Dunavas kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Dunavas skola, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216

Vadītājs/ direktors:

Anita Ozoliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN vadītāja Anita Ozoliņa 20239071 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Misija:

Dunavas pagasta kultūras nams, tradīciju zālē organizē pasākumus un norises, lai ikviens pagasta iedzīvotājs varētu atrast sev piemērotu izklaides iespēju kultūras pasākumu daudzveidībā. Mēs turam godā kultūras tradīcijas un radam interesi par kultūrvēsturisko mantojumu. mēs aicinām ikvienu pagasta iedzīvotāju, ikvienu sabiedrības locekli iesaistīties un līdzdarboties.

Darbība:

Organizē, koordinē un nodrošina mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās un valsts norisēs. Rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Ar praktisku darbību veicina garīgās kultūrvides uzturēšanu pagastā, kas vērsta uz nacionālās identitātes saglabāšanu. Kultūrvērtību apmaiņa starp citiem pagastiem ( koncerti, izstādes, izrādes). organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Dokumentē radošo darbību, izstrādā projektus kultūras jomā. Organizē un koordinē mūžizglītības pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00 1. Darba laiks var tikt mainīts atbilstoši pasākumu plānam. Pieņemšanas laiks 12:00-15:00
Otrdiena 08:00 16:00 1. Darba laiks var tikt mainīts atbilstoši pasākumu plānam. 2. plkst. 10:00 SDDK "Cielavas" mēģinājums
Trešdiena 08:00 16:00 1. Darba laiks var tikt mainīts atbilstoši pasākumu plānam. Pieņemšanas laiks 9:00-12:00
Ceturtdiena 08:00 16:00 1. Darba laiks var tikt mainīts atbilstoši pasākumu plānam. 2. plkst. 19:00 sporta nodarbības
Piektdiena 08:00 16:00 1. Darba laiks var tikt mainīts atbilstoši pasākumu plānam. 2. plkst. 19:00 līnijdeju grupas "Maybe" mēģinājums 3. plkst. 19:00 sporta nodarbības
Sestdiena Darba laiks saskaņots atbilstoši pasākumu plānam
Svētdiena Darba laiks saskaņots atbilstoši pasākumu plānam
Papildu informācija:

Kultūras nama telpu nomas laikā - KN slēgts

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Telpu noma iespējams nomāt privātu pasākumu organizēšanai Dunavas kultūras nama telpas Cena mainīga- atkarībā no stundu daudzuma un sezonas, sīkāka informācija mājas lapā vai kultūras namā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Dunavas pagasta bibliotēka
Dunavas pagasta pārvalde
Dignājas astoņgadīgās pamatskolas filiāle
Salas novada Sēlpils KN
Jēkabpils novada kultūras nami
Ilūkstes nov. Dvietes KN
Ilūkstes KC
Ilūkstes nov. Bebrenes KN
Līvānu KC
Jēkabpils TN
Daugavpils nov. Nīcgales KN
Pļaviņu nov. Vietalvas KN
Neretas nov. Mazzalves KN

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dunavas kultūras nams Pašvaldības īpašums 1988
Teritorijas kopējā platība (m2):

54

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 115
Sabiedrisko resursu centra telpa

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Tradīciju zāle 54 120 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba Nav Mobila
Zāle
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Tradīciju zāle Nepieciešams kapitālais remonts
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
03.03. 2018 "Rudzupuķu" 10 radošā darba gadu jubilejas pasākumā "Ar prieku par deju" Bebrenes KN Pateicība Senioru deju kopa " Cielavas"
17.03. 2018 Līnījdeju sadancis "Putnu sapņi" Biržu TN Pateicība Līnījdeju grupa "Meybe"
19.05.2018 Senioru deju kolektīvu sadancis "Lai sirdī būtu prieks" Dunavas KN Pateicība Senioru deju kopa " Cielavas"
02.06.2018 Sēlijas Tautas mākslas godināšanas svētkos "Sēlija Rotā" par atbalstu un piedalīšanos. Neretā Pateicība Amatierteātra "Sateka" režisorei Silvijai Krēsliņai
14.07.2018 Koncerts "Labākie gadi" Salas novada Sēlpils KN Paldies Senioru deju kopa " Cielavas"
14.07.2018 Par ieguldījumu un artbalstu Jēkabpils novada kultūras aktivitātēs Jēkabpils novada pašvakdības ATZINĪBA Amatierteātris "Sateka"
14.07.2018 Par ieguldījumu un artbalstu Jēkabpils novada kultūras aktivitātēs Jēkabpils novada pašvakdības ATZINĪBA Senioru deju kopa " Cielavas"
14.07.2018 Par ieguldījumu un artbalstu Jēkabpils novada kultūras aktivitātēs Jēkabpils novada pašvakdības ATZINĪBA Līnījdeju grupa "Meybe"
20.10. 2018 Amatierteātru saiets "Kaimiņu būšana" Ilūkstes KC Pateicība Amatierteātris "Sateka"
19.11. 2018 IX Latvijas līnījdeju un kantrī vesterna deju čempionāts Diploms / 5.vieta Līnījdeju grupa "Meybe"
23 - 25.02.2018 XIII Baltikas kantrī un vesterna deju čempionāts Diploms / 4.vieta Līnījdeju grupas "Meybe" vadītāja Līga Navicka
21.01.2018 Latvijas līnījdeju un kantrī vesterna deju reitinga sacensības Diploms / 4.vieta Līnījdeju grupas "Meybe" vadītāja Līga Navicka

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

37

Maksas norišu skaits pavisam:

10

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

27

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1314

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

190

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1124

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 8 262
Izklaides sarīkojums 3 77 3 238
Kinoizrāde 4 42 2 23
Informatīva / izglītojoša norise 2 106
Informatīva sanāksme 1 34
Cits izglītojošs pasākums 1 72
Koncerts 1 31 7 312
Amatieru koncerts 7 312
Profesionāļu koncerts 1 31
Izrāde 2 40 1 68
Amatieru izrāde 2 40 1 68
Izstāde 1 61
Amatieru izstāde 1 61
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 46

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

14

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Koncerts 5
Amatieru koncerts 5
Izrāde 4
Amatieru izrāde 4
Konkurss, skate 4
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Lietišķās mākslas studijas:

Dunavas kultūras nama amatierteātris "Sateka"

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par IT aprīkojumu:

iegādāts jauns kopētās + printeris + skeneris