Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Vadītājs/ direktors:

Igors Doriņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Igors Doriņš 29231417 29231417 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374903028

Reģistrācijas datums:

12.06.2014

Dibinātājs:

Carnikavas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Pasta adrese:

Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

151

Apraksts

Dibināšanas gads:

2014

Misija:

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga Skola, kuras darbība orientēta uz kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanu. Atpazīstama, prestiža, tradīcijām bagāta, estētiska kultūrvide, kur mācīties, pilnveidot sevi, attīstīt talantus, vispusību un radošumu. Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā, radošā, audzēkņiem saistošā un drošā vidē profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai. Skolas mācību process tiek organizēts tā, lai absolventi varētu secīgi turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolās, kā arī radoši izpausties tad, ja turpmākā profesija nebūs tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. 30. Starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls Brestā, Baltkrievijā 09.01.2018 12.01.2018 Skolai izveidojusies sadraudzība ar Baltkrievijas pilsētu Brestu, kur mūsu saksofonu ansamblis piedalījās klasiskās mūzikas festivālā, saņemot uzaicinājumu piedalīties arī Brestas pilsētas 1000-gades koncertos 2019.g. janvārī.
2. IV Mazais Augusta Dombrovska konkurss (Augusta Dombrovska Mūzikas skolā) 26.01.2018 27.01.2018 5. vijoļspēles klases audzēkne V.Krūzmētra konkursā ieguva 2.vietu
3. XXIII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā) 26.01.2018 28.01.2018 Saksofona spēles interešu izgl. audzēkne L.Baķe ar teicamu sniegumu šajā konkursā ieguva 1.vietu soprāna saksofonu grupā un 2.vietu alta saksofonu grupā
4. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas "Stīgu instrumentu spēle" VALSTS KONKURSA fināls 08.02.2018 08.02.2018 Izcili panākumi 5. vijoļspēles klases audzēknei V.Krūzmētrai, Valsts konkursā iegūstot 1.vietu
5. Koncerts Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" 27.02.2018 27.02.2018 Lai iepazīstinātu mazos novadniekus ar dažādiem mūzikas instrumentiem un ieinteresētu mūzikas instrumentu spēles apgūšanā, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sniedza koncertu Carnikavas PII "Riekstiņš" audzēkņiem
6. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND 2018" (Daugavpils Universitātē) 01.03.2018 02.03.2018 Teicami panākumi divām saksofona spēles audzēknēm - 1.vieta L.Baķei (interešu izgl.), 2.vieta E.Pļaviņai (3. saksofona spēles klase)
7. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas KARNEVĀLS 02.03.2018 02.03.2018 Š.g. 2.martā Carnikavas Tautas nama "Ozolaine" zāle pārtapa džungļos - ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu pašu darinātām telpu dekorācijām. Karnevālā piedalījās par džungļu tematiku pašu darinātās maskās tērpušies Skolas audzēkņi, pedagogi, darbinieki - gan muzicējot, gan aktīvi iesaistoties dažādās spēlēs un aktivitātēs, kā arī izrādot atraktīvos un krāsainos karnevāla tērpus.
8. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu VALSTS KONKURSS (PIKC Dizaina un mākslas vidusskolā) 24.03.2018 24.03.2018 Līdz šim augstākie sasniegumi Skolas mākslas nodaļā - vizuāli plastiskās mākslas izgl. programmas 5.klases audzēknei M.M.Birzkopei 2.vieta Valsts konkursā
9. III Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkurss / festivāls "Amber Percussion" (Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā) 31.03.2018 31.03.2018 Veicinot kolektīvo muzicēšanu, Skolas sitaminstrumentu ansamblis tika izvirzīts dalībai konkursā, kas vainagojās ar konkursā iegūto 3.vietu
10. Starptautiskais pianistu konkurss "Concours Musical de France" Parīzē, Francijā 19.05.2018 20.05.2018 3.klavierspēles klases ansamblis (M.J.Eglītis un L.Ivanovs) konkursā ieguva 1.vietu
11. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts "Pavasaris" Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" 25.05.2018 25.05.2018 Veicinot koncertdzīvi Carnikavas novadā un Skolas audzēkņu uzstāšanās pieredzi, Skola organizē atklātos gadskārtu koncertus Carnikavas Tautas namā "Ozolaine".
12. Izbraukuma prakse / plenērs mākslas nodaļas audzēkņiem 16.07.2018 21.07.2018 Mākslas nodaļas vecāko kursu audzēkņi piedalījās 5 d/n ilgā izbraukuma praksē / plenērā viesu namā "VIDI", Valdemārpilī. Mākslas prakses laikā audzēkņi pētīja un gleznoja dabas objektus, pilsētas un dabas ainavas, kā arī tikās ar vietējiem Valdemārpils māksliniekiem.
13. XVIII Starptautiskais konkurss "Mūzika bez robežām" Druskininkos, Lietuvā 14.08.2018 23.08.2018 Konkursa kategorijā "Audzēkņa un pedagoga ansamblis" iegūta 3.vieta - 7.klavierspēles klases audzēknim M.Smotrovam muzicējot kopā ar klavierspēles skolotāju D.Brokāni
14. Novada pedagogu konference 28.08.2018 28.08.2018 Skolas pedagogi piedalījās Carnikavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas rīkotajā ikgadējā pedagogu konferencē. Mūzikas nodaļas audzēkņi konferencē uzstājās ar priekšnesumiem.
15. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu koncerts 04.09.2018 04.09.2018 Atklājot jauno mācību gadu, ar atklāto koncertu Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" klausītājus priecēja Skolas mūzikas nodaļas pedagogi
16. Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu 05.10.2018 05.10.2018 Plānojot sadraudzības iespējas un pieredzes apmaiņu, Skolas administrācija un pedagogi apmeklēja Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu - iepazinās ar mācību telpām, tikās ar administrāciju un pedagogiem, pārrunājot aktuālus jautājumus - par mācību procesa organizāciju, gatavošanos akreditācijai, u.c.
17. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas organizētais II Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets" 19.10.2018 19.10.2018 Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas organizētajā konkursā kopskaitā piedalījās 80 dalībnieki (40 mūzikas specialitāšu un 40 mākslas specialitātes audzēkņi) no daudzu Latvijas novadu un pilsētu mūzikas / mākslas izglītības iestādēm - Liepājas, Gaujienas, Smiltenes, Limbažu, Rīgas, Ādažu, Carnikavas, Engures, Ropažu, Mālpils, Amatas, Jaunannas, Svētes, Bolderājas, Ķekavas, Ventspils, Jaunpiebalgas, Saulkrastu, Ikšķiles, Lielvārdes, Valdemārpils, Talsu, Salgales, Sabiles un Salaspils. Konkursu vērtēja profesionāla žūrija: mūzikas specialitātes - Andris Arnicāns, Kaspars Zemītis, Juris Kalnciems; mākslas specialitātes - Indra Sproģe, Aleksejs Naumovs, Jānis Dukāts. Kopējais konkursa balvu fonds - 1000 EUR. http://www.carnikava.lv/fotogalerija/makslu-duets-2018
18. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Valsts svētkiem veltīts koncerts Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" 21.11.2018 21.11.2018 Atzīmējot Latvijas valsts 100-gadi, skola organizē Valsts svētkiem veltītu atklāto audzēkņu koncertu
19. Meistarklases mākslas nodaļas audzēkņiem 30.11.2018 30.11.2018 Sadarbībā ar Carnikavas Tautas namu "Ozolaine, tiek organizētas meistarklases Skolas mākslas nodaļas audzēkņiem, ko vadīs māksliniece Sandra Krastiņa, kuras izstāde "Viens Vienīgs" izstādīta Tautas nama zālē
20. Skolas organizēts labdarības pasākums Carnikavas novada Sociālā dienesta izvēlētai auditorijai 18.12.2018 18.12.2018 Sadarbībā ar Carnikavas novada Sociālo dienestu, par tradīciju kļuvis Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas organizēts labdarības pasākums - mūzikas nodaļas audzēkņiem uzstājoties ar muzikāliem priekšnesumiem un mākslas nodaļas audzēkņiem organizējot radošo mākslas darbnīcu

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 13 228 Labs
Darbnīcas 1 9 Labs
Citas telpas 5 64 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Ieskaišu telpa 28 25 Labs Vidēja Nav Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Kora mūzikas koncerti
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis Jaukts 2.-9.klašu vokālais ansamblis 13 Alīse Savina
Lauku kapela Jaukts Tautas instrumentu kapella 5 Ieva Sloka