. Dažādu latviešu rakstnieku darbus viņi ietērpa krāsainās un radošās krāsu gleznās. Bērnu stāstījumu papildināja jauno mūziķu priekšnesumi. Ar lielu interesi klausījāmies mazās komponistes Annas Lāces pašas sacerētos un atskaņotos skaņdarbus koklei – “Saules meita un Mēness dēls”. Projekta ietvaros visas nedēļas garumā skolas audzēkņu vecāki varēja apmeklēt atklātos mācību koncertus. Tajos izskanēja gan latviešu komponistu darbi, gan arī populārā mūzika. Prieks par vecāku atsaucību un ieinteresētību savu bērnu mākslinieciskajā izaugsmē.
10. VII STARPTAUTISKAIS KONKURSS “Es dzīvoju pie jūras” 19.03.2018 Starptautiskā mākslas konkursa mērķis ir caur mākslas izteiksmes līdzekļiem atklāt tēmu par ūdeni: pētīt strautus, upes, ezerus, jūras un okeānus un ar tiem saistītās ekosistēmas, atklāt to daudzveidību un daudzkrāsainību. Šī gada tēma bija “Tilts” – tilts pār upi,tilts pār divām kraujām, tilts starp divām jūrām, tilts, kas vieno laiku un paaudzes. Konkursā iegūtas Bronzas medaļa un divas Atzinības, pedagogs E.Blumberga.
11. Solfedžo konkurss – festivāls „Akordu rotaļas” 20.03.2018 Konkurss pie mums skolā notika pirmo reizi, kas varētu kļūt par labu tradīciju. Komandām bija jātiek galā ar vairākiem uzdevumiem – improvizāciju, skaņdarbu analīzi, gammu un akordu dziedāšanu u.c. Interesants bija katras skolas mājas darbs- sveiciens draugu komandām. Konkursā sevi teicami pārstāvēja skolas audzēkņi no Tukuma, Rojas un Engures Mūzikas skolām.
12. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss – festivāls 23.03.2018 Konkursā trīs vecuma grupās startēja klavieru ansambļi, kameransambļi ar klavieru pavadījumu, un viendabīgie un jauktie ansambļi- kopā četrās dažādās ansambļu kategorijās. Lepojamies ar mūsu skolas duetu spožajiem panākumiem! Klavieru duetam Annai Marijai Vārpiņai/Elīnai Bērziņai 1. vieta! /pedagogs Iveta Ingevica-Bērziņa/ Kokļu duetam Lotei Freinātei/Karīnai Felzenbergai 1. vieta! /pedagogs Gita Andersone/ Klavieru duetam Reinai Paulai Kreicbergai/Alvīnei Dārtai Pabrikai 2. vieta! /pedagogs Ina Selivanoviča/.
13. Jaunrades konkurss „Skaņuraksti” Ādažos. 23.03.2018 Engures Mūzikas un mākslas skolu pārstāvējām jau otro reizi. Šoreiz savas kompozīcijas atskaņoja Anna Lāce, iegūstot Atzinību. Jaunā koklētāja savam instrumentam sacerējusi divus skaņdarbus – „Saules meita” un „Mēness dēls”. Par savu kompozīciju Anna saka tā : “Man ļoti patīk latviešu tautas mūzika, tāpēc mūzikas skolā apgūstu kokles spēli. Mīlu savu instrumentu un rakstu tam trīs skaņdarbu ciklu, kurš vēl nav pabeigts. Pašlaik top pēdējā daļa -” Zvaigžņu lietus”. Saule un Mēness bieži ir sastopami latviešu pasakās. Saules meita ir skaista, gaiša un mīlestības pilna. Mēness dēls – vīrišķīgs un skarbs.” Pedagogs E.Šteinharde-Kumalāne
14. Zemgales reģiona Mūzikas skolu koka pūšaminstrumentu spēles konkurss 28.03.2018 Kā atzina Jelgavas metodiskā centra un Jelgavas MV skolas direktors - tas ir pasākums, kurš dod iespēju atbraukt audzēkņiem, sacensties savās profesionālajās prasmēs, vienlaicīgi pārraugot visa Zemgales reģiona profesionālo līmeni. Tādēļ prieks, ka šajā izvērtējuma līmeņa skalā mēs varam būt lepni, par mūsu audzēkņu sniegumu - iegūtas 1., 2.vieta un Atzinība. Pedagogi D.Pētersone un U.Folkbergs.
15. Valsts konkurss Mākslas dizainā "Grāmatu ilustrācija" 13.04.2018 14.04.2018 Jelgavas kultūras namā un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā norisinājās Latvijas mākslas pedagogu seminārs. Uz šo semināru devās mūsu skolas skolotājas J.Balode un E.Blumberga. Tas notiek Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa ietvaros. Semināra laikā Jelgavas Mākslas skolā un Jelgavas kultūras namā bija skatāma konkursa dalībnieku darbu izstāde, kuru vidū arī mūsu skolas 6 audzēkņu darbi.
16. X Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss „Pūš pa deviņ’ – 2018”. 11.04.2018 Ansambļa dalībnieki programmas atskaņošanai tika dalīti četrās kategorijās– koka pūšamo instrumentu ansambļi, metāla pūšamo instrumentu ansambļi, sitamo instrumentu ansambļi un jaukto instrumentu ansambļi. Vislielākais dalībnieku skaits (kā vienmēr!) bija koka pūšamo instrumentu ansambļu grupā, kurā startēja arī mūsu saksofonisti. Lielajā konkurencē mūsu ansamblis ieguva augsto 3. vietu. Pedagogs U.Folkbergs.
17. Koklētāju ansambļu skate-konkurss, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētkiem 14.04.2018 16.04.2018 Aprīļa otrā nedēļas nogale bija “Lielā dienā” Latvijas koklētāju ansambļiem, kad trīs dienu garumā no 14.-16. aprīlim kultūras pilī “Ziemeļblāzma” norisinājās koklētāju ansambļu skate-konkurss. Šajā skatē koklētāju ansambļi no visas Latvijas atrādīja apgūto XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncerta “Stīgo, brālīt, stīgo, māsiņ” repertuāru un spēlēja savus izvēles skaņdarbus. Tomēr galvenais uzdevums katram kolektīvam bija iegūt ceļa zīmi uz svētkiem, jo Dailes teātrī vieta uz skatuves visiem gribētājiem diemžēl nepietiek. Priecājamies, ka mūsu skolas A un B grupas abi ansambļi tika izvēlēti dalībai svētkos! Pedagogs G.Andersone.
18. V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu un instrumentālo kameransambļu ar klavierēm konkurss (V International Piano Ensemble and Instrumental Chamber Ensemble with piano Competition for Young Pianists) 18.04.2018 Konkurss sadalīts astoņās grupās un kopumā tajā piedalījās 18 skolu audzēkņi gan no Latvijas mūzikas skolām, gan arī no Lietuvas – Salantiem, Klaipēdas, Panevēžas un Viļņas, kā arī no Igaunijas pilsētas Rakveres. Pavisam konkursā piedalījās 36 ansambļi ar 87 dalībniekiem. Konkursantus vērtēja žūrija, kuras sastāvā ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Normunds Vīksne (Latvija), Klaipēdas Muzikālā teātra simfoniskā orķestra flautu grupas koncertmeistara vietniece Anita Barlote (Lietuva) un vijolnieks Aleksandrs Koševars. Konkursā Engures MMS pārstāvēja skolotājas Ivetas Ingevicas-Bērziņas audzēknes, kuras startēja Klavieransambļu grupā iegūstot Atzinību.
