Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Vadītājs/ direktors:

Kristīne Savicka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Darba aizsardzības speciālists Guntis Seleckis 67997780 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374902096

Reģistrācijas datums:

21.09.2010

Dibinātājs:

Ādažu novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Pasta adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

575

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Internacionālais Aviācijas mākslas konkurss, Bostona (ASV). 01.10.2017 31.01.2018 Iesniegti 5 darbi.
2. 48. Taivānas Pasaules skolēnu zīmēšanas konkursa laureātu apbalvošanas sarīkojums, Latviešu biedrības nams (Rīga). 26.01.2018 26.01.2018 Sudraba sertifikāts - Marta Šmita (skolotāja D. Grūnvalde) Sudraba sertifikāts - Noela Lubgāne (skolotāja I. Tardenaka) Atzinība - Jurģis Klāvs Keisels (skolotāja D. Grūnvalde) Atzinība - Luīze Vaiskoviča (skolotāja K. Sabule) Atzinība - Kristiāna Gudermane (skolotāja V. Žuga) Atzinība - Matīss Rudzītis (skolotāja S. Fārenhorste)
3. XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras", Jūrmala (Latvija). 01.10.2017 28.01.2018 Iesniegti 9 darbi.
4. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas darbu izstādes "Raibais ceļojums" atklāšana, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola. 07.02.2018 07.02.2018 Piedalās 45 dalībnieki.
5. Piemiņas balvu sagatavošana Ādažu novada domes pasākumam. 08.02.2018 08.02.2018 Sagatavotas 10 balvas.
6. Valsts konkursa "Ilustrācija" I kārtas noslēgums skolā. 15.02.2018 15.02.2018 Piedalās 39 dalībnieki.
7. 20. Internacionālais jauno mākslinieku konkurss, Nova Zagora (Bulgārija). 01.11.2017 20.02.2018 Iesniegti 15 darbi.
8. Internacionālais UNESCO plastiskās mākslas konkurss 2017.-2018. Tēma "Miers. Harmonija dzīvojot kopā.", Troja (Francija). 21.09.2017 24.02.2018 Iesniegti 18 darbi.
9. Konkurss - 2018, Bitola (Maķedonija). 01.01.2018 20.02.2018 Iesniegti 24 darbi.
10. 46. Internacionālais bērnu mākslas konkurss "Lidice - 2018" ar tēmu "Ūdens", Lidice (Čehija). 01.11.2017 28.02.2018 Iesniegti 23 darbi.
11. 1. klases audzēkņu darbu izstāde "Pirmie soļi mūzikā un mākslā", Ādažu kultūras centrs. 04.03.2018 05.03.2018 Piedalās 24 dalībnieki.
12. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas darbu izstādes "Raibais ceļojums" slēgšana, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola. 05.03.2018 05.03.2018 Piedalās 45 dalībnieki.
13. I Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot", Jelgava (Latvija). 10.03.2018 10.03.2018 Iesniegti 7 darbi.
14. XX Starptautiskais bērnu radošo darbu konkurss "Dvēseles ekoloģija" 1. kārta, Kaļiņingrada (Krievija). 10.03.2018 10.03.2018 Iesniegti 26 darbi.
15. Mācību radošo darbnīcu apmeklējums Ogres tehnikumā. 08.03.2018 08.03.2018 Piedalās 40 dalībnieki.
16. 4. kursa audzēkņu mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, A. Naumova izstādes apmeklējums, Rīga. 23.03.2018 23.03.2018 Piedalās 25 dalībnieki.
17. Valsts konkurss profesionālās ievirzes mākslas skolām "Grāmatu ilustrācija", Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (Rīga). 24.03.2018 24.03.2018 Piedalās 6 dalībnieki.
18. Mākslas nodaļas audzēkņu radošo darbu izstāde T/C "Apelsīns", Ādaži (Latvija). 28.03.2018 15.04.2018 Piedalās 49 dalībnieki.
