Dagdas novada Folkloras centrs

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Dagdas novada Folkloras centrs

Nozare:

EU2015.lv >> Nemateriālais kultūras mantojums

Objekta adrese:

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Informācija internetvietnēs:
Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
65652174 26123157 @
Apraksts:

Dagdas novada Folkloras centra misija - novada tradicionālās kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana, iesaistot ne tikai folkloras kopas, bet rosinot arī skolu jaunatni un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā. Folkloras centram izdevies atjaunot Latgalē gadu simtiem glabāto Maija dievkalpojumu tradīciju pie novada ceļmalu krustiem, apzināt un restaurēt Dagdas tautastērpu. Tiek rīkotas arī dažādas tematiskās izstādes. Pie Folkloras centra darbojas folkloras kopa "Olūteņi". Folkloras centrs ir arī sava veida arhīvs, kurā glabājas ar Dagdas novadu saistītie materiāli. Centrs sadarbojas ar Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils u.c. novadiem.