19. Pavasara koncerts 20.04.2018 20. aprīlī skolā tika ieskandināts pavasaris. Un vēl kā ieskandināts! Koncerta 1. daļā ar skanīgiem muzikāliem priekšnesumiem mūs iepriecināja skolas audzēkņi, bet otrajā koncerta daļā zāli “uzspridzināja” Nacionālo Bruņoto Spēku (NBS) orķestra kameransamblis “Jautrais septets”. Muzikālā pavasara ceļojumā devāmies gan tango ritmos, gan bassanovas, gan vienojāmies kopīgā “sastinguma brīdī mūzikā”.
20. Mākslas konkurss "Strādājam Latvijai" 02.05.2018 Imanta Ziedoņa daiļrades iedvesmoti, 15 Engures mākslas skolas audzēkņi bija sagatavojuši 21 darbu un piedalījās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādes konkursā “Strādājam Latvijai”. Konkursa dalībnieku apbalvošana notika Tukuma Domē, kurā tika uzaicināti arī mūsu skolas dalībnieki un laureāti, kuru darbus žūrija novērtēja ar Atzinību. Konkursu rīko Tukuma novada Izglītības pārvalde ar mērķi godināt Imantu Ziedoni viņa 85 gadu jubilejā, kas apritētu šogad, tieši 3.maijā. Viens no konkursa mērķiem ir arī aktivizēt audzēkņu līdzdalību Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos. Pedagogi, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam: J. Balode, V.Melne un I Kalniņa.
21. Mākslas akcija "Neparastās zivis" 30.04.2018 04.05.2018 Aprīlī Engures Mūzikas un mākslas skolas pagalmā tika izsludinātā mākslas akcija “Neparastās zivis”. Akcijas ideja radās, domājot par kādu mākslas zibakciju, sagaidot 4. maija svētkus. Un kā jau mākslinieki – kuri vienmēr domā neordinārāk kā citi, kāpēc šoreiz tās nevarētu būt zivis, ja jau esam pieņēmuši sevi dēvēt par Zušciemu, top taču jaunais Zušciema parks, kurš tiks atklāts 18. novembra svētkos, kā arī mūs iedvesmoja jaunais, tagadējais Engures sauklis “Enkurojies Engurē!”
22. XIX starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Daudzstīgu mūzikas instrumenti. Jūrmala 2018”, III kameransambļu un koklētāju ansambļu konkurss – festivāls “Engure – Jūrmala 2018”. 29.04.2018 03.05.2018 No 29. aprīļa līdz 2. maijam Jūrmalas Mūzikas vidusskolā notika XIX starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Daudzstīgu mūzikas instrumenti. Jūrmala 2018”, bet 3. maijā Engures Mūzikas un mākslas skolā notika III kameransambļu un koklētāju ansambļu konkurss – festivāls “Engure – Jūrmala 2018”. Savukārt, vakarā Engures Kultūras namā tas viss noslēdzās varenā kokļu mūzikas skaņu festivālā – koncertā “Svētki kokļu skaņu ielokā”, kurš tika veidots kā ieskaņas koncerts XXVI Vispārējo Latviešu dziesmu svētku kokļu mūzikas koncertam “Stīgo brālīt’, stīgo māsiņ”, kas skanēs Dailes teātrī 5. jūlijā, kad notiks XXVI Vispārējo Latviešu dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā. Solo konkursā iegūta 1.vieta, kameransambļu grupā- 2. vieta un 3. vieta. Pedagogs G.Andersone.
23. Zīmējumu/gleznojumu konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos” 04.05.2018 Godinot Latvijas simtgadi, tika izsludināts fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”, kura mērķis bija popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepoties – lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka acīm. Šim konkursam tika nosūtīti 9 mūsu skolas audzēkņu darbi. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – 4.maijā Likteņdārzā pulcējās konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos” labāko darbu autori, viņu vidū arī Engures Mūzikas un mākslas skolas 7.klases audzēkne L. Šandra, kura tika izraudzīta kā viena no labāko darbu autorēm ar darbu grafikā “Pīlādža dziesma”. Linda saņēma Pateicības apliecinājumu no Likteņdārza, bet konkursa darbu palīdzēja sagatavot pedagogs Jolanta Balode.
