Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Vadītājs/ direktors:

Kristīne Savicka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Kristīne Savicka 67997784 26892523 @
Skolas dežurants Guntis Seleckis 67997780 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374902096

Reģistrācijas datums:

21.09.2010

Dibinātājs:

Ādažu novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Pasta adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

582

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Mākslas nodaļas pedagogu radošo darbu izstāde "Patnība". Ādažu Kultūras centra izstāžu zāle 08.01.2019 31.01.2019 Piedalās skolas pedagogi un audzēkņi;
2 Atklātais mācību koncerts - Valsts konkursa finālisti. Ādaži 07.02.2019 07.02.2019 Piedalās 8 audzēkņi;
3 Koncerts - Saksofona spēle. Ādaži 19.02.2019 19.02.2019 Piedalās 10 audzēkņi;
4 Atklātais mācību koncerts - Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle. Ādaži 20.02.2019 20.02.2019 Piedalās 26 audzēkņi;
5 Pedagogu koncerts. Ādaži 28.02.2019 28.02.2019 Piedalās skolas pedagogi;
6 Atklātais mācību koncerts - Taustiņinstrumentu spēle. Ādaži 05.03.2019 05.03.2019 Piedalās 38 audzēkņi;
7 Atklātais mācību koncerts - Taustiņinstrumentu spēle. Ādaži 06.03.2019 06.03.2019 Piedalās 26 audzēkņi;
8 Koncerts "Pirmie soļi mūzikā". Ādaži 07.03.2019 07.03.2019 Piedalās 28 audzēkņi;
9 Koncerts Vispārējās klavierēs. Ādaži 28.03.2019 28.03.2019 Piedalās 40 audzēkņi;
10 Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde t/c "Apelsīns". Ādaži 11.03.2019 11.03.2019 Izstādīti 18 autoru darbi;
11 Koncerts - Ģitāras spēle. Ādaži 08.04.2019 08.04.2019 Piedalās 14 audzēkņi;
12 Kolektīvās muzicēšanas koncerts. Ādaži 11.04.2019 11.04.2019 Piedalās 24 audzēkņi;
13 Sadraudzības koncerts ar Igauniju. Ādaži 27.04.2019 27.04.2019 Piedalās 30 audzēkņi;
14 Sadraudzības koncerts ar Igauniju. Rīgas svētā Pētera baznīca 28.04.2019 28.04.2019 Piedalās 30 audzēkņi;
15 I Vecāku un bērnu - skolas audzēkņu radošo darbu izstāde "Radīt kopā", kas veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai. Ādaži 10.05.2019 31.05.2019 Piedalās 6 ģimenes;
16 Zīda apgleznošanas darbu izstāde, kurā piedalās 3.klases, 4. klases un 7.klases audzēkņi. Ādaži 10.05.2019 31.05.2019 Apskatāmi 62 audzēkņu darbi;
17 Kora klases koncerts. Ādaži 03.05.2019 03.05.2019 Piedalās 12 audzēkņi;
18 Muzicējošo ģimeņu koncerts. Ādaži 10.05.2019 10.05.2019 Piedalās 18 ģimenes;
19 Kora klases koncerts. Ādaži 17.05.2019 17.05.2019 Piedalās 11 audzēkņi;
20 Sadraudzības koncerts ar JMRMV - Klarnetes un Trompetes spēle. Ādaži 20.05.2019 20.05.2019 Piedalās 16 audzēkņi;
21 Koncerts - Taustiņinstrumentu spēle. Ādaži 27.05.2019 27.05.2019 Piedalās 14 audzēkņi;
22 Koncerts - Taustiņinstrumentu spēle un Klavierspēle. Ādaži 28.05.2019 28.05.2019 Piedalās 8 audzēkņi;
23 Koncerts - Taustiņinstrumentu spēle un Klavierspēle. Ādaži 29.05.2019 29.05.2019 Piedalās 12 audzēkņi;
24 Koncerts "Hamburgas koncertceļojums". Ādaži 23.09.2019 23.09.2019 Piedalās 30 audzēkņi;
25 Absolventu noslēguma darbu izstāde. Ādaži 01.09.2019 30.09.2019 Apskatāmi 29 audzēkņu darbi;
26 Vasaras prakses darbu izstāde skolā. Ādaži 21.10.2019 21.10.2019 Apskatāmi 40 audzēkņu darbi;
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Konkurss "Gaujas mozaīka Ādažos". Ādaži 22.02.2019 22.02.2019 Viena - 1. vieta; Divas - 2. vietas; Trīs - 3. vietas; Trīs - atzinības;
2 Mūzikas jaunrades konkurss "Skaņuraksti Ādažos 2019". Ādažu Mākslas un mūzikas skola 29.03.2019 29.03.2019 Divas - 2. vietas;
3 Zīmējumu konkurss "Pozitīvā atkarība - veloatkarība?". Ādaži 16.09.2019 20.09.2019 Iesniegti 31 audzēkņa darbi;
4 Ādažu novada domes rīkotais konkurss "Mēs - portretos". Ādaži 04.11.2019 12.11.2019 Iesniegti 95 audzēkņu darbi; Laureāta godā - 24 audzēkņi; Atzinības - 16 autoriem;
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Žūrijas komisijas darbs, izvērtējot atjaunotajam vizuālās mākslas konkursam "Gaujas mozaīka Ādažos" iesūtītos darbus no Gaujas baseina skolām. Ādaži 11.02.2019 11.02.2019 Vērtēti 57 darbi;
2 Kinofilmas seansa par mākslinieka Van Goga daiļradi apmeklējums. Ādaži 13.02.2019 13.02.2019 Piedalās 25 audzēkņi un 3 pedagogi;
3 5.klases un 6.klases audzēkņu plenērs. Ādaži 22.05.2019 22.05.2019 Piedalās 68 audzēkņi;
4 Gaujas svētki. Ādaži 01.06.2019 01.06.2019 Piedalās 70 audzēkņi;
5 Deju meistarklases - Polija, Ukraina. Ādaži 15.06.2019 15.06.2019 Piedalās 25 audzēkņi;
6 Deju meistarklases - Polija, Ukraina. Ādaži 16.06.2019 16.06.2019 Piedalās 25 audzēkņi;
7 Kino diena - speciālie seansi par mākslu, mūziku un deju. Ādaži 04.10.2019 04.10.2019 Piedalās visi Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi;
8 RE tv sižeta filmēšana "Ko darīt, ja vēlos zīmēt?" mākslas nodaļā. Ādaži 10.10.2019 10.10.2019 Piedalās 12 audzēkņi;
9 Labo darbu diena sadarbībā ar bērniem no Upeslejas speciālās skolas. Ādaži 09.10.2019 09.10.2019 Piedalās 32 audzēkņi;

