Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Vadītājs/ direktors:

Lolita Beitāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Lolita Beitāne 65653260 28670528 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274903039

Reģistrācijas datums:

30.07.2014

Dibinātājs:

Dagdas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Pasta adrese:

Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

123

Apraksts

Dibināšanas gads:

2014

Sākums:

2014.gada 25.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija izdevusi saskaņojumu Nr.10-15/336, ar kuru tā saskaņo minēto izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot uz izveidojot jaunu izglītības iestādi - Dagdas Mūzikas un mākslas skolu.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Mātes dienai veltīts koncerts. 10.05.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.
2. Skolas audzēkņu izlaidums. 01.06.2018 Mūzikas un mākslas nodaļu audzēkņu izlaidums
3. Zinību diena 03.09.2018
4. "Latvijai - 100". Mūzikas nodaļas audzēkņu izbraukuma koncerts. 14.11.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņu koncerti pansionātā “Skuķi”, Robežniekos.
5. "Latvijai - 100". Mūzikas nodaļas audzēkņu izbraukuma koncerts. 15.11.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņu koncerti pansionātā “Ābeļdārzs”, Dagdā
6. "Latvijai - 100". Mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts Dagdas novada Kultūras centrā. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde. 23.11.2018

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1951

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 14 492 Labs
Citas telpas 4 174 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kora mūzikas koncerti

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis Jaunāko klašu vokālais ansamblis 12 Olga Šalajeva
Vokālais ansamblis Vecāko klašu vokālais ansamblis 8 Olga Šalajeva