24. Dalība VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem 11.05.2018 Ozolnieku Tautas namā notika jau VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. Latvijas simtgades gadā konkurss ieguvis starptautisku statusu, jo pirmo reizi tajā līdzās Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem savu māku rādīja jaunie mūziķi no Lietuvas pilsētas Pluņģes. Mūsu skolas audzēkņi ieguva konkursā 3.vietu. Pedagogs U.Folkbergs.
25. Izstāde "Šūpulis" 19.05.2018 Maijā visā Latvijā jau 14. reizi norisinājās starptautiskā Muzeju nakts, kuras tēma Latvijas simtgades zīmē šogad ir ” Šūpulis“, godinot tos, kuri rada un sargā šūpuļus, izauklē un ceļā palaiž cilvēkbērnus, idejas un lielus darbus mūsu visu kopīgās nākotnes stiprumam. Arī katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un tautas šūpuli. Uz aicinājumu izveidot izstādi Engures Saieta namā, atsaucās mūsu skolas pedagoģe Jolanta Balode kopā ar savām Gleznošanas studijas dalībniecēm. Tapa eļļas gleznojumi un grafikas darbi, akcentējot šūpuli kā dzimtās vietas pamatu, no kuras mēs nākam, šūpulis kā dabs veldzējums, kas ļauj mūsu domām un sajūtām atdzimt vienmēr no jauna.
26. Koncerts "Brīnumu pļava" 22.05.2018 Engures Mūzikas un mākslas skolā uz savu koncertu aicināja skolas paši mazākie – „Ritmikas ” 1.un 2. grupas bērni, kā arī pirmklasnieki, kuri apgūst skolā instrumentu spēli.
27. Skolas absolventu koncerts, diplomandu darbu aizstāvēšana, izstāde, izlaidums 27.04.2018 19.05.2018 Kopā ar ziedošo ceriņu smaržu un plaukstošām bērzu meijām mūsu skolā aizvadīts kārtējais – nu jau 22. izlaidums. Šogad skolu absolvēja 15 audzēkņi – 8 mūzikas programmās un 7 mākslinieki. Bet pirms tam notika skolas beigšanas koncerti, izstādes, prezentācijas.
28. Mākslas plenērs Engurē 04.06.2018 08.06.2018 Mācību procesa neatņemama sastāvdaļa ir vasaras plenērs, kurš šogad norisinājās Engurē. Šajā gadā vasaras plenēru izvēlējāmies īstenot Engurē, jo arī tepat ir skaistu un pateicīgu vietu, ko jaunajiem māksliniekiem zīmēt vai gleznot. Tās bija trīs kārtīgas un ražīgas darba dienas no rīta līdz pēcpusdienai, katrā dienā paveicot divus vizuālās mākslas darbus.
29. Mācību gada noslēguma koncerts 28.05.2018 Mācību gada noslēguma pasākums, atskaites koncerts, labāko audzēkņu sumināšana.
30. Vispārējo Dziesmu un deju svētku Koklētāju ansambļu skate Rīgas Latviešu biedrības namā 02.06.2018 Engures Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblim šis gads ir īpašs – pārliecinoši izcīnīts I pakāpes diploms Vispārējo Dziesmu un deju svētku koklētāju ansambļu skatē (otrās labākās savā grupā) un žūrijas “ceļazīme” uz fināla konkursu, kur meitenes startēja ar jaunu un sarežģītu programmu. Dalība finālā- tas ir neatlaidības un liela darba rezultāts.
31. 46. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2018” -III kārta Čehijas Republikā noslēdzies 46. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2018”. Starptautiska žūrijas komisija ir izvērtējusi konkursa Čehijas kārtai iesūtītos 29 967 bērnu un jauniešu no 79 valstīm radītos mākslas darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. Ir noteikti konkursa laureāti, kuru darbi eksponēti divās konkursa izstādēs mākslas galerijā Lidice un Nacionālajā lauksaimniecības muzejā Prāgā, kas norisināsies no 31. maija līdz 25. novembrim. Izstādē apskatāmi 1246 konkursa “LIDICE 2018″ laureātu darbi, kuru vidū mūsu skolas laureāte! Pedagogs V.Melne.