19. II kārta Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass), Rīga. 16.01.2018 17.01.2018 Atzinība - Dārta Jemeļjanova (skolotāja D. Birzniece) Atzinība - Nadīna Rūda (skolotāja E. Lūsis-Grīnberga) Atzinība - Rozālija Muižniece (skolotāja K. Eglona)
20. Solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes Cīrulīši", Alfrēda Kalniņa Cēsu vidusskola (Cēsis). 26.01.2018 26.01.2018 I vieta - Katrīna Sofija Gedertsone (skolotāja A. Veismane) II vieta - Erlends Švarcs (skolotāja L. Iesava)
21. IV Mazais Augusta Dombrovska konkurss, Augusta Dombrovska Mūzikas skola. 26.01.2018 26.01.2018 III vieta - Keita Melberga (skolotāja K. Eglona) Atzinība - Dārta Jemeļjanova (skolotāja D. Birzniece)
22. XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. 26.01.2018 28.01.2018 II vieta - Elza Prokofjeva (skolotājas V. Zemture, A. Prokofjeva) II vieta - Jānis Deniņš (skolotāji A. Osītis, I. Gudrā) III vieta - Paula Līna Ančupāne (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā) Diploms - Marta Ceriņa (skolotājas I. Bensone, I. Gudrā)
23. 23. Starptautiskais jauno pianistu konkurss, (Valmiera). 31.01.2018 31.01.2018 III vieta - Sandis Siliņš (skolotāja R. Cīrule) Atzinība - Elizabete Šinkūna (skolotāja A. Prokofjeva) Atzinība - Kristaps Lāss (skolotāja R. Cīrule)
24. II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola. 07.02.2018 07.02.2018 II vieta - Katrīna Kapitonova (skolotāja R. Tarvide) III vieta - Laura Ozola (skolotāja L. Dejus)
25. VI Starptautiskais A. Žilinska jauno vokālistu konkurss, Jēkabpils mūzikas skola. 16.02.2018 16.02.2018 I vieta - Bruno Brolišs (skolotājas L. Iesava, A. Veismane) III vieta - Katrīna Sofija Gedertsone (skolotāja A. Veismane)
26. 7. Starptautiskais pianistu konkurss "Jaunais Virtuozs", Mazā Ģilde (Rīga). 21.02.2018 22.02.2018 Diploms - Elizabete Šinkūna (skolotāja A. Prokofjeva)
27. I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss, Kokneses mūzikas skola. 24.02.2018 24.02.2018 Atzinība - Zita Toma (skolotāja R. Rūrāne)
28. Skolas pedagogu koncerts, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 15.02.2018 15.02.2018 Piedalās 20 dalībnieki.
29. Skolas audzēkņu Pūšaminstrumentu spēles koncerts, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 19.02.2018 19.02.2018 Piedalās 15 dalībnieki.
30. Skolas audzēkņu Pūšaminstrumentu spēles koncerts, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 21.02.2018 21.02.2018 Piedalās 16 dalībnieki.
31. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu sadraudzības koncerts ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 26.02.2018 26.02.2018 Piedalās 20 dalībnieki.
32. II Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles konkurss "Naujene Wind 2018", Daugavpils Universitāte. 01.03.2018 02.03.2018 I vieta - Ede Mona Kraukle (skolotāji D. Bebrišs, I. Gudrā) I vieta - Katrīna Kapitonova (skolotāji D. Bebrišs, I. Gudrā) II vieta - Jānis Oto Veismanis (skolotāji K. Glavāns, I. Gudrā) II vieta - Sofija Sviridenkova (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā) II vieta - Helēna Ozola (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā) II vieta - Paula Līna Ančupāne (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā) III vieta - Anastasija Smirnova (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā)
33. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate, 6. vidusskola (Rīga). 03.03.2018 03.03.2018 II pakāpes diploms - orķestris (orķestra vadītājs A. Osītis)
34. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss, Vidzemes koncertzāle "Cēsis". 09.03.2018 09.03.2018 III vieta - Jānis Ojārs Felšus (skolotājas L. Iesava, A. Veismane)
35. VIII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola. 10.03.2018 10.03.2018 Atzinība - Kristaps Lāss (skolotāja R. Cīrule)
36. Skaņuraksti Ādažos 2018, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 23.03.2018 23.03.2018 I vieta - Kristaps Lāss (skolotāja A. Veismane) II vieta - Katrīna Kapitonova (skolotāja A. Veismane) III vieta - Katrīna Elsberga (skolotāja A. Veismane) Atzinība - Joanns Nazarovs (skolotāja A. Veismane)
37. Koncerts "Pirmie soļi mūzikā", Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 02.03.2018 02.03.2018 Piedalās 16 dalībnieki.
