Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Vadītājs/ direktors:

Gita Aleksejeva

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Gita Aleksejeva 63758329 26455352 @
direktores vietniece Velta Jansone 63758329 29457309 @
direktores vietniece Monta Logina 63758329 26191456 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.auce.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4574902241

Reģistrācijas datums:

02.10.2009

Dibinātājs:

Auces novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Pasta adrese:

Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

83

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

0

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Ar 1991.gada 1.septembri Dobeles bērnu mūzikas skolas Bēnes filiāle tiek reģistrēta par Bēnes mūzikas un mākslas skolu.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. "Muzikālais starpbrīdis" skolā 02.10.2017 01.11.2018 Iespēja katram audzēknim parādīt ko iemācījies (02.10.,30.10.,30.11.,05.02.,01.11.)
2. Apmeklēts koncertlekciju cikls Mūzika Tev! 12.10.2017 11.10.2018 Mācību izglītojoši koncerti (12.10., 23.11., 08.02., 05.04. 2017. 11.10.2018.)
3. Apmeklēts džeza mūzikas koncerts "Holivudas stāsti" Auces kultūras centrā 12.10.2017 Audzinām izglītotu kultūras pasākumu apmeklētāju
4. Dalība foto darbnīcā Tallinā 16.10.2017 19.10.2017 Piedalās 2 datordizaina programmas audzēkņi
5. 3.Starptautiskā jauniešu laikmetīgās mākslas triennāle EKSPERIMENTA 2017 Tallinā (Igaunija) 20.10.2017 21.10.2017 Piedalās 2 datordizaina programmas audzēkņi
6. Bērnu internacionālā mākslas darbu izstāde "Vienmēr zaļš, vienmēr zils" Torūnā (Polija) 28.10.2017 18 audzēkņu darbi. Saņemts diploms
7. Jaunrades (kompozīcijas) pēcpusdiena "Mans mīļākais skaņdarbs" 19.10.2017 Audzēkņi uzstājas ar savām kompozīcijām
8. Valsts svētku koncerts "Mana valsts Latvija" skolā un "Mēs mīlam Bēni!" Bēnes tautas namā 16.11.2017 17.11.2017 Patriotiskā audzināšana, sadarbība ar pagasta kultūras vadītāju
9. Adventes svētku noskaņas koncerts skolā 04.12.2017 18.12.2017 Koncerts katras Adventes sveces iedegšanas brīdī. Gaidām Ziemassvētkus
10. Pedagogu akordeonu ansambļa koncerts Auces vidusskolā 22.12.2017 Spēlē pedagogi. Sadarbība ar Auces vidusskolu
11. NOMINĀCIJA 2017 11.01.2018 Ikgadējs pasākums, kurā piedalās aktīvākie audzēkņi un viņu vecāki
12. 46.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2018 22.02.2018 Piedalās 11 audzēkņi. Labākie darbi izlikti Rīgas pilsētas domē
13. Apmeklēts Starptautiskais akordeona mūzikas šovs, akordeonu trio koncerts "Belcardion" Jelgavas kultūras namā 06.01.2017 Audzinām zinošus kultūras pasākumu apmeklētājus
14. 2.konkurss vispārējās klavierēs Iecavas Mūzikas un mākslas skolā 08.03.2018 Piedalās 2 audzēkņi. Atzinība un pateicība
15. XIII akordeona mūzikas festivāls "Zemgales akordeonists 2018" Koncerts "Nešaubies, nāk pavasaris!" Dobelē 09.03.2018 Piedalās 3 audzēkņi. Pateicība
16. Koncerts Lielauces tautas namā "Pavasara noskaņās" 29.03.2018 Sadarbība ar novada kultūras darba organizētājiem
17. Valsts konkurss mākslā, II. kārta Rīgā 24.03.2018 Piedalās 5 audzēkņi. Viena I. vieta
18. Skolas audzēkņu mākslas darbu izstāde Īles bibliotēkā 02.02.2018 01.03.2018 Sadarbība ar novada kultūras darba organizētājiem
19. Muzikāli mākslinieciski tematisks pasākums Valentīndienā "Ar mīlestību par mīlestību" 14.02.2018 Uzstājas pedagogi un audzēkņi. Sadarbība
20. Audzēkņu mākslas darbu izstāde Lielauces tautas namā 19.03.2018 01.04.2018 Rādām sevi!
21. Pēcpusdiena vecākiem "Solītis tuvāk Latvijas simtgadei" 04.04.2018 Audzēkņi prezentē materiālus par novada folkloras ansambļiem, tautas amatniekiem. Uzaicināta folkloras kopa "Līgotne"
22. Mācību nodarbības Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 18.04.2018 Piedalās VPM audzēkņi
23. LMIIA pieredzes apmaiņas brauciens pie Lietuvas mūzikas izglītības iestāžu kolēģiem 22.03.2018 23.03.2018 Piedalās direktore. Sadarbība ar Lietuvas mūzikas pedagogiem
24. Baltā galdauta svētki skolā 03.05.2018 Patriotiskā audzināšana. Audzēkņu prezentācijas mūzikas literatūrā. Uzaicinātas Bēnes tautas daiļamata meistares - audējas.
25. Konference E-KLASE 2018 Rēzeknē 03.05.2018 Piedalās skolas administrācija
26. VISC konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" 09.04.2018 Sūtīti audzēkņu darbi
27. Muzeju nakts ietvaros - atvērtas gleznošanas darbnīcas pie Bēnes pils 19.05.2018 Darbojas pedagogi, audzēkņi un gleznošanā savu roku pieliek arī novada iedzīvotāji un viesi
28. Mārītes Kiršas grāmatas atvēršanas svētki Bēnes tautas namā 26.05.2018 Piedalās akordeonisti.
29. Plenērs gleznošanā pie Bēnes pils 28.05.2018 Piedalās VPM audzēkņi un pedagogi
30. PALDIES! pēcpusdiena skolā 31.05.2018 Ikgadējs, tradicionāls pasākums. Atskats uz paveikto visa mācību gada garumā. Sakām visiem, kuri pelnījuši, paldies.
31. Vasaras starptautiskā foto nometne Jonišķos (Lietuvā) 25.06.2018 30.06.2018 Piedalās 2 datordizaina programmas audzēkņi
32. Auces novada prezentācijas dienas sadarbības pilsētā Ņesvižā (Baltkrievijā) 14.09.2018 17.09.2018 Piedalās pedagogi. Pārrobežu sadarbība
33. Mārtiņa Freimaņa dziesmu zīmējumu konkurss "Dzīve kā košums" Aizputes Mākslas skolā 17.09.2018 01.11.2018 Piedalās 6 VPM audzēkņu darbi
34. Lielais Rudens konkurss "Zīmējam Himnu" 15.10.2018 15.11.2018 Sadarbība ar novada izglītības iestādēm. Ikgadējs notikums
35. Apmeklēts Vestarda Šimkus un Liepājas simfoniskā orķestra "Klasiskā mūzika" koncerts Auces kultūras centrā 31.10.2018 Audzinām izglītotu kultūras dzīves patērētāju
36. "Mana valsts Latvija"- Lāčplēša dienas koncerts skolā 12.11.2018 Patriotiskā audzināšana. Uzstājas mūzikas nodaļas audzēkņi, skolu izrotā mākslas nodaļas audzēkņi
37. Svētku koncerts "Tādas dienas vairs nebūs!" Bēnes tautas namā 18.11.2018 Sadarbība ar pagasta ļaudīm
38. Muzikāli radošā darba pēcpusdiena veltīta Valsts svētkiem "Tev, mana Latvija!" Svētki skolā

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1870
Namiņš Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

494,7

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 9 133
Darbnīcas 1 5
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Kamerzāle 70 70 Labs Laba
Zālē iespējamas šādas norises:

Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Akordeons 3 Vija Kursiete
Ansamblis Sitaminstrumenti 5 Skaidris Bričkus
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Aleksandra Kolodinska
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Andis Āboliņš
Ansamblis Klavieres 2 Irina Volkova