32. Mūzikas nometne "Spēlē ar prieku!" 2018 16.06.2018 22.06.2018 Skolā notika mūzikas nometne "Spēlē ar prieku!", kurā piedalās jaunie mūziķi no P.Jurjāna Rīgas mūzikas skolas, kā arī kopā ar viņiem muzicē mūsu skolas 2.klases vijolnieces. Nometnes noslēgumā notika koncerts Engures Mūzikas un mākslas skolā, kurā izskanēja nometnē iemācītais.
33. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kokļu koncertuzvedums “Stīgo brālīt, stīgo māsiņ!”. 01.07.2018 05.07.2018 Ar krāšņu gājienu, gariem mēģinājumiem un skanīgu koncertu ir noslēgušies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kuru dalībnieki bija arī mūsu skolas koklētājas, kuras vairāku gadu garumā apguvušas programmu, piedalījušās skatēs, neskaitāmos svētku modelēšanas koncertos, kā arī koklētāju skates finālā- un lūk, tas viss rezultējies ar dalību Simtgades svētkos, kurā kokles izskanēja Dailes teātrī koncertuzvedumā “Stīgo brālīt, stīgo māsiņ!”, pulcējot valsts labākos koklētāju ansambļus.
34. ELFLA starpteritoriju sadarbības projekts “4xmāksla” 23.07.2018 26.07.2018 Četras dienas Engurē no 23.-26. jūlijam notika ELFLA starpteritoriju sadarbības projekts “4xmāksla”, kura mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projektā pavisam iesaistītas piecas Vietējās rīcības grupas – Partnerība laukiem un jūrai, Saldus rajona attīstības biedrība, Ludzas rajona partnerība, Madonas novada fonds, Kandavas partnerība un to darbības teritorijā esošās mākslas skolas, kopskaitā 8 skolas.Pirmā projekta aktivitāte tika īstenota Engurē, kur Engures Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas pedagogi izstrādāja un piedāvāja sadarbības partnerībai 4 dienu Vasaras plenēru “Izglezno Enguri!”, un kura laikā kā galvenās tika piedāvātas 3 aktivitātes: apgleznot 4 autobusu pieturas (Engures, Abragciema, Albatrosa un Ķesterciema),piedalīties mākslas plenērā, gleznojot eļļas tehnikā brīvā dabā pie jūras, kā arī meistarklases grafikas dizainā “Darošais plakāts/ afišas dizains. Burtveidoli, kolāža, dažādu tehniku miksēšana, neizmantojot datoru” .
35. 2017./2018. mācību gada absolventu izstāde Engures Saieta namā 01.08.2018 01.09.2018

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Engures Mūzikas un mākslas skola Skolas iela 10A, Engure Pašvaldības īpašums 2009
Teritorijas kopējā platība (m2):

1200

Papildu informācija par infrastruktūru:

Skolas telpas ir gaišas, plašas, ar gaiteņiem, kur var izvietot mākslas darbus pie sienām. Skolā ir autonomā apkure un manuālā ventilācija.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 12 260 Ļoti labs
Darbnīcas 7 200 Ļoti labs
Bibliotēkas telpas 1 12 Ļoti labs
Citas telpas 9 300 Ļoti labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Akustiskā zāle 140 140 Labs Laba Stacionāra Mobila
Kamerzāle 40 20 Labs Laba Nav Mobila
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis 1.-4.kl, 5.-8.kl. 25 Arnita Freināte
Ansamblis Kokle Koklētāju ansamblis 5 Gita Andersone
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku ansamblis 4 Elīna Konošonoka
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonistu ansamblis 4 Uldis Folkbergs
Ansamblis Sitaminstrumenti Jauktie ansambļi 12 Rinalds Jukna
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu ansamblis 3 Dace Pētersone