Auces novada Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708

Vadītājs/ direktors:

Rita Barona

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Rita Barona 63745282 26168132 @
Mākslinieciskās daļas vadītāja Vija Kurpniece 26472306 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Auces kultūras namu sāka būvēt 1952.gadā. Sākumā Auces pilsētas vadībai bija doma celt kultūras namu citā vietā, , pēc tāda pat projekta , kāds bija jau uzcelts Ilūkstē. Vēlāk tomēr pārdomāja, jo tā ir pilsētas nomale, un vienojās , ka cels uz nodegušā vecā nama sienām. Kultūras nama arhitekts ir Reinfelds, tolaik labākais latviešu arhitekts. Būvdarbus veica ar sentēvu metodēm, bija tikai viena rokas vinča un javas maisītājs. Darbus veica Rīgas uzņēmumi, bet talkās piedalījās arī Auces un Vecauces celtnieki. Tolaik bija pieņemts atklāšanas pasākumus pieskaņot lieliem valsts svētkiem, arī kultūras namu bija plānots atklāt uz Novembra svētkiem, bet tā kā darbi aizkavējās par mēnesi, tad atklāja Konstitūcijas dienā – 1953.gada 5. decembrī. Atklāšana bija vērienīga, ar svarīgu valsts amatpersonu piedalīšanos, apbalvojumu pasniegšanu un slavenu mākslinieku koncertu. 2009. gadā pārdēvēts par Auces novada kultūras centru.

Misija:

Auces novada kultūras centrs ir Auces novada pašvaldības iestāde, kas veido kultūrvidi dažādu interešu, paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem. Kultūras cntrs ir Auces pilsētas sabiedriskās aktivitātes, kultūrizglītības, tradicionālo un jaunu, laikmetīgu kultūras norišu centrs. Kultūras centrs, piedāvājot kvalitatīvu kultūras produktu, veicina aktīvas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanu. Nodrošina labvēlīgus apstākļus amatiermākslas attīstībai atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

Darbība:

- Piedāvāt augstvērtīgu, mūsdienu prasībām, iedzīvotāju interesēm un vajadzībām atbilstošu kultūras produktu. - Vispusīgas, iedzīvotāju interesēm, prasmēm un talantiem atbilstošas mākslinieciskās pašdarbības organizēšana, labvēlīgu apstākļu nodrošināšana tās tālākai attīstībai un mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanai. - Veidot kvalitatīvu un līdzsvarotu kultūrvidi pilsētā, veicināt un atbalstīt iedzīvotāju radošo aktivitāti un līdzdalību kultūras procesos. - Kultūras centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un papildināšana ar modernām tehnoloģijām. - Racionāla brīvdabas estrādes, kā nozīmīgas pasākumu norises vietas, izmantošana, piesaistot iespējami lielāku mērķauditoriju.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:30
Otrdiena 09:00 21:30
Trešdiena 09:00 19:30
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 21:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Telpu noma Skatītāju zāle EUR 14.00 par stundu
Telpu noma Mazā zāle EUR 7.00 par stundu
Noma Brīvdabas estrāde EUR 14.00 par stundu

Partneri

Sadarbības partneri:

Latvijas Koncerti
Kinopunkts
Liepājas Ceļojošais Leļlu teātris
Liepājas Leļļu teātris

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces novada Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 1953

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 281 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
Jūlijs Konkurss "Auces novads- sakopts un zaļojošs novads" inominācijā "sakoptākā iestāde" Pateicības raksts Auces novada Kultūras centrs

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