38. Koncerts "Pirmie soļi mūzikā", Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 05.03.2018 05.03.2018 Piedalās 17 dalībnieki.
39. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu izbraukuma koncerts Daiļamatniecības pamatskolā (Rīga). 05.03.2018 05.03.2018 Piedalās 12 dalībnieki.
40. Audzēkņu koncerts Taustiņinstrumentu spēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 06.03.2018 06.03.2018 Piedalās 13 dalībnieki.
41. Audzēkņu koncerts Taustiņinstrumentu spēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 07.03.2018 07.03.2018 Piedalās 11 dalībnieki.
42. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņa koncerts Māras Skrides gleznu izstādes atklāšanā, Skultes kultūras integrācijas centrs. 24.03.2018 24.03.2018 Piedalās 1 dalībnieks.
43. Audzēkņu koncerts Kokles spēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 30.03.2018 30.03.2018 Piedalās 7 dalībnieki.
44. III Madrid International Music competition, Madride (Spānija). 01.04.2018 01.04.2018 II vieta - Zita Toma (skolotāja R. Rūrāne)
45. Rojas ritmi 2018, Rojas Mūzikas un mākslas skola. 14.04.2018 14.04.2018 I vieta - Saksofonu kvintets (skolotājs D. Bebrišs)
46. Talants Latvijai, Rīgas Latviešu Biedrība. 15.04.2018 15.04.2018 II vieta - Elza Prokofjeva (skolotājas V. Zemture, A. Prokofjeva) II vieta - Sandis Siliņš (skolotāja R. Cīrule) III vieta - Estere Velta Stepānova (skolotājas V. Zemture, Z. Gudrā) III vieta - Paula Ģērmane (skolotāji D. Bebrišs, Z. Gudrā) Atzinības raksts - Kristaps Lāss (skolotāja R. Cīrule)
47. XVI Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene 2018", Daugavpils novada Kultūras centrs. 16.04.2018 18.04.2018 II vieta - Zita Toma (skolotāja R. Rūrāne)
48. International Music Competition, Serbija. 17.04.2018 17.04.2018 I vieta - Zita Toma (skolotāja R. Rūrāne)
49. Kārļa Štrāla XVIII Starptautiskais konkurss Jaunais flautists, Augusta Dombrovska mūzikas skola. 19.04.2018 21.04.2018 II vieta - Marta Ceriņa (skolotājas I. Bensone, Z. Gudrā) III vieta - Paula Līna Ančupāne (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā) Specbalva - Elza Prokofjeva (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā) Diploms - Estere Velta Stepānova (skolotājas V. Zemture, I. Gudrā)
50. IV Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss, Salacgrīvas Mūzikas skola. 27.04.2018 27.04.2018 III vieta - Ede Mona Kraukle (skolotāji D. Bebrišs, I. Gudrā) Atzinības raksts - Katrīna Kapitonova (skolotāji D. Bebrišs, I. Gudrā)
51. Audzēkņu koncerts klavieru ansambļiem, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 05.04.2018 05.04.2018 Piedalās 20 dalībnieki.
52. Audzēkņu koncerts Stīgu instrumentu spēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 09.04.2018 09.04.2018 Piedalās 12 dalībnieki.
53. Audzēkņu koncerts Ģitārspēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 10.04.2018 10.04.2018 Piedalās 8 dalībnieki.
54. Audzēkņu koncerts "Muzicējam kopā", Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 12.04.2018 12.04.2018 Piedalās 12 dalībnieki.
55. Audzēkņu koncerts Ģitārspēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 18.04.2018 18.04.2018 Piedalās 6 dalībnieki.
56. Koncerts absolventiem Ģitārspēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 19.04.2018 19.04.2018 Piedalās 3 dalībnieki.
57. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu konkurss, Ozolnieki. 11.05.2018 11.05.2018 I vieta un Grand Prix - Paula Ģērmane (skolotāji D. Bebrišs, I. Gudrā) II vieta - Ede Mona Kraukle (skolotāji D. Bebrišs, I. Gudrā)
58. The North International Music Competition 2018, Zviedrija. 20.05.2018 20.05.2018 I vieta - Zita Toma (skolotāja R. Rūrāne)
59. Audzēkņu izrāde "Pasaka par Diegabiksi" Dejas dienas ietvaros, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 02.05.2018 02.05.2018 Piedalās 50 dalībnieki.
60. Audzēkņu koncerts Pūšaminstrumentu spēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 08.05.2018 08.05.2018 Piedalās 12 dalībnieki.
61. Audzēkņu izrāde "Pasaka par Diegabiksi", Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 09.05.2018 09.05.2018 Piedalās 50 dalībnieki.
62. "Vocello" audzēkņu koncerts, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 19.05.2018 19.05.2018 Piedalās 12 dalībnieki.
63. Audzēkņu koncerts Taustiņinstrumentu spēlē, Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 23.05.2018 23.05.2018 Piedalās 8 dalībnieki.
64. Koncerts "Muzicējošās ģimenes", Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 24.05.2018 24.05.2018 Piedalās 10 dalībnieki.
65. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un skolotāju dalība "Gaujas svētkos", Ādaži (Latvija). 26.05.2018 26.05.2018 Piedalās 60 dalībnieki.
66. Mākslas nodaļas audzēkņu veidota performance ĀBVS vasaras sagaidīšanas festivālā "Maija Kabatas Svētki. Miers Kabatā", Ādaži. 19.05.2018 19.05.2018 Piedalās 25 dalībnieki.
67. The International contest for drawing "The music and dances of my people", Montana (Bulgārija). 08.06.2018 10.06.2018 Diploms - Viesturs Bērziņš
68. 20. International Youth Art Exhibition Nova Zagora, Bulgārija. 01.06.2018 01.06.2018 Diploms - Laura Bukovska Diploms - Raivo Sabulis
69. I Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot", Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola. 26.04.2018 26.04.2018 Diploms - Eva Evelīna Bokmane Pateicība - Nika Silajeva Pateicība - Marta Kuzņecova Pateicība - Jānis Oto Veismanis Pateicība - Rēzija Nadīna Ruka Pateicība - Valērija Krasnovska Pateicība - Barbara Iltnere (skolotājai par sagatavošanu) Pateicība - Sanda Fārenhorste (skolotājai par sagatavošanu)
70. Mākslas konkurss "Peace, to live together in harmony". 02.06.2018 02.06.2018 Diploms - Elizabete Šakale Diploms - Evelīna Liene Škenderska Diploms - Megija Kristiāna Možeika Diploms - Paula Adrija Kaziniece
71. Sadraudzības koncerts "Izdejosim savu prieku", Kultūras centrs "Berģi". 01.02.2018 01.02.2018 Piedalās Ādažu Mākslas un mūzikas skolas deju kolektīvs "Ādažu Taurenīši".
72. Labdarības koncerts "Viens Otram", Līgatnes kultūras nams. 10.02.2018 10.02.2018 Piedalās skolotājs M. Pūris ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem.
73. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra draudzības koncerts ar Hamburgas Stīgu orķestri "Elbas Stīgas", (Ādaži). 29.09.2018 29.09.2018 Piedalās 32 ĀMMS audzēkņi. Kopā piedalās 50 dalībnieki.
74. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra draudzības koncerts ar Hamburgas Stīgu orķestri "Elbas Stīgas" un mūziķiem no RSU studentu orķestra "Bsharp", Rīgas Sv. Pētera baznīca. 02.10.2018 02.10.2018 Piedalās 32 ĀMMS audzēkņi. Kopā 60 dalībnieki.
75. T/C SPICE zīmējumu konkurss, Rīga. 26.09.2018 01.10.2018 Iesniegti 20 darbi. Galvenā balva - Annika Tilgase
76. Starptautiskās mūzikas dienas koncerts Latvijas radio 3, Rīga. 30.09.2018 30.09.2018 Piedalās Ādažu Mākslas un mūzikas skolas saksofonu kvintets (skolotāja Jeļena Kovaļenko-Bebriša).
