Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"
Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64640594 26248270 @
Apraksts:

Kolnasātā dzimis izcilais Latgales kultūras un sabiedriskais darbinieks, literāts, valstsvīrs, garīdznieks Francis Trasuns (1864 – 1926). 19.gs. beigās pēc Pēterburgas Katoļu garīgās akadēmijas beigšanas F.Trasuns strādāja Krievijā un Latvijā, bijis profesors Pēterburgas garīgajā seminārā. 20.gs. sākumā F.Trasuns aktīvi piedalījās Latvijas sabiedriskajā dzīvē, iepazīstinādams ar latgaliešu kultūru. Viņš centās panākt latgaliešu valodas drukas aizlieguma atcelšanu un popularizēja Latgales apvienošanās ideju ar pārējiem Latvijas novadiem. 1906.gadā kopā ar Jāni Čaksti un citiem F.Trasuns ievēlēts Pirmajā Krievijas Valsts domē. 1917.gadā viņš bija viens no galvenajiem Latgales latviešu kongresa organizētājiem un vienotas Latvijas idejas atbalstītājiem. 1918.gadā F.Trasuns bija Tautas padomes loceklis un piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanā, vēlāk darbojās kā Saeimas deputāts (1922-1926). Cīnījies pret latgaliešu asimilāciju, iestājies par Latgales kultūras īpatnību un valodas saglabāšanu. 1921.gadā izdotas F.Trasuna sastādītās latgaliešu valodas mācību grāmatas – ābece un latviešu valodas gramatika latgaliešiem. Sabiedriskās darbības un latviskās nostājas dēļ nonācis konfliktā ar baznīcas vadību un 1924.gadā izslēgts no katoļu baznīcas. 1998.gadā ekskomunikācija atzīta par nepamatotu. 1992.gadā Kolnasātas atjaunotajās ēkās atklāja muzeju. Tajā izveidota ekspozīcija par F.Trasunu un rakstnieku Jāni Klīdzēju, tiek rīkotas tematiskās izstādes. Atjaunota koka dzīvojamā ēka – guļbūve ar skaidu jumtu. Rekonstruētas zudušās vai sabrukušās saimnieciskās ēkas – kūts, pirts, klēts, kas veido kopēju ansambli un sniedz priekšstatu par turīga Latgales saimnieka sētu.