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Stepa dejas koncerts. Iecavas Mūzikas un mākslas skola 02.03.2019 02.03.2019 Piedalās 12 audzēkņi;
2 Koncerts - Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola 03.04.2019 03.04.2019 Piedalās 8 audzēkņi;
3 Muzeju nakts koncerts. Rīgas ūdensapgādes muzejs 18.05.2019 18.05.2019 Piedalās 30 audzēkņi;
4 Sadraudzības koncerts. Hamburga 30.09.2019 30.09.2019 Piedalās 23 audzēkņi;
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls Sudraba zvani. Daugavpils 10.01.2019 13.01.2019 Trīs - 2. pakāpes diplomi; Viens - 3. pakāpes diploms;
2 XXIV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija 25.01.2019 27.01.2019 Viena - 1. vieta; Divas - 2. vietas; Trīs - diplomi;
3 Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā. Valmiera 30.01.2019 30.01.2019 Viena - 3. vieta;
4 Unesco centra Internacionālais mākslas konkurss. Francija 01.01.2019 25.01.2019 Iesniegti 20 audzēkņu darbi;
5 18. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras". Jūrmalas Mākslas skola Jūrmala 01.01.2019 31.01.2019 Iesniegti 6 audzēkņu darbi;
6 Solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes Cīrulīši". Cēsis 05.02.2019 05.02.2019 Divas - 2. vietas; Viena - 3. vieta;
7 Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu konkurss "Saxophonia". Rīga 14.02.2019 25.02.2019 Viena - 1. vieta (specbalva); Viena - 2. vieta; Viena - 3. vieta;
8 21. Internacionālais jauno mākslinieku konkurss "Nova Zagora". Bulgārija 01.02.2019 20.02.2019 Iesniegti 20 audzēkņu darbi;
9 47. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Lidice 2019". Čehija 01.02.2019 15.02.2019 Iesniegti 10 audzēkņu darbi;
10 49. Pasaules skolēnu vizuālās mākslas konkurss. Taivāna 01.02.2019 28.02.2019 Piecas - atzinības;
11 III Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND 2019". Daugavpils 28.02.2019 28.02.2019 Piecas - 1. vietas; Trīs - 2. vietas;
12 Latvijas izglītības iestāžu Pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skate. Rīgas 6. vidusskola 02.03.2019 02.03.2019 ĀMMS Pūtēju orķestris - 1. vieta;
13 IX Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss. Rīga 09.03.2019 09.03.2019 Divas - 2. vietas;
14 IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss. Nīca 22.03.2019 22.03.2019 ĀMMS saksofonu kvintets - 1. vieta;
15 Konkurss - koncertcikls "Talants Latvijai". Rīgas Latviešu biedrības nams 31.03.2019 31.03.2019 Viena - 1. vieta; Viena - 2. vieta; Trīs - 3. vietas; Viens - atzinības raksts;
16 Kanagavas bjennāle. Japāna 01.03.2019 29.03.2019 Viena - Kanagavas balva;
17 XVII Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene - 2019". Naujenes mūzikas un mākslas skola 01.04.2019 03.04.2019 Viena - 1. vieta; Viena - 2. vieta;
18 IV Madrid International Music Competition. Virtuālā vide - Madride 01.04.2019 01.04.2019 Viena - 1. vieta;
19 XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola 13.04.2019 13.04.2019 Viena - 3. vieta;
20 V Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Salacgrīvas novads 26.04.2019 26.04.2019 Trīs - 1. vietas;
21 J. Zābera piemiņai veltīta zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes Lakstīgalas - 2019". Meirāni 27.04.2019 27.04.2019 Viena - 3. vieta;
22 Konkurss "Mans Raiņa dzejolis". Rīga 01.04.2019 30.04.2019 Iesniegti 20 audzēkņu darbi;
23 50. Pasaules skolēnu zīmējumu konkurss. Taivāna 10.04.2019 10.04.2019 Iesniegti 30 audzēkņu darbi;
24 14. Starptautiskais gleznošanas un grafikas konkurss. Minska, Baltkrievija 01.04.2019 30.04.2019 Viens - laureāta diploms ar medaļu; Desmit - atzinības;
25 49. Internacionālais bērnu mākslas konkurss. Tokija, Japāna 01.04.2019 30.04.2019 Viena - Japānas ārlietu ministrijas balva;
26 II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot". Jelgava 30.04.2019 30.04.2019 Septiņi laureāti;