77. 7. Internacionālā bērnu zīmējumu bjennāle "Joy of Tashkent", Uzbekija. 15.09.2018 01.11.2018 Iesniegti 15 darbi.
78. 5. Radošo darbu konkurss "Dzīve kā košums", Aizpute (Latvija). 28.08.2018 01.11.2018 Iesniegti 15 darbi.
79. Labo darbu nedēļas ietvaros sadarbība ar "Palīdzēsim.lv" - radošo darbnīcu vadīšana. ĀMMS uzņem viesos 50 bērnus ar īpašām vajadzībām. 18.10.2018 18.10.2018 Piedalās ĀMMS audzēkņi un skolotāji.
80. Iekārtota J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolā. 05.10.2018 05.10.2018 Piedalās Mākslas nodaļas audzēkņi un skolotāji.
81. Septītais Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss 2018, Mazā ģilde (Rīga). 07.10.2018 13.10.2018 Diploms - Tīna Putāne (skolotāja Sanda Māgure)
82. Jaunrades dziesmu konkurss "Kas mēs bijām, esam, būsim", Aloja (Latvija). 13.10.2018 13.10.2018 Piedalās 3.-9. klašu koris (skolotāja Laura Iesava)
83. II Starptautiskais jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu duets", Carnikava (Latvija). 19.10.2018 19.10.2018 1. vieta - Dārta Jemeļjanova (skolotāja Daina Birzniece) Grand Prix - Zita Toma (skolotāja Regīna Rūrāne) Piedalās Mārtiņš Staņko (skolotājs Aivars Zīberts) Piedalās Kristaps Lāss (skolotāja Ruta Cīrule)
84. International Accordion days in Prague 2018, Prāga (Čehija). 26.10.2018 27.10.2018 Zelts - Zita Toma (skolotāja Regīna Rūrāne)
85. 17. Jauno pianistu Etīžu konkurss, Saldus (Latvija). 21.11.2018 21.11.2018 I vieta - Sandis Siliņš (skolotāja Ruta Cīrule) III vieta - Elizabete Šinkūna (skolotāja Agnese Prokofjeva) III vieta - Anqi Wu (skolotāja Roksana Tarvide) Piedalās Milana Žukova (skolotāja Roksana Tarvide)
86. ĀMMS Etīžu konkurss Taustiņinstrumentu spēlē, Ādaži. 19.10.2018 19.10.2018 Piedalās 40 audzēkņi.
87. ĀMMS Kora klases un Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas Kora klases sadraudzības koncerts "Helovīns ir klāt!", Ādaži. 31.10.2018 31.10.2018 Piedalās 35 audzēkņi.
88. ĀMMS "Glezno un zīmē Latvijai" - izstādes atklāšana un koncerts, Ādaži. 12.11.2018 12.11.2018 Piedalās 20 audzēkņi.
89. ĀMMS koncerts "Skan Latvijai", Ādaži. 12.11.2018 12.11.2018 Piedalās 28 audzēkņi.
90. ĀMMS koncerts "Dzied un spēlē Latvijai", Ādaži. 13.11.2018 13.11.2018 Piedalās 36 audzēkņi.
91. ĀMMS koncerts "Dejo Latvijai", Ādaži. 14.11.2018 14.11.2018 Piedalās 20 audzēkņi.
92. ĀMMS koncerts "Dāvana Latvijai", Ādaži. 15.11.2018 15.11.2018 Piedalās 50 audzēkņi.
93. ĀMMS audzēkņu koncerts Čella spēlē, Ādaži. 23.11.2018 23.11.2018 Piedalās 11 audzēkņi.
94. Pieredzes apmaiņa/meistarklases Flautas spēlē ar Jelgavas mūzikas vidusskolu, Ādaži. 29.11.2018 29.11.2018 Piedalās 15 audzēkņi.
