Cēsu viduslaiku pils un jaunā pils

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Cēsu viduslaiku pils un jaunā pils

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Cēsu pils komplekss
Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64121815 28318318 @
Apraksts:

Domājams, ka Cēsu viduslaiku pils pirmsākumi meklējami 13.gadsimtā. Ar tiem saistās kapelas un kapitula zāles vieta. Konventa tipa pili šeit sāka celt tikai 14.gs. Uzplaukums pils izveidē saistās ar 15. un 16.gs. miju, kad ordeņa dzīvi vadīja mestrs V. fon Pletenbergs. Izmaiņas notika arī 16.gs. pirmajā pusē, kad uzcēla priekšpils torni dienvidrietumos. Kompleksa plānojums tādējādi ieguva visai sarežģītus apveidus. Trīs priekšpilis ar mūriem, grāvjiem un torņiem aptvēra konventa ēku no trim pusēm. Lai nokļūtu tajā, drošības apsvērumu dēļ bija jāiziet cauri priekšpilīm, tad – pāri mūra tiltam un vēl – cauri vairākiem vārtiem. Cēsu pils mūri ir labi saglabājušies nepārveidoti. Pilnīgi zudusi ir vienīgi pils ziemeļaustrumu mala ar kapelu un veco kapitula zāli. Kapelas pārsegums ar vēlīnai gotikai raksturīgiem krusta velvju ribu profilējumiem bija radies vēlāko pārbūvju rezultātā, jo pati telpa celta senāk. Šī pils daļa sagruva 1577.gadā, kad pils aizstāvji, cīnoties pret Ivana Bargā karaspēku, paši sevi uzspridzināja. Vēlāk apšaudes rezultātā bojā gājis arī rietumu korpuss un daļēji arī ziemeļu tornis. Cēsu pilsmuižu 1777.gadā nopirka K.E. fon Zīverss, kura ierosmē ap 1777.gadu uzcelta t.s. Jaunā pils. Tās apjomā iekļauti ordeņa pils mūri, sākot no vārtiem starp pirmo un otro priekšpili, līdz t.s. Lādemahera tornim. Jaunās pils priekšā izveidots regulārs simetrisks pagalms ar stalli – ratnīcu un klēti (18.gs.) tā malās. Pils apbūves kompleksu ietver ainavu parks (19.gs. 30.gadi). Ap šo laiku Jauno pili skāra neogotikas pārveidojumi – tornis kļuva par diviem stāviem augstāks un ieguva šim stilistiskajam virzienam raksturīgas formas. 20.gs. sākumā, 20.gs. 30.gados, no 1952. līdz 1960.gadam un vēlāk notikusi atsevišķu pils daļu konservācija, restaurācija un izpēte. Plaši arheoloģiskās izpētes darbi notika 1974.gadā (arheoloģe Z.Apala, arh. I.Stūrmanis) un tie turpinās arī tagad.

Gads:

1214; 1777