Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Vadītājs/ direktors:

Igors Doriņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Igors Doriņš 29231417 29231417 @
Direktora vietniece Aija Didrihsone 27850470 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374903028

Reģistrācijas datums:

12.06.2014

Dibinātājs:

Carnikavas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Pasta adrese:

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

151

Apraksts

Dibināšanas gads:

2014

Misija:

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga Skola, kuras darbība orientēta uz kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanu. Atpazīstama, prestiža, tradīcijām bagāta, estētiska kultūrvide, kur mācīties, pilnveidot sevi, attīstīt talantus, vispusību un radošumu. Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā, radošā, audzēkņiem saistošā un drošā vidē profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai. Skolas mācību process tiek organizēts tā, lai absolventi varētu secīgi turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolās, kā arī radoši izpausties tad, ja turpmākā profesija nebūs tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Carnikavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" 09.04.2019 09.04.2019 Mūzikas nodaļas audzēkņu muzikāli priekšnesumi un mākslas nodaļas audzēkņu meistarklases ar mērķi iepazīstināt mazos novadniekus ar dažādiem mūzikas instrumentiem un ieinteresēt instrumenta spēles vai mākslas pamatu apgūšanā
2 Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Carnikavas pamatskola 30.04.2019 30.04.2019 Mūzikas nodaļas audzēkņu muzikāli priekšnesumi un mākslas nodaļas audzēkņu meistarklases ar mērķi iepazīstināt mazos novadniekus ar dažādiem mūzikas instrumentiem un ieinteresēt instrumenta spēles vai mākslas pamatu apgūšanā
3 Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Carnikavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" 10.05.2019 10.05.2019 Mūzikas nodaļas audzēkņu muzikāli priekšnesumi un mākslas nodaļas audzēkņu meistarklases ar mērķi iepazīstināt mazos novadniekus ar dažādiem mūzikas instrumentiem un ieinteresēt instrumenta spēles vai mākslas pamatu apgūšanā
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Karnevāls "Putni" skolas audzēkņiem un pedagogiem Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 22.03.2019 22.03.2019 Skolas telpas pārtapa džungļos - ar CMMS mākslas nodaļas audzēkņu un pedagogu pašu darinātām telpu dekorācijām. Karnevālā par šogad izraudzīto tēmu "Putni" piedalījās pašu darinātās maskās tērpti audzēkņi un pedagogi, gan kopīgi muzicējot, gleznojot lielformāta mākslas darbu, gan aktīvi iesaistoties dažādās spēlēs, meistarklasēs u.c. aktivitātēs
2 Mākslas nodaļas audzēkņu plenērs-"Zaļā prakse" Kandava (ar nakšņošanu Kandavas internātvidusskolā) 10.06.2019 14.06.2019 Mākslas nodaļas 4.-6.kursu audzēkņi piedalījās skolas organizētā 5 d/n mākslas nometnē - plenērā mākslinieciskajā pilsētā Kandavā un tās apkārtnē

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Vizuālās mākslas darbu konkurss "Gaujas mozaīka" Ādažu Mākslas un mūzikas skola 25.01.2019 22.02.2019 Godalgotas vietas mākslas nodaļas jaunāko klašu audzēkņiem
2 XI Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāla "SAXOPHONIA" Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 14.02.2019 25.02.2019 Saksofona specialitātes audzēknei 1.vieta
3 XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 24.02.2019 24.02.2019 Saksofona specialitātes audzēknei 1.vieta alta saksofonu grupā
4 III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND 2019" Daugavpils universitāte 28.02.2019 01.03.2019 Divām saksofona specialitātes audzēknēm 1.vieta katrai savā vecuma grupā
5 II Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola; Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 12.03.2019 25.04.2019 Mākslas nodaļas 3.kl. audzēknei 2.vieta
6 Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Giovani Promesse" Bračiljāno pilsēta, Salerno province, Itālija 10.05.2019 12.05.2019 Vijoļspēles specialitātes 6.kl. audzēknei 2.vieta
7 XIX Starptautiskais konkurss-festivāls "Mūzika bez robežām" Druskininki, Lietuva 14.08.2019 23.08.2019 Klavierspēles specialitātes 3.kl. audzēknei 3.vieta, skolas 4.klašu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu kameransamblim 4.vieta
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Vides objekta - ūdenstorņa - apgleznošana Carnikava, Dārznieku ielas ūdenstornis 05.09.2019 12.09.2019 Laikā no š.g. 16.maija līdz 14.jūnijam skolas audzēkņi piedalījās Carnikavas novada vecāku biedrības "Nākotnes iela" izsludinātajā ūdenstorņa apgleznošanas skiču konkursā projekta "Cits ūdenstornis Carnikavas pilsētvidē" ietvaros, kā arī projekta realizācijā - ūdenstorņa pakājes apgleznošanā š.g. septembra mēneša sākumā. http://carnikava.lv/jaunumi/18-novads/4111-novada-bernus-aicina-piedalities-udenstorna-pakajes-darznieku-iela-apgleznosana

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris 1.-4.kl. koris 23 Ingrīda Skutkeviča-Poļaka
Koris 5.-8.kl. koris 15 Ingrīda Skutkeviča-Poļaka