95. International Music Competition, Berlīne (Vācija). 08.06.2018 08.06.2018 III vieta - Zita Toma (skolotāja Regīna Rūrāne)
96. Starptautiskais Jauno izpildītāju konkurss "Tautiskie akcenti mūzikā", Viļņa (Lietuva). 25.11.2018 25.11.2018 I vieta - Ede Mona Kraukle (skolotāja Jeļena Kovaļenko-Bebriša) I vieta - Paula Ģērmane (skolotāja Jeļena Kovaļenko-Bebriša) I vieta - Zita Toma (skolotāja Regīna Rūrāne) I vieta - Maksims Ogorodņikovs (skolotāja Regīna Rūrāne) II vieta - Jānis Deniņš (skolotājs Aivars Osītis) III vieta - Anqi Wu (skolotāja Roksana Tarvide) III vieta - Sofija Muižniece (skolotāja Estere Lūsis-Grīnberga) III vieta - Kārlis Būda (skolotāja Estere Lūsis-Grīnberga) III vieta - Danija Areande Bedrīte (skolotāja Estere Lūsis-Grīnberga) III vieta - Tīna Putāne (skolotāja Sanda Māgure) III vieta - Laine Zvejniece (skolotāja Katrīna Eglona) Diploms - Damirs Popadins (skolotājs Aivars Osītis) Diploms - Nadīna Rūda (skolotāja Estere Lūsis-Grīnberga) Diploms - Kristers Miķelsons (skolotāja Daniela Lūsis-Grīnberga) Diploms - Sofina Katalkina (skolotāja Sanda Māgure) Diploms - Elīza Estere Odiņa (skolotāja Daniela Lūsis-Grīnberga) Diploms - Keita Melberga (skolotāja Katrīna Eglona) Diploms - Vlada Kozlova (skolotāja Anitra Tumševica) Diploms - Marta Evelīna Žebeka (skolotāja Anitra Tumševica)
97. 49. Internacionālais bērnu mākslas konkurss sadarbībā ar Pentel (ICAE), Tokija (Japāna). 01.09.2018 16.11.2018 Iesniegti 24 darbi.
98. 5. Mārtiņa Freimaņa fonda konkurss "Dzīve kā košums", Aizpute (Latvija). 28.08.2018 01.11.2018 Iesniegti 14 darbi.
99. Kreatīvais Karuta balvas konkurss, Tokija (Japāna). 01.09.2018 30.11.2018 Iesniegti 15 darbi.
100. 20. Starptautiskais bērnu zīmējumu konkurss - Kanagavas bjennāle. 01.09.2018 30.11.2018 Iesniegts 21 darbs.
101. Labdarības biedrības "Eurika" Ziemassvētku zīmējumu konkurss "Mans sapnis par...". 20.10.2018 15.11.2018 Iesniegti 8 darbi.
102. J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas radošā darbnīca akvareļglezniecībā, pasniedzējas Ilgneses Avotiņas vadībā Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Ādaži (Latvija). 07.11.2018 07.11.2018 Piedalās 93 audzēkņi.
103. Mācību ekskursija uz izstāžu zāli "Arsenāls" - portretu glezniecība latviešu autoru sniegumā, Rīga (Latvija). 28.11.2018 28.11.2018 Piedalās 11 audzēkņi.
104. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde "Sniegpārsliņas" T/C "Apelsīns", Ādaži (Latvija). 28.11.2018 28.11.2018 Izstādīti 37 audzēkņu darbi.
105. IV Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss "Latgales skicējums", Rēzekne (Latvija). 30.11.2018 30.11.2018 I vieta - Sandis Siliņš (skolotāja Ruta Cīrule)
106. XIV Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss, Koknese (Latvija). 01.12.2018 01.12.2018 II vieta - Justs Alenčiks (skolotājs Kaspars Bumbišs)
107. Liepaja First International Piano Competition Piano frequency, Liepāja (Latvija). 12.12.2018 12.12.2018 Diploms - Kristaps Lāss (skolotāja Ruta Cīrule)
108. Ziemassvētku koncerts Pūšaminstrumentu spēlē, Ādaži. 03.12.2018 03.12.2018 Piedalās 20 audzēkņi.
109. Ziemassvētku koncerts Taustiņinstrumentu spēle, Ādaži. 04.12.2018 04.12.2018 Piedalās 12 audzēkņi.
110. Ziemassvētku koncerts Vokālā mūzikā - Kora klase, Ādaži. 07.12.2018 07.12.2018 Piedalās 16 audzēkņi.
111. Kora klases Ziemassvētku koncerts Baltezera baznīcā, Baltezers. 08.12.2018 08.12.2018 Piedalās 16 audzēkņi.
112. Sadraudzības deju koncerts ar Ukrainu, Ādaži. 09.12.2018 09.12.2018 Piedalās 16 audzēkņi.
113. Ziemassvētku koncerts Vijoļspēlē un Taustiņinstrumentu spēlē, Ādaži. 10.12.2018 10.12.2018 Piedalās 22 audzēkņi.
114. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts, Ādaži. 15.12.2018 15.12.2018 Piedalās 40 audzēkņi.
