Daugavpils Latviešu kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Regīna Osmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Regīna Osmane 65422763 @
Vadītāja vietniece kultūras jomā Sandra Maskaļova 65426691 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Sākums:

1934. gada 17. augustā Daugavpilī ierodas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Laukumā, kur tagad atrodas Vienības nams, Prezidentu sveic Daugavpils Latviešu biedrības pārstāvji un lūdz viņa atbalstu nama būvei. Prezidenta atbilde ir īsa un skaidra: "Uz šī laukuma pacelsies Vienības nams!" Vienības nama celtniecībai no pilsētas valdes tiek nopirkta 7000 km2 liela zemes platība. Būves saimnieciskā vadītāja ir Latviešu biedrība, biedrības priekšnieks nama celtniecības laikā – Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Kociņš. Namu projektējis arhitekts Verners Vitands, kurš sintezējis labākās funkcionālisma un neoklektisma arhitektūras īpašības: plāna racionālu organizāciju un monumentālus ārskatus. Pamatakmens likts 1936. gada 15. maijā, bet ēka iesvētīta un atklāta 1937. gada 19. decembrī. Būves kubatūra sasniedz 78 000 kubikmetrus. Vienības nams ir viens no izcilākajiem sava laikmeta arhitektūras pieminekļiem Latvijā, nozīmīga kultūrvēsturiska celtne ar daudzpusīgu pielietojumu (1996. gadā tam piešķirts Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss). Vienības nams – skan lepni un cildeni! Jau 80 gadus tas pulsē pilsētas dzīves ritmā un, pateicoties savai arhitektoniskajai unikalitātei, ir atvērts ikvienam pilsētniekam un Daugavpils viesim. Vienības nams joprojām veic savu vēsturisko misiju – uztur pilsētā latvisku kultūrvidi, vieno un aktivizē kultūras dzīvi Latgalē, jo ēkā atrodas 3 vadošās kultūras iestādes: Latviešu kultūras centrs (LKC), Valsts Daugavpils teātris un Latgales Centrālā bibliotēka. Vienības nams ir tautu saskaņas un vienotības simbols.

Misija:

Daugavpils pašvaldības iestāde „Latviešu kultūras centrs” ir Vienības nama apsaimniekotājs. Centrs ir viena no vadošajām kultūras iestādēm pilsētā, daudzu, tajā skaitā starptautisku, pasākumu organizētājs, latviskās kultūrvides kopējs un uzturētājs. Latviešu kultūras centrs nodrošina kultūras procesa nepārtrauktību, organizē valsts un pilsētas, kā arī gadskārtu svētkus un koncertus, izglītojošos un izklaides pasākumus, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību, kā arī kultūrprogrammu apmaiņu. Centra prioritāte ir arī Vienības nama izpēte, popularizēšana un atjaunošana tā vēsturiskajā veidolā.

Darbība:

Latviešu kultūras centrā ir radīti labvēlīgi nosacījumi tautas mākslas, profesionālo un citu kolektīvu darbībai Daugavpilī, to sekmīgai dalībai festivālos un koncertos ne tikai mūsu valstī, bet arī aiz tās robežām. LKC darbojas 18 kolektīvi, 2 no tiem profesionālie (Daugavpils kamerorķestris, profesionālais pūšamo instrumentu orķestris „Daugava”). Kolektīvu dalībnieki ar mūzikas un dejas palīdzību cenšas skatītājiem radoši atklāt gan latviešu tautas gara mantojumu un tradīcijas, gan visdažādākos mūzikas stilus no klasikas līdz pat džezam un popmūzikai. Kolektīvi savā dejotpriekā un dziedātprasmē dāsni dalās ar skatītājiem, aktīvi piedaloties pilsētas un valsts kultūras dzīvē – Jāņu ielīgošanā, Ziemassvētkos, visos Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos, koncertos un festivālos u.c. Latviešu kultūras centra filiāles: Forštadtes kultūras nams, Stropu estrāde, kinoteātris “Renesanse”. Ikviens, kas vēlas pilnveidot sevi un atpūsties, ir laipni gaidīts Latviešu kultūras centrā!

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavpils Latviešu kultūras centrs Pašvaldības īpašums 1937 4839
Forštadtes Kultūras nams Pašvaldības īpašums
Kinoteātris "Renesanse"

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle Labs Stacionāra Mobila
Zāle
Zālēs ir iespējamas norises:

Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Datoru skaits apmeklētājiem:

4

Ir interneta pieslēgums: