Daugavpils novada Kultūras centrs "Vārpa"

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Inta Uškāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inta Uškāne 65431867 @
Kultūras menedžere Anita Lipska 65431867 @
Mācību un informācijas centra vadītāja Terēzija Ūbele 65435512 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1960

Misija:

Tautas mākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un uzkrāšana, Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, nacionālās identitātes stiprināšana, dialoga un saprašanās starp kultūrām un nācijām sekmēšana, bagātinot novada kultūras dzīvi, veidojot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatierkolektīvos Tautas deju ansambļī "Līksme" , jauktajā korī "Latgale", teātra trupā "Trešais variants", folkloras kopā "Dyrbyni", vokālajā ansamblī "Stage On"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Sarīkojumu zāle - EUR 53,27 stundā
2 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Kamīnzāle - EUR 34,71 stundā
3 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Sarīkojumu un kamīnzāles noma vienlaicīgi - EUR 70,25 stundā
4 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Foaje telpas - EUR 12,40 stundā
5 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mēģinājumu zāle - EUR 16,53 stundā
8 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mācību klase - EUR 14,05 stundā
9 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Datorklase - EUR 9,92 stundā
10 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mācību un datorklase vienlaicīgi - EUR 20,66 stundā
11 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mācību klase - EUR 70,25 dienā
12 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Datorklase - EUR 61,98 dienā
13 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mācību klases un datorklases noma vienlaicīgi - EUR 95,04 dienā
15 Tehnisko līdzekļu noma telpu nomas pasākumā Apskaņošanas iekārta - EUR 12,40 stundā
16 Tehnisko līdzekļu noma telpu nomas pasākumā Multimediju tehnika - EUR 8,26 stundā
21 Ieejas biļete uz novada kultūras centra organizētajiem pasākumiem Tematisks vakara sarīkojums vienai personai - EUR 7,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Daugavpils novada pagastu pārvaldes
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmu centrs"
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Daugavpils teātris
Latvijas Kultūras koledža
Biedrība "Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība
Daugavpils Universitāte
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Biedrība "Teātris un izglītība"
Latgales Centrālā bibliotēka
Biedrība "Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs"

Atbalstītāji:

Laikraksts "Latgales Laiks"
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Laikraksts "Latvijas Avīze"
A/s "Latgales Piens"
A/s "Aldaris"

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kultūras centrs "Vārpa" Dobeles ielā 30, Daugavpils, LV-5404 Pašvaldības īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

2124

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 1683

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Sarīkojumu zāle 300 250 Ļoti labs Profesionālajām akustiskajām prasībām neatbilst
Kamīnzāle 164 100 Ļoti labs Laba akustika
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Sarīkojumu zāle 124 Ļoti labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

168

Maksas norišu skaits pavisam:

7

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

161

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

20997

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1215

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

19782

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 1 230
Izklaides sarīkojums 1 160
Kinoizrāde 4 160
Informatīva / izglītojoša norise 23 819
Konference / seminārs 11 386
Informatīva sanāksme 4 55
Cits izglītojošs pasākums 8 378
Koncerts 2 380
Amatieru koncerts 2 380
Izrāde 1 150 2 210
Amatieru izrāde 1 150 1 60
Profesionāļu izrāde 1 150
Izstāde 8 550
Amatieru izstāde 5 350
Profesionāļu izstāde 3 200
Konkurss, skate 4 656
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 4000