115. Ziemassvētku koncerts Vokālā mūzikā - Kora klase, Ādaži. 17.12.2018 17.12.2018 Piedalās 6 audzēkņi.
116. Ziemassvētku koncerts Vijoļspēlē un Taustiņinstrumentu spēlē, Ādaži. 18.12.2018 18.12.2018 Piedalās 23 audzēkņi.
117. Ziemassvētku koncerts Taustiņinstrumentu spēlē, Ādaži. 19.12.2018 19.12.2018 Piedalās 8 audzēkņi.
118. Skolas pasākums "Ziemassvētki mākslu karaļvalstī", konkursu laureātu apbalvošana un nominantu godināšana, Ādaži. 20.12.2018 20.12.2018 Piedalās 50 audzēkņi.
119. 14. Starptautiskais glezniecības un zīmējumu konkurss "Savā Zemē", Baltkrievija. 21.12.2018 21.12.2018 Iesniegti 30 darbi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Gaujas 33A, Ādaži, Ādažu novads Pašvaldības īpašums 2010
Skolas ēka Gaujas 33A, Ādaži, Ādažu novads Juridisko personu īpašums 2010
Teritorijas kopējā platība (m2):

2168,4

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 34 846 Ļoti labs
Darbnīcas 6 202 Ļoti labs
Citas telpas 17 988 Ļoti labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 465 400 Ļoti labs Stacionāra Stacionāra
Ceriņu zāle 172 100 Ļoti labs Stacionāra Mobila
Deju zāle 122 Ļoti labs Stacionāra Mobila
Eksāmenu zāle 57 50 Ļoti labs Nav Nav
Izstāžu zāle 82 Ļoti labs Stacionāra Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kino seansi

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts 1.-2. klašu koris 8 Laura Iesava
Koris Jaukts 3.-9. klašu koris 22 Laura Iesava
Vokālais ansamblis Jaukts 3.-5. klašu vokālais ansamblis 12 Laura Iesava, Anna Veismane
Vokālais ansamblis Jaukts 6.-9. klašu vokālais ansamblis 10 Laura Iesava, Anna Veismane
Kamerorķestris Jaukts ĀMMS kamerorķestris 25 Andris Gailis, Vita Zemture
Ansamblis Ģitāra Vokāli instrumentālais ansamblis 5 Ivars Jercums
Ansamblis Stīgu instrumenti Čellistu ansamblis 9 Estere Lūsis-Grīnberga
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonistu kvintets 5 Jeļena Kovaļenko-Bebriša
Orķestris Jaukts Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu orķestris 30 Aivars Osītis
Ansamblis Stīgu instrumenti Jaunāko klašu ģitāristu ansamblis 12 Ivars Jercums, Edijs Ostpako, Aivars Zīberts
Ansamblis Kokle Ādažu stīgas 7 Māra Jansone-Henkuzene
Ansamblis Jaukts Jaunāko klašu ansamblis 6 Anitra Tumševica
Ansamblis Stīgu instrumenti Vecāko klašu ģitāristu ansamblis 7 Ivars Jercums, Edijs Ostpako, Aivars Zīberts
Ansamblis Sitaminstrumenti Sitaminstrumentālistu ansamblis 4 Raimonds Kalniņš
Ansamblis Akordeons Akordeonistu ansamblis 7 Regīna Rūrāne
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautistu ansamblis 7 Vita Zemture
Ansamblis Pūšaminstrumenti Trompetistu ansamblis 3 Aivars Osītis
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonistu ansamblis 3 Miervaldis Leja
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku trio 3 Katrīna Eglona