Auces novada Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708

Vadītājs/ direktors:

Rita Barona

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Rita Barona 63745282 26168132 @
Mākslinieciskās daļas vadītāja Vija Kurpniece 26472306 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Auces kultūras namu sāka būvēt 1952. gadā. Sākumā Auces rajona vadība namu domāja celt vietā, kur tagad atrodas ūdens tornis pēc tāda pat projekta, kāds bija uzcelts Ilūkstē. Tā kā tā bija pilsētas nomale, vadība tomēr vienojās, ka jauno namu cels uz vecā nodegušā nama sienām. Kultūras nama arhitekts ir Arturs Reinfelds, tolaik labākais latviešu arhitekts. Celtniecības darbus vadīja Edgars Gailis, tolaik Auces rajona Celtniecības un remontu kantora priekšnieks. Būvdarbus veica ar sentēvu metodēm; bija tikai viena rokas vinča un javas maisītājs. Projekta autora uzraudzību īstenoja pats Reinfelds. Santehnikas darbus veica Rīgas uzņēmums “Komunaļņik”. Rotājumus no ģipša darināja kombināts “Māksla”. Talkās strādāja Vecauces saimniecības celtnieki. Tajos laikos bija pieņemts atklāšanas pasākumus pieskaņot lieliem valsts svētkiem. Arī kultūras namu bija plānots atklāt uz Novembra svētkiem. Tā kā darbi aizkavējās par mēnesi, namu atklāja Padomju Konstitūcijas dienā – 1953. gada 5. decembrī. Atklāšana bija vērienīga – ar svarīgu valsts amatpersonu piedalīšanos, Goda rakstu pasniegšanu, slavenu mākslinieku un amatiermākslas kolektīvu koncertu. Mūsdienās ievērojami renovācijas darbi veikti 2004. un 2006. gadā, atjaunotā Auces brīvdabas estrāde ar pirmajiem Auces Dziesmu svētkiem atklāta 2008. gadā. Par Auces novada Kultūras centru nams pārdēvēts 2009. gadā.

Misija:

Auces novada Kultūras centrs ir Auces novada pašvaldības iestāde, kas veido kultūrvidi dažādu interešu, paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem. Kultūras centrs ir Auces pilsētas, novada sabiedriskās aktivitātes, kultūrizglītības, tradicionālu un jaunu, laikmetīgu kultūras norišu centrs. Kultūras centrs, piedāvājot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu, veicina aktīvas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanu. Nodrošina labvēlīgus apstākļus amatiermākslas attīstībai atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

Darbība:

Auces novada Kultūras centra funkcijas un uzdevumi:  piedāvāt augstvērtīgu, mūsdienu prasībām, iedzīvotāju interesēm un vajadzībām atbilstošu kultūras produktu;  vispusīgas, iedzīvotāju interesēm, prasmēm un talantiem atbilstošas amatiermākslas organizēšana, labvēlīgu apstākļu nodrošināšana tās tālākai attīstībai un mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanai;  veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūrvidi pilsētā, novadā veicināt un atbalstīt iedzīvotāju radošo aktivitāti un līdzdalību kultūras procesos;  kultūras centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un papildināšana ar modernām tehnoloģijām;  racionāla brīvdabas estrādes kā nozīmīgas pasākumu norises vietas izmantošana, piesaistot lielāku mērķauditoriju.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība Auces novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvos: jauktajā korī "Auce", pūtēju orķestrī "Auce", lauku kapelā "Auce", folkloras kopā "Līgotne", senioru deju kopā "Randiņš", bērnu un jauniešu deju kolektīvā "Saulīte", amatierteātrī "Kopā" un tautas lietišķajā studijā "Auce". Atbilstoši amatiermākslas kolektīvu nodarbību grafikam, kas publiski pieejams: http://www.auce.lv/kultura/
2 Valsts svētku un atceres dienu, gadskārtas ieražu svētku, novada svētku sarīkojumi un pasākumi. (piem., Lieldienu lustes, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, 18.novembra svētku koncerts u.c.). Izstādes. Atbilstoši publiski pieejamajai informācijai afišās, Auces novada pašvaldības izdevumā "Auces Novada Vēstis", http://www.auce.lv/kultura/pasakumi-visi/, avīzē "Zemgale" u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Skatītāju zāles telpu noma EUR 14.00 stundā
2 Mazās zāles telpu noma EUR 7.00 stundā
3 Brīvdabas estrādes noma EUR 14.00 stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Latvijas Koncerti
Kinopunkts
SIA "Jogitas pasākumi"
Teātris un ES (projektu teātris)
Ingas Tortes
SIA "Ziedu namiņš"
Biedrība "JM Jumis"
Valsts asinsdonoru centrs
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Auces novada pašvaldība
Auces novada izglītības iestādes (piem., Auces Mūzikas skola, PII "Pīlādzītis")
Anitas Dūmas vokālā studija "Solo pluss"
Auces kultūrizglītības biedrība "Ausma""
SIA "LLU Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""
SIA "Firma Zemgale"

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
COVID 19 ierobežojumu dēļ pasākumi ar starptautisko sadarbību netika organizēti.

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces novada Kultūras centrs Ausmas iela 3 Pašvaldības īpašums 1953
Teritorijas kopējā platība (m2):

8502

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkas centrālajā daļā ir skaisti veidota zāle ar balkonu. 7,3 m augstie griesti balstās uz 10 baltām kolonnām. Gaiša, sakopta un modernizēta vide.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Auces novada Kultūras centra ēka 1261

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

7

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 250 336 Ļoti labs Laba Stacionāra Stacionāra
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle 86 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

37

Maksas norišu skaits pavisam:

17

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

20

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

4957

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1832

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

3125

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 2 150
Izklaides sarīkojums 1 108 2 260
Koncerts 4 655 7 775
Amatieru koncerts 1 184 3 270
Profesionāļu koncerts 3 471 4 505
Izrāde 3 469
Profesionāļu izrāde 3 469
Izstāde 3 480
Amatieru izstāde 1 20
Profesionāļu izstāde 2 460
Festivāls 1 350