Dzīvojamo ēku komplekss "Trīs brāļi"

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Dzīvojamo ēku komplekss "Trīs brāļi"

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Mazā Pils iela 17, Rīga, LV-1050

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Trīs brāļi
Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
67037900 @
67220779
Apraksts:

Arhitektūras pieminekļu ansamblis, kas pazīstami ar nosaukumu "Trīs brāļi", atrodas Rīgā, Mazajā Pils ielā 17, 19 un 21. Šīs mūra mājas savulaik uzceltas toreizējā Rīgas nomalē iepretim Marijas Magdalēnas sieviešu klosterim, Jēkaba baznīcai un draudzes kapiem – jaunākajā Rīgas viduslaiku pilsētas daļā. Gruntsgabaliem ir šaura, izstiepta forma un tie orientēti pret divām galvenajām kvartāla ielām, kas atbilst gotikas laika apbūves gabalu tipam Rīgā. Nav zināms, kā izskatījās paši pirmie nami tagadējo "Trīs brāļu" vietā, jo šodien redzamās ēkas ir trešā, ceturtā vai pat piektā celtņu paaudze. Vecākā Trīs brāļu ēka ir senākais mūra dzīvojamais nams Rīgā (15.gs.), kas saglabājies līdz mūsdienām. Pie portāla novietoto solu galus rotā piedurvju akmeņi (stēlas). Ēkas kāpienveida zelminis un tajā esošās smailloka arkām pārsegtās nišas raksturo gotikas stilu, kurš izpaužas arī ēkas plānojumā. Otra no Trim brāļiem ir viena no tipiskākajām 17.gs. vidus dzīvojamām ēkām Rīgā, kas saglabājusi arī senākas Rīgas pilsoņu mājokļa tradīcijas. Fasādes apdarē izmantoti flāmu meistara Fredemana de Frīsa izstrādātie paraugi. Jaunākās un mazākās brāļu ēkas gruntsgabals 16.gs. bijis daļēji apbūvēts. 1898. - 1899.gadā ēka pārbūvēta (arh. J.Pfeifers). Ēkas, kas kopš 1940.gada pazīstamas kā "Trīs brāļi", restaurētas laika posmā no 1954. - 1975.gadam un saudzīgi pielāgotas kultūras pieminekļu restaurācijas projektēšanas funkcijai. Restaurējot iekštelpas, izveidots 15.-18.gs. telpas modelis. 1994.gadā tagadējā kompleksa vestibilā atjaunoja 15. - 16.gs. pavardu ar manteļskursteni un restaurēja tā oriģinālās detaļas: dzegu, akmens kolonnu, grīdas flīzes un enkuru. Pēc rekonstrukcijas "Trīs brāļu" kompleksam izveidots kopējs pagalms – līdz tam katrai ēkai tas bija nodalīts. Pagalmā nojauca vairākas vēlāka laika saimnieciskas piebūves un tā sienās iemūrēja vairākas vērtīgas arhitektoniskas detaļas no bojā gājušām Vecrīgas ēkām.