Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Miera iela 29A, Auce, Auces nov., LV-3708

Vadītājs/ direktors:

Intars Grīnbergs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktors Intars Grīnbergs 29818323 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4576902279

Reģistrācijas datums:

07.07.2017

Dibinātājs:

Auces novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Miera iela 29A, Auce, Auces nov., LV-3708

Pasta adrese:

Miera iela 29A, Auce, Auces nov., LV-3708

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

95

Apraksts

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

Auces mūzikas skola dibināta 1957.gadā. No 1958.gada līdz 2006.gadam to vada Irina Hutornaja, bet no 2006.gada līdz 2018 gadam Sallija Bankevica.

Misija:

Palīdzēt izzināt, saprast un iemīlēt mūziku, piedalīties kultūras vides veidošanā Aucē.

Darbība:

Skolas darbības pamatmērķis ir attīstīt katra audzēkņa radošās spējas un profesionālās iemaņas, nodrošinot gan pieejamību, gan kvalitāti. Skola piedāvā 5 profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un pirmskolas interešu izglītības programmu "Muzikālo spēju attīstība".

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 klavierspēles klases audzēkņu koncerts “Ziemas diena” Auces Mūzikas kola 10.01.2019 Piedalā klavierspēles klases audzēkņi.
2 Mācību koncerts Akordeona spēlē Auces Mūzikas kola 19.02.2019 Piedalā akordeona klases audzēkņi.
3 Mācību koncerts Dziedāšanā Auces Mūzikas kola 27.02.2019 Piedalā kora klases audzēkņi.
4 Mācību koncerts Klavierspēlē Auces Mūzikas kola 05.03.2019 Piedalā klavierspēles klases audzēkņi.
5 Atklāts Mācību koncerts Stīgu instrumentu spēlē Auces Mūzikas kola 20.03.2019 Piedalā Stīgu instrumentu klases audzēkņi.
6 Atklāts Mācību koncerts Pūšaminstrumentu spēle Auces Mūzikas kola 27.03.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu klases audzēkņi
7 Atklāts Mācību koncerts Sitaminstrumentu spēle Auces Mūzikas kola 29.03.2019 Piedalās Sitaminstrumentu klases audzēkņi
8 Atklāts Mācību koncerts Dziedāšanā Auces Mūzikas kola 03.04.2019 Piedalā kora klases audzēkņi.
10 Skolu koru kopmēģinājums koncertam “Es ziedu !” Dobelē Piedalā kora klases audzēkņi.
11 Skolas audzēkņu koncerts “Zooloģiskais dārzs” PII “Pīlādzītis”, Auce 15.04.2019 Piedalā klavierspēles, stīgu, kora klases audzēkņi.
12 Skolas audzēkņu koncerts “Zooloģiskais dārzs” PII “Vecauce”, Auce 16.04.2019 Piedalā klavierspēles, stīgu, kora klases audzēkņi.
13 Atklāts Mācību koncerts diriģēšanā Auces Mūzikas kola 16.04.2019 Piedalā kora klases audzēkņi.
14 Skolu koru sadraudzības koncerts Dobelē 26.04.2019 Piedalā kora klases audzēkņi.
15 Mūzikas Akadēmijas studentu simfoniskā orķestra un Auces, Dobeles MS audzēkņu projekta “Plecu pie pleca” koncerts Auces Novada Kultūras centrā 24.04.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu un sitaminstrumentu klases audzēkņi
16 Mācību koncerts Klavierēs un Vispārējās klavieres 6.c un 8. klase Auces Mūzikas kola 30.04.2019 Piedalā klavierspēles klases audzēkņi.
17 Skolas kora “Dziediņš” piedalīšanās skolu jaunatnes koncertā “Es ziedu !” Dobelē, Ķestermeža estrādē 24.05.2019 Piedalā kora klases audzēkņi.
18 Čella spēles klases audzēkņu koncerts Auces Mūzikas kola 29.05.2019 Piedalās stīgu instrumentu klases audzēkņi
19 Baznīcu nakts pasākums Vecauces Ev.lut. Baznīcā Vecauces Ev.lut. Baznīcā 07.06.2019 Piedalā klavierspēles klases audzēkņi.
20 Klases Koncerts "Akordeona spēlē" Auces Mūzikas kola 20.09.2019 Piedalā akordeona klases audzēkņi.
21 Auces Mūzikas skolas simfoniskais orķestris vasaras meistarklasēs Auces Novada Kultūras centrā 22.08.2019 23.08.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu un sitaminstrumentu klases audzēkņi
22 Koncerts Veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai "Mana zeme Latvija" Auces Mūzikas kola 11.11.2019 Piedalā Stīgu instrumentu klases audzēkņi.
23 Skolas Ziemassvētku koncerts Auces Mūzikas kola 15.12.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu un sitaminstrumentu, klavieru, akordeonu klases audzēkņi