27 IX Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem "Ozolnieki 2019". Ozolnieki 10.05.2019 10.05.2019 Viens - Grand prix; Trīs - 1. vietas;
28 X International music competition. Belgrada, Serbija 09.05.2019 09.05.2019 Viena - 2. vieta;
29 XX Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2019" - koka pūšamo instrumentu specialitātē. Jūrmala 09.05.2019 11.05.2019 Viena - 2. vieta;
30 International MUSIC competition "Bracigliano City of Music". Itālija 10.05.2019 12.05.2019 Viena - 1. vieta;
31 Latvijas talantu konkurss "Ineses Galantes Talanti". Latvijas Nacionālā bibliotēka 12.05.2019 12.05.2019 Viena - 2. vieta;
32 XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda - 2019". Sigulda 21.05.2019 22.05.2019 Viena - Grand prix; Divas - 3. vietas;
33 Deju konkurss "Baltijas rītausma". Jaunolaine 31.05.2019 31.05.2019 Viena - 1. vieta;
34 EU-China bērnu mākslas konkurss. Ķīna 01.05.2019 31.05.2019 Iesniegti 20 audzēkņu darbi;
35 11. Nakamura Kīta Haringa kolekcijas Internacionālais bērnu zīmējumu konkurss. Japāna 01.09.2019 30.09.2019 Iesniegti 17 audzēkņu darbi;
36 27. Pasaules bērnu zīmējumu konkurss. Japāna 01.09.2019 30.09.2019 Iesniegti 24 audzēkņu darbi;
37 21. Internacionālais jauniešu mākslas konkurss. Bulgārija 01.09.2019 30.09.2019 Trīs - diplomi;
38 7. Vizuālās mākslas konkurss "Priekules Ikars". Priekule 01.09.2019 30.09.2019 Divas - 2. vietas; Divas - atzinības;
39 Jaundarbu konkurss mūzikā un mākslā veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai. Preiļi 09.10.2019 09.10.2019 Viena - Grand prix;
40 Jaunrades dziesmu konkurss "Kas mēs bijām, būsim, esam!". Aloja 12.10.2019 12.10.2019 Viena - 3. vieta;
41 8. Rīgas starptautiskais jauno pianistu konkurss. Rīga 12.10.2019 15.10.2019 Viena - Balva par labāko O. Grāvīša skaņdarba atskaņojumu;
42 V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss "Jūras Zvaigzne". Ventspils 18.10.2019 18.10.2019 Viena - 1. vieta (specbalva); Viena - 2. vieta;
43 III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta". Ogre 23.10.2019 25.10.2019 Viena - 1. vieta;
44 International accordion days in Prague. Čehija 01.11.2019 02.11.2019 Viens - zelta diploms;
45 Starptautiskais Jauno izpildītāju konkurss "Tautiskie akcenti mūzikā". Viļņa 17.11.2019 17.11.2019 Viena - 1. vieta;
46 18. Jauno pianistu Etīžu konkurss. Saldus 27.11.2019 27.11.2019 Viena - 1. vieta; Viena - 2. vieta; Viena - atzinība;
47 Mākslas konkursa "Priekules Ikars" noslēguma pasākums. Priekule 01.11.2019 01.11.2019 Četri - diplomi;
48 Mākslas konkurss "Izstāsti man savu sapni". Latviešu valodas aģentūra Rīgā 19.11.2019 19.11.2019 Iesniegti 10 audzēkņu darbi;
49 49. Internacionālais Bērnu mākslas konkurss/izstāde. Japāna 01.11.2019 29.11.2019 Desmit - lielās balvas;
50 XV Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss. Koknese 07.12.2019 07.12.2019 Divas - 1. vietas; Viena - 3. vieta;
51 Liepājas II Starptautiskais pianistu konkurss "Piano Frequency". Liepāja 11.12.2019 11.12.2019 Viena - 2. vieta;
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Vecāko klašu audzēkņu apmeklējums Atvērto durvju dienā. J. Rozentāla Rīgas Mākslas skola 15.03.2019 15.03.2019 Piedalās 12 audzēkņi;
2 5. kursa un 6. kursa audzēkņu apmeklējums Atvērto durvju dienā un piedalīšanās radošajās darbnīcās. Ogres tehnikums 20.03.2019 20.03.2019 Piedalās 40 audzēkņi;
3 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu piedalīšanās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas veidotajās radošajās darbnīcās. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 27.03.2019 27.03.2019 Piedalās 98 audzēkņi;
4 Nodarbība Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 5. klases audzēkņiem. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 01.10.2019 01.10.2019 Piedalās 11 audzēkņi;

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts 3.-8. klašu koris 21 Laura Tērauda
Vokālais ansamblis Jaukts 1.-2. klašu vokālais ansamblis 5 Sniedze Kaņepe
Vokālais ansamblis Jaukts 3.-5. klašu vokālais ansamblis 7 Sniedze Kaņepe
Vokālais ansamblis Jaukts 6. klases vokālais ansamblis 6 Sniedze Kaņepe
Vokālais ansamblis Jaukts 7.-8. klašu vokālais ansamblis 6 Sniedze Kaņepe
Ansamblis Ģitāra Vokāli instrumentālais ansamblis 3 Ivars Jercums
Ansamblis Stīgu instrumenti Čellistu ansamblis 10 Miķelis Dobičins
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonistu kvintets 5 Jeļena Kovaļenko-Bebriša
Ansamblis Stīgu instrumenti Ģitāristu ansamblis 10 Ivars Jercums, Edijs Ostapko, Aivars Zīberts
Ansamblis Kokle Ādažu stīgas 9 Māra Jansone-Henkuzene
Ansamblis Akordeons Akordeonistu ansamblis 8 Oskars Maurers
Kamerorķestris Jaukts ĀMMS kamerorķestris 25 Andris Gailis
Orķestris Jaukts Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu orķestris 35 Aivars Osītis