Bērzpils pagasta Saieta nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Klubs / saieta nams

Adrese:

Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs/ direktors:

Anna Kriviša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizatore Anna Kriviša 27872031 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Misija:

Bērzpils pagasta saieta nama darbinieki veido pasākumus un norises, lai ikviens pagasta iedzīvotājs spētu atrast sev piemērotu izklaides iespēju kultūras pasākumu daudzveidībā. Reklāma, kvalitatīvi pasākumi- pamats pasākumu apmeklētībai. Mēs turam godā kultūras tradīcijas un radām interesi par kultūrvēsturisko mantojumu. Mēs aicinām ikvienu sabiedrības locekli līdzdarboties.

Darbība:

Organizē, koordinē un nodrošina mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Ar praktisku darbību veicina garīgās kultūrvides uzturēšanu pagastā, kas vērsti uz nacionālās identitātes saglabāšanu, kultūrvērtību apmaiņā starp citiem pagastiem (koncerti, izstādes, izrādes). Organizē atpūtas unn izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Dokumentē radošo darbību, izstrādā projektus kultūras jomā. Organizē un koordinē profesionālās mākslas pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90009141610

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 12:00
Ceturtdiena 10:00 12:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Zāles noma Iznomā zāli saviesīgiem pasākumiem EUR 2,81/stundā

Partneri

Sadarbības partneri:

Balvu KAC
Bērzpils pagasta bibliotēka
Balvu novada muzejs
Balvu novada bibliotēka

Atbalstītāji:

Bērzpils vidusskola

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērzpils pagasta Saieta nams 2010
Papildu informācija par infrastruktūru:

Ir neliela zāle, bez skatuves.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Saieta nama ēka 334

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Mazā zāle 75 70 Apmierinošs Apmierinoša Mobila Mobila
Zālēs ir iespējamas norises:

Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
23.03. Etnografisko un folkloras kopu skate ''Baltica-2015'' II pakāpe Bērzpils pagasta fokloras kopa ''Saivenis''
12.04. Starpnovadu deju kolektīvu skate. II pakāpe Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvs
10.05. Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu sadziedāšanās -skate II pakāpe Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijoles''

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

24

Maksas norišu skaits pavisam:

2

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

22

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1476

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

254

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1222

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 5 286
Izklaides sarīkojums 1 130 2 221
Reliģiskas konfesijas norise 1 21
Informatīva / izglītojoša norise 4 113
Cits izglītojošs pasākums 4 113
Koncerts 1 124 4 357
Amatieru koncerts 4 357
Profesionāļu koncerts 1 124
Literārs pasākums 1 29
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 136

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

5

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Informatīva / izglītojoša norise 1
Cits izglītojošs pasākums 1
Koncerts 3
Amatieru koncerts 3
Izrāde 1
Amatieru izrāde 1

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi: