Balvu pagasta Tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Saulstari, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

Vadītājs/ direktors:

Aina Biseniece

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizators Aina Biseniece 26465199 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1950

Misija:

Īstenot kultūrpolitiku atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu vajadzībām un interesēm.

Darbība:

Koncerti, izrādes, izstādes, atpūtas un izklaides sarīkojumi, valsts un tradicionālie svētki, informatīvi izglītojošie pasākumi. Organizē māksliniecisko kolektīvu darbību.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90009141610

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena
Ceturtdiena 09:00 13:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Vakaros, izejamajās dienās pēc vajadzības

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Valsts un tradicionālie svētki, tematiskie pasākumi, pašdarbības kolektīvu koncerti
2 Darbošanās pašdarbības mākslinieciskajos kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Balles, vieskolektīvu koncerti, izrādes, izstādes

Partneri

Sadarbības partneri:

Bibliotēka
Uzņēmēji
Nevalstiska organizācija
Kultūras un sporta centrs

Atbalstītāji:

Uzņēmēji

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu pagasta Tautas nams Pašvaldības īpašums 1956
Teritorijas kopējā platība (m2):

3235

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 384

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle pasākumiem 75 100 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Zāle nodarbībām, sanāksmēm 88 Labs
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle pasākumiem 35 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