Ādažu Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Vadītājs/ direktors:

LINDA TIĻUGA

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras centra vadītāja @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
www.adazikultura.lv

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Misija:

Kultūras procesu nodrošināšana Ādažu novadā. Veidot daudzveidīgu, plašu un mūsdienīgu kultūras pakalpojumu klāstu Ādažu novadā. Nodrošināt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un kultūras līdzdalības iespējas iedzīvotājiem. Organizēt efektīvu, uz mērķi orientētu kultūrpārvaldību, kuras centrā ir Ādažu novada iedzīvotājs. Īstenot Latvijas mēroga un starptautiskas sadarbības kultūras projektus.

Darbība:

Ādažu kultūrizglītības centrs ir mūsdienīgākais pēdējo gadu laikā celtais kultūras objekts ārpus Rīgas, izvirzot pamatmērķi - nodrošināt augstas kvalitātes kultūras un radošās izglītības piedāvājumu. Aptuveni 6600 m2 plašā ēka ir multifunkcionāla sabiedriska celtne, kurā darbojas Ādažu mūzikas un mākslas skola, Kultūras centrs, novada dome un citas organizācijas. Kultūrizglītības centru raksturo mūsdienīgs, gaumīgs arhitektoniskais risinājums un daudzfunkcionalitāte. Ēkas fasādē kā vienojošs motīvs ir izmantoti latvju rakstu elementi un toņu salikumi, kas tiek turpināti arī interjerā. Telpu tonalitāte veidota gaišos toņos. Ēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pie kultūrizglītības centra- bezmaksas automašīnu stāvvietas. Kultūras centrā koncertu, izrāžu, izstāžu, konferenču un citu radošo procesu nodrošināšanai ir pieejamas profesionāli aprīkotas funkcionāli modificējamas telpas, kuras atzinīgi novērtējuši profesionāli un Latvijā pazīstami mūziķi un koncertu producenti. Kultūras darbinieku galvenā rūpe ir novada kultūras tradīciju turpināšana un jaunu ideju realizēšana, lai radošie procesi būtu pieejami, gan Ādažu, gan Rīgas iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatierkolektīvos Korī JUMIS, SAKNES un jauniešu korī MUNDUS, vidējās paaudzes deju kolektīvos SPRIGULIS un SĀNSOLĪTIS, TDA SPRIGULĪTIS, senioru deju kolektīvos DĒKA un SPRIGULIS, vokālajos ansambļos: GAUJMALAS LAKSTĪGALAS, MĒS TIKĀMIES MARTĀ un vīru vokālajā ansamblī, tradīciju kopā ĀBOLS, amatierteātrī KONTAKTS, senioru līnijdeju grupā VARAVĪKSNE
2 Tradicionālie un valsts svētki Lieldienas, Līgo, LR proklamēšanas gadadienai veltītais svinīgais sarīkojums, Ziemassvētki, Gaujas svētki u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Telpu noma fiziskām un juridiskām un fiziskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Skatītāju zāle 400 sēdvietas Skatītāju zāle piemērota koncertu, izrāžu, konferenču, koorporatīvo, mūzikas, mākslas un citu pasākumu rīkošanai. Nodrošināta ar profesionālu, augstvērtīgu apskaņošanas un gaismu tehniku. Māksliniekiem nodrošinātas visas ērtības četrās aizskatuves telpās. Telpu noma 95 EUR/h + PVN Tehniskais personāls (skaņotājs, gaismotājs) 15 EUR/h + PVN
2 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Ceriņu zāle 100 sēdvietas Ceriņu zāle piemērota koncertiem, kamerkoncertiem, monoizrādēm, semināriem, lekcijām, sarīkojumiem, banketiem, konferencēm un citu pasākumu rīkošanai. Telpu noma 45 EUR/h + PVN
3 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Izstāžu zāle 123 m2 lielā telpa paredzēta izstāžu rīkošanai. Telpu noma 25 EUR/h + PVN
4 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām Deju zāle Telpa paredzēta deju nodarbībām. Telpu noma 25 EUR/h + PVN
6 Telpu noma interešu kopām, kolektīviem Kora klase Telpa paredzēta mūzikas un izglītojoša rakstura nodarbībām. Telpu noma 15 EUR/h + PVN
7 Koncerti, izrādes u.c. Par telpu īres jautājumiem un pasākumu organizēšanu, lūdzu, sazinieties ar Ādažu Kultūras centra vadītāju Lindu Tiļugu, tālrunis: 67997764; linda@adazikultura.lv skatīt - http://www.adazikultura.lv Procenti no ieņēmumiem 15 - 20% no pasākuma ieņēmumiem
8 Telpu noma Vēstures un mākslas galerija 30-50 sēdvietas Galerija piemērota izstādēm, semināriem, apmācībām, lekcijām, nelieliem pasākumiem. Telpu noma 25 EUR/h + PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ādažu Kultūras centrs Gaujas iela 33A Pašvaldības īpašums 2010
Teritorijas kopējā platība (m2):

7000

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 3000

Telpas KC

Zāļu skaits:

3

Grimmētavu skaits:

6

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 450 400 Ļoti labs
Ceriņu zāle 170 100 Ļoti labs Ļoti laba
Zāle
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle Ļoti labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

360

Maksas norišu skaits pavisam:

31

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

329

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

44738

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7524

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

37214

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 6 2123
Kinoizrāde 10 2564 2 621
Informatīva / izglītojoša norise 36 1163
Konference / seminārs 3 328
Lekcija 7 269
Informatīva sanāksme 26 566
Koncerts 6 1257 12 1657
Amatieru koncerts 12 1657
Profesionāļu koncerts 6 1257
Izrāde 5 1498
Amatieru izrāde 2 736
Profesionāļu izrāde 3 762
Izstāde 12 1075
Amatieru izstāde 3 324
Profesionāļu izstāde 9 751
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 20000