Balvu pagasta Tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Saulstari, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

Vadītājs/ direktors:

Aina Biseniece

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizators Aina Biseniece 26465199 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1950

Misija:

Īstenot kultūrpolitiku atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu vajadzībām un interesēm.

Darbība:

Koncerti, izrādes, izstādes, atpūtas un izklaides sarīkojumi, valsts un tradicionālie svētki, informatīvi izglītojošie pasākumi. Organizē māksliniecisko kolektīvu darbību.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90009141610

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena
Ceturtdiena 09:00 13:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Vakaros, izejamajās dienās pēc vajadzības

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Valsts un tradicionālie svētki, tematiskie pasākumi, pašdarbības kolektīvu koncerti
Darbošanās pašdarbības mākslinieciskajos kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Balles, vieskolektīvu koncerti, izrādes, izstādes

Partneri

Sadarbības partneri:

Bibliotēka
Uzņēmēji
Nevalstiska organizācija
Kultūras un sporta centrs

Atbalstītāji:

Uzņēmēji

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu pagasta Tautas nams Pašvaldības īpašums 1956
Teritorijas kopējā platība (m2):

3235

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 384

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle pasākumiem 75 100 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Zāle nodarbībām, sanāksmēm 88 Labs
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle pasākumiem 35 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2019.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
14.02 Starpnovadu vokālo ansambļu skate "Mozais bolss - 2019" I pakape Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis "Malduguns"
Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
16.02. Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate III pakāpe Jauktais vokālais ansamblis "'Malduguns"
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
07.07. Balvu novada amatierteātru/dramatisko kolektīvu skate I pakāpe Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs ar izrādi Nora Vētra Muižniece "Māsas"
18.08. Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate II pakāpe Jauktais vokālais ansamblis "'Malduguns"
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
04.03. Starpnovadu vokālo ansambļu skate II pakāpes diploms Jauktais vokālai ansamblis "Malduguns"
23.04. Novada dramatisko kolektī9vu skate II pakāpes diploms Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