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Valsts konkursa II kārta „ Pūšaminstrumentu spēle” Jelgavas Mūzikas vidusskola 16.01.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu klases audzēkņi
2 Valsts konkursa II kārta “Sitaminstrumentu spēle “ Jelgavas Mūzikas vidusskola 23.01.2019 Piedalās Sitaminstrumentu klases audzēkņi
3 Valsts konkursa III kārta „ Pūšaminstrumentu spēle” Rīga 13.02.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu klases audzēkņi
4 Zemgales MS koru festivāls-koncerts“Lai sasaucamies,lai dziedam” Jelgavas Mūzikas vidusskola 09.03.2019 Piedalā skolas koris "Dziediņš"
5 Bērnu koru festivāls “Dainojam Lietuvai” Naujoji Akmene, Lietuva 11.03.2019 Piedalā skolas koris "Dziediņš"
6 Stīgu instrumentu ansambļu festivāls “Stebuklingas strykas 2019” Naujoji Akmene, Lietuva 15.03.2019 Piedalā skolas stīgu ansamblis
7 Zemgales reģiona Stīgu instrumentu spēle audzēkņu festivāls “Deju burvība” Jelgavas Mūzikas vidusskola 27.03.2019 Piedalā Stīgu instrumentu klases audzēkņi.
8 Skolu koru skate Dobelē 28.03.2019 Piedalā skolas koris "Dziediņš"
9 XIV Kurzemes reģiona MS konkurss “Sol-Re-La-Mi ”stīgu instrumentu spēles audzēkņiem, Saldus Mūzikas skola 03.04.2019 Piedalā Stīgu instrumentu klases audzēkņi.
10 Zemgales novada skolu koru konkurss Jelgavas 4.vidusskola 04.04.2019 Piedalā skolas koris "Dziediņš"
11 Zemgales reģiona MS 2.klavierspēles klašu audzēkņu festivāls Skrīveru Mūzikas skola 05.04.2019 Piedalā klavierspēles klases audzēkņi.
12 Solo dziedāšanas konkurss “Cīruļa dziesma” Jelgavas Mūzikas vidusskola 17.04.2019 Piedalā skolas koris "Dziediņš"
13 Klaviermūzikas festivāls “Pianoforte-2019” Naujoji Akmene, Lietuva 08.05.2019 Piedalā klavierspēles klases audzēkņi.
14 Akordeonistu festivāls Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 08.06.2019 Piedalā akordeona klases audzēkņi.
15 VIStarptautiskais pūšaminstrumentu spēles izpildītāju konkurss Polija ,Lobez 29.06.2019 01.07.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu klases audzēkņi
16 Mācību koncerts akordeona spēlē, Valsts konkursa I kārta Auces Mūzikas kola 11.12.2019 Piedalā akordeona klases audzēkņi.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Audzēkņu piedalīšanās projekta “Plecu pie pleca” simfoniskā orķestra kopmēģinājumā Rīga, Mūzikas Akadēmijā 16.04.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu un sitaminstrumentu klases audzēkņi
2 Audzēkņu piedalīšanās projekta “Plecu pie pleca” simfoniskā orķestra kopmēģinājumā Rīga, Mūzikas Akadēmijā 24.04.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu un sitaminstrumentu klases audzēkņi
3 “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu izbraukums –meistarklases Em. Dārziņa mūzikas vidusskolu 30.04.2019 Piedalās Sitaminstrumentu klases audzēkņi
4 Atvērto durvju dienas, iepazīstināšana ar skolu un mācību programmām, ko skolā var apgūt, koncerts PII audzēkņiem “Klausies kā es skanu” Auces Mūzikas kola 08.05.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu, sitaminstrumentu, klavierspēles, akordeona klases audzēkņi
5 Skolas 58. Izlaidums Auces Novada Kultūras centrā 17.05.2019 Piedalās Pūšaminstrumentu, stīgu, sitaminstrumentu, klavierspēles, akordeona klases audzēkņi
6 Auces vidusskolas 2.,3. klases ekskursija Auces Mūzikas skolā Auces Mūzikas kola Piedalās Čella un sitaminstrumentu klases pedagogi

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts "Dziediņš" 16 Kristīne Buraka
Ansamblis Stīgu instrumenti 7 Ilmārs Bankevics
Vokālais ansamblis Jaukts 9 Ilze Āboliņa
Ansamblis Akordeons 9 Vija Kursiete
Orķestris Pūšaminstrumenti 20 Andris Egils Āboliņš
Ansamblis Sitaminstrumenti 6 Skaidris Bričkus
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Alla Pīlapa
Ansamblis Pūšaminstrumenti 7 Andis Āboliņš
Ansamblis Stīgu instrumenti 3 Gita Lignicka
Ansamblis Klavieres 2 Inga Siliņa
Ansamblis Klavieres 4 Ingrīda Petrauska
Ansamblis Klavieres 4 Irina Volkova