Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Vadītājs/ direktors:

Gita Aleksejeva

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Gita Aleksejeva 63758329 26455352 @
direktores vietniece Velta Jansone 63758329 29457309 @
direktores vietniece Monta Logina 63758329 26191456 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
www.auce.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4574902241

Reģistrācijas datums:

02.10.2009

Dibinātājs:

Auces novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Pasta adrese:

Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

77

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

77

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Ar 1991.gada 1.septembri Dobeles bērnu mūzikas skolas Bēnes filiāle tiek reģistrēta par Bēnes mūzikas un mākslas skolu.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 izstāde Ukri, Auces novads 07.01.2019 07.02.2019 Audzēkņu darbu izstāde
2 izstāde Tērvete, Tērvetes novads 01.03.2019 31.03.2019 Audzēkņu darbu izstāde
3 izstāde Īle, Auces novads 01.03.2019 30.04.2019 Audzēkņu darbi Lieldienu noskaņās
4 izstāde Bēnē, Auces novads 01.04.2019 30.04.2019 Audzēkņu keramikas darbi "Rukši"
5 koncerts Bēnes tautas namā, Auces novads 18.11.2018 "Tādas dienas vairs nebūs", svētku koncerts pagasta un novada iedzīvotājiem
6 koncerts Bēnes Mūzikas un mākslas skolā 12.11.2018 Audzēkņu koncerts Lāčplēša dienai "Mana valsts - Latvija"
7 koncerts Lielauces tautas namā, Auces novads 18.04.2019 Muzicē skolas audzēkņi
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Lielais Rudens konkurss Bēnes Mūzikas un mākslas skola 15.10.2018 15.11.2018 Piedalās Auces novada izglītības iestāžu audzēkņi

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Izstāde Saldus novada Vadakstes pilsmuiža 01.10.2018 31.10.2018 Audzēkņu darbi
2 koncerts/festivāls Stopiņos Līgo parkā 08.06.2019 2.akordeonu ansambļu un orķestru koncerts/festivāls
3 koncerts Ukru tautas namā, Auces novads 01.12.2018 Eltermaņu dzimtas mākslas darbu izstādes atklāšana
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Konkurss Aizputes Mākslas skola 17.09.2018 01.11.2018 Mārtiņa Freimaņa dziesmu zīmējumu konkurss "Dzīve kā košums"
2 konkurss Tukums 15.03.2019 05.04.2019 "Radi dizainu jogurta pudelei" Tukuma Piena mākslas darbu konkurss
3 konkurss Ķīna 27.04.2019 EV-CHINA CHILDRENS ART EXHIBITION 2019
4 konkurss Iecavas Mūzikas un mākslas skola 08.03.2019 3.Konkurss vispārējās klavierēs
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 festivāls Skrīveru Mūzikas skola 05.04.2019 Klavierspēles festivāls koncerts "Saldumu pasaulē"