Brīvības piemineklis

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Brīvības piemineklis

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Brīvības iela, Rīga

Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Brīvības piemineklis
Apraksts:

Brīvības piemineklis ir Latvijas nacionālās neatkarības simbols, tautas brīvības mīlestības apliecinājums, kas celts, lai iemūžinātu Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo piemiņu. Pieminekļa mākslinieciskās idejas meklējumi vairākos konkursos ilga no 1922. līdz 1930.gadam. Pieminekļa pamatakmens likts 1931.gada 18. novembrī, tā meta autors ir tēlnieks Kārlis Zāle. Kopdarbībā ar arhitektu Ernestu Štālbergu radīts ievērojams monumentālās tēlniecības ansamblis. Piemineklis celts par tautas saziedotajiem līdzekļiem un to atklāja 1935.gada 18.novembrī. Ansambļa tēlnieciskās daļas pamatā ir granīta kvadriem apšūta pieminekļa bāze. Virs tās paceļas obeliska bāze ar nošķeltajos stūros izvietotām skulpturālajām grupām "Darbs", "Dzimtenes sargi", "Ģimene", "Gara darbinieki". Pieminekļa priekšpusē, starp grupām "Darbs" un "Dzimtenes sargi" iekalti dzejnieka Kārļa Skalbes veltījuma vārdi "Tēvzemei un Brīvībai". Obeliska pakāji ietver tautas sapņus un ideālus simbolizējošas figūras. Centrā "Latvijas" tēls, pa kreisi "Lāčplēsis", pa labi "Vaidelotis". No otras puses raugoties, centrā redzam "Važu rāvējus" – brīvības alku simbolu. No minēto figūru grupām it kā izaug 19 metru augstais obelisks ar Brīvības tēlu virsotnē, kura augšup paceltajās rokās ir trīs zvaigznes, trīs Latvijas novadu - Kurzemes, Vidzemes un Latgales simboli. Brīvības tēls no vara izgatavots tēlnieka R.Mirsmedena darbnīcā Stokholmā. Pieminekli aptver