Dobeles pilsdrupas

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Dobeles pilsdrupas

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Dobele, Dobeles nov.

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles pilsdrupas
Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
26136682 @
Apraksts:

Dobeles pilskalns, uz kura atrodas viduslaiku pilsdrupas, izvietots paugurā, kura nogāzes mākslīgi pastāvinātas. Arheoloģisko izrakumu laikā šajā zemgaļu pilskalnā (1977., J.Daiga; 1987.- 1991., M.Ruša) un senpilsētā (1958. - 1959., 1977., J.Daiga; 1992., M.Ruša) konstatēts līdz 2 m biezs kultūrslānis, atsegtas celtņu konstrukciju paliekas un stabu vietas, akmeņu pavardi un krāsnis. Iegūtās senlietas liecina, ka apdzīvotība šeit veidojusies jau 1.g.t. pr.Kr., bet īpaši intensīva bijusi laikā no 11. līdz 13. gadsimtam. 1254.gadā pamatojoties uz Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapa līguma par Zemgales dalīšanu, Dobeles novads nonāca ordeņa pakļautībā. 1335.gadā pilskalnā Livonijas ordenis uzcēla mūra pili, kas bija kastelas tipa būve, logu un durvju ailu dekoratīvajā apdarē izmantojot arī ķieģeļus. Pils teritorijā saglabājušās vairākas 3 - 4 m augstas nocietinājuma sienu paliekas. Senākā pils daļa – konventa ēka – atradusies ziemeļu daļā. 16.gs. beigās veikti plaši pils pārbūves darbi. 17.gs. poļu - zviedru karos pili vairākas reizes ieņēma gan vieni, gan otri, līdz 1659.gadā zviedri to nopostīja. 18.gs. pirmajā pusē pils bija kļuvusi neizmantojama un pakāpeniski sagruva. 19.gs. beigās sākti pilsdrupu konservācijas darbi, kas turpināti 20.gs. 30. un 50.gados. Pilsdrupu konservācija veiksmīgi atsākusies 2002.gadā (arhitekts P. Blūms), un turpinās arī mūsdienās.

Gads:

1254