Daugavpils cietoksnis

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Daugavpils cietoksnis

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Daugavas iela 38, Daugavpils, LV-5401

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Daugavpils cietoksnis
Apraksts:

Daugavpils cietoksnis ir izvietots 16.gs. nocietinājumu vietā, Daugavas labajā krastā, Daugavpils pilsētas vēsturiski senākajā daļā. Cietokšņa celtniecība uzsākta 1810.gadā (inženieris Georgs Heinrihs Hekels). Tas plānots kā bastiona tipa cietoksnis ar citadeli, priekštilta nocietinājumu un ārējiem nocietinājumiem. Citadeli veido nocietinājumu būves, kas ietver dzīvojamo apbūvi. Fortifikācijas līnijas pamatā ir aizsargvalnis ar astoņiem bastioniem, to papildina kontrgardes, ravelīni, kurtīn-lunetes un reduītes. Nocietinājumi postīti 1812.gadā. 1816.gadā pēc inženiera Ivana Truzsona projekta izstrādāts cietokšņa detālplānojums. Intensīvi celtniecības darbi atsākās tikai 1819.gadā, tie norisinājās pēc 1816.-1830.gadā militārā resora arhitekta Aleksandra Štauberta vadībā izstrādātā apbūves projekta. Citadeles dzīvojamās daļas plānojumu veido regulārs ielu tīkls ap lielu kvadrātveida laukumu centrā, kas atbilst nocietināto ideālo pilsētu tipam. Regulārā plānojuma kvartālos izvietotas kazarmas un virsnieku dzīvojamās ēkas, hospitālis, štāba un komandanta ēkas, inženieru un artilērijas arsenāli un citas ēkas. Nocietinājumos izbūvēti četri cietokšņa vārti un aizsargceltnēs izvietoti kazemāti. Cietokšņa ēkas veidoja stilistiski vienotu ansambli, ko pamatā raksturo ampīra stilam atbilstoša fasāžu apdare, bet Nikolaja vārti un ūdenstornis veidoti neogotikas formās. 1860.gadā gar cietoksni izbūvēta Pēterburgas – Varšavas dzelzceļa līnija un tilts pār Daugavu. Cietokšņa celtniecība turpinājās līdz pat 1878.gadam. Ap to tika izveidots esplanādes laukums. 19.gs. otrajā pusē cietoksnis zaudēja savu militāro nozīmi, taču līdz pat 20.gs. 90.gadu sākumam tas palika militāro resoru pārziņā (pēc Otrā pasaules kara līdz 1994.gadam te darbojās Jāņa Fabriciusa kara aviācijas inženieru augstskola). 20.gs. otrajā pusē daļa vēsturisko ēku nojauca un to vietā uzcēla dzīvojamās mājas kara skolas personālam. Priekštilta nocietinājumos – Daugavas kreisajā krastā ir izvietots Grīvas cietums.

Gads:

1810-1878