Grobiņas pilskalns ar senpilsētu

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Grobiņas pilskalns ar senpilsētu

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Lielā iela 56, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Informācija internetvietnēs:
Apraksts:

Grobiņas pilskalna pirmo plašāko aprakstu publicējis vācbaltu mācītājs un senatnes pētnieks Augusts Bīlenšteins 1869.gadā. Pilskalns izveidots Ālandes upes (kopš 19.gs. beigām uzstādināta dzirnezera) pussalā. Pilskalna plakums ovāls, ap 80 x 45 m liels, pašlaik virs ūdens līmeņa paceļas ap 5 m. Plakuma austrumu malā ir 30 m plats un 2 m augsts valnis ar izlīdzinātu virsmu. Pārbaudes arheoloģiskajos izrakumos (1929 – 1930, vadītāji F.Balodis, B.Nermans) un 2010. – 2011.gadā sadarbībā ar Šlēsvigas – Holšteinas zemes Arheoloģijas muzeju veiktajos ģeofizikālajos jaunākajos pētījumos (vadītāji I.L.Virse, R.Ritums) konstatēts, ka kultūrslānis plakumā līdz 2 m biezs, datējams ar 5. – 13. gs. Lielākā daļa vēsturnieku uzskata, ka Grobiņas pilskalnā atradusies Rimberta hronikā minētā Seeburg pils, ko ap 855.gadu ieņēmis zviedru karalis Olavs. Uz austrumiem un ziemeļiem no pilskalna vairāk kā 3 ha platībā atradusies senpilsētas vieta, kurā konstatēts līdz 0,2 – 2 m biezs kultūrslānis, kas datējams ar vidējā dzelzs laikmeta beigām – vēlo dzelzs laikmetu. Senpilsētas teritorijā ierīkoti mazdārziņi, vietām tā apbūvēta, Konstatēts, ka kopumā kultūrslānis abos Ālandes upes krastos aizņem ap 20 ha lielu platību. Daļēji senpilsētas teritorijā 14.gs. pirmajā pusē celta arī Livonijas ordeņa mūra pils, ko izmantoja līdz 18.gs. beigām. Grobiņas arheoloģiskajā kompleksā bez pilskalna un senpilsētas ietilpst arī dienvidrietumos no pilsētas centra Grobiņas – Bārtas ceļa abās pusēs esošie Smukumu senkapi. Tie ierīkoti lēzenā grants paugurā un aizņem apmēram vienu hektāru. Šeit izpētīti vismaz 117 ugunskapi. Apbedījumu piedevās - skandināviskas izcelsmes aproces, piekariņi, saktas, šķēpu gali, zobenu fragmenti. Atradumi liecina, ka 7.-9.gs. šeit apbedīti ieceļotāji no Gotlandes. Grobiņas dienvidaustrumu daļā, Ālandes upes labajā krastā atrodas Priediena senkapi.

Gads:

1253