Ādažu Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Vadītājs/ direktors:

Linda Tiļuga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Linda Tiļuga 67997764 29456335 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Misija:

Kultūras procesu nodrošināšana Ādažu novadā. Veidot daudzveidīgu, plašu un mūsdienīgu kultūras pakalpojumu klāstu Ādažu novadā. Nodrošināt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un kultūras līdzdalības iespējas iedzīvotājiem. Organizēt efektīvu, uz mērķi orientētu kultūrpārvaldību, kuras centrā ir Ādažu novada iedzīvotājs. Īstenot Latvijas mēroga un starptautiskas sadarbības kultūras projektus.

Darbība:

Ādažu kultūrizglītības centrs ir mūsdienīgākais pēdējo gadu laikā celtais kultūras objekts ārpus Rīgas, izvirzot pamatmērķi - nodrošināt augstas kvalitātes kultūras un radošās izglītības piedāvājumu. Aptuveni 6600 m2 plašā ēka ir multifunkcionāla sabiedriska celtne, kurā darbojas Ādažu mūzikas un mākslas skola, Kultūras centrs, novada dome un citas organizācijas. Kultūrizglītības centru raksturo mūsdienīgs, gaumīgs arhitektoniskais risinājums un daudzfunkcionalitāte. Ēkas fasādē kā vienojošs motīvs ir izmantoti latvju rakstu elementi un toņu salikumi, kas tiek turpināti arī interjerā. Telpu tonalitāte veidota gaišos toņos. Ēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pie kultūrizglītības centra- bezmaksas automašīnu stāvvietas. Kultūras centrā koncertu, izrāžu, izstāžu, konferenču un citu radošo procesu nodrošināšanai ir pieejamas profesionāli aprīkotas funkcionāli modificējamas telpas, kuras atzinīgi novērtējuši profesionāli un Latvijā pazīstami mūziķi un koncertu producenti. Kultūras darbinieku galvenā rūpe ir novada kultūras tradīciju turpināšana un jaunu ideju realizēšana, lai radošie procesi būtu pieejami, gan Ādažu, gan Rīgas iedzīvotājiem.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90000048472

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 21:00
Otrdiena 10:30 21:00
Trešdiena 09:00 21:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 10:30 21:00
Papildu informācija:

Piektdienas, sestdienas, svētdienas - pasākumu dienas Darba laiks pēc pieprasījuma

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dalība amatierkolektīvos Korī JUMIS un jauniešu korī MUNDUS, vidējās paaudzes deju kolektīvos SPRIGULIS un SĀNSOLĪTIS, jauniešu deju kolektīvos DZIRKSTS un SPRIGULĪTIS, senioru deju kolektīvos DĒKA un SPRIGULIS, vokālajos ansambļos: GAUJMALAS LAKSTĪGALAS, MĒS TIKĀMIES MARTĀ un vīru vokālajā ansamblī, tradīciju kopā ĀBOLS, amatierteātrī KONTAKTS, senioru līnijdeju grupā VARAVĪKSNE
Tradicionālie un valsts svētki Lieldienas, Līgo, LR proklamēšanas gadadienai veltītais svinīgais sarīkojums, Ziemassvētki, Gaujas svētki u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Telpu noma fiziskām un juridiskām un fiziskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Skatītāju zāle - paredzēta koncertu, izrāžu, mūzikas, mākslas un citu pasākumu rīkošanai. Nodrošināta ar profesionālu, augstvērtīgu apskaņošanas un gaismu tehniku. Māksliniekiem nodrošinātas visas ērtības aizskatuves telpās. 95.00 EUR + PVN /stundā
Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Ceriņu zāle - lieliska kamerkoncertu, monoizrāžu, semināru un citu kultūras sarīkojumu vieta. Mūsdienīgs interjera risinājums. 45.00 EUR + PVN /stundā
Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Izstāžu zāle 22.00 EUR + PVN/ stundā
Telpu noma fiziskām un juridiskām personām Deju zāle, nodarbību telpas 25.00 EUR + PVN/ stundā
Telpu noma interešu kopām, kolektīviem Deju zāle 13.00 EUR + PVN/ stundā
Telpu noma interešu kopām, kolektīviem Nodarbību telpas 7.00 EUR + PVN/ stundā
Koncerti, izrādes u.c. Par telpu īres jautājumiem un pasākumu organizēšanu, lūdzu, sazinieties ar Ādažu Kultūras centra vadītāju Lindu Tiļugu, tālrunis: 67997764; linda@adazikultura.lv skatīt - http://www.adazikultura.lv Procenti no ieņēmumiem 15 - 20% no pasākuma ieņēmumiem
Telpu noma Vēstures un mākslas galerija 25.00 EUR + PVN/ stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

VSIA Latvijas Koncerti

Atbalstītāji:

Ādažu Uzņēmēju biedrība

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ādažu Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 2010

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 3000

Telpas KC

Zāļu skaits:

3

Grimmētavu skaits:

6

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 450 400 Ļoti labs
Ceriņu zāle 170 100 Ļoti labs Ļoti laba
Zāle
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle Ļoti labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

239

Maksas norišu skaits pavisam:

37

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

202

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

65675

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7405

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

58270

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 19 24962
Kinoizrāde 10 1158
Informatīva / izglītojoša norise 42 1844
Konference / seminārs 11 636
Lekcija 9 381
Informatīva sanāksme 22 827
Koncerts 12 2658 10 2684
Amatieru koncerts 10 2684
Profesionāļu koncerts 12 2658
Izrāde 1 362
Amatieru izrāde 1 362
Izstāde 9 1453
Amatieru izstāde 3 562
Profesionāļu izstāde 6 891
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 22000

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

71

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Kinoizrāde 3
Koncerts 53
Amatieru koncerts 53
Izrāde 1
Amatieru izrāde 1
Konkurss, skate 11
Pilsētas /novada /pagasta svētki 3

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi: