Ciblas tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Muižas iela 1, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Vadītājs/ direktors:

Sandra Beļavska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Sandra Beļavska 29285284 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Misija:

Kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.

Darbība:

Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm īsteno valsts kultūrpolitikas pamatvirzienu prasības, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90000079311

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Tautas nams apmeklētājiem pieejams pasākumu un mēģinājumu laikā

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Sadarbības partneri:

Novada Tautas nami
Ciblas vidusskola
Līdumnieku bibliotēka

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ciblas tautas nams Pašvaldības īpašums 1970
Teritorijas kopējā platība (m2):

630

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 430

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 156 200 Labs Laba Nav Mobila
Mazā zāle 54 50 Labs Laba Nav Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 62 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

32

Maksas norišu skaits pavisam:

1

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

31

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1961

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

56

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1905

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 7 510
Izklaides sarīkojums 1 56 5 390
Informatīva / izglītojoša norise 4 110
Cits izglītojošs pasākums 4 110
Koncerts 5 420
Amatieru koncerts 4 340
Profesionāļu koncerts 1 80
Izrāde 1 60
Amatieru izrāde 1 60
Izstāde 2 60
Amatieru izstāde 2 60
Literārs pasākums 1 20
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 40

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

13

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Valsts / tradicionālie svētki 3
Koncerts 4
Amatieru koncerts 4
Izrāde 2
Amatieru izrāde 2
Festivāls 3
Literārs pasākums 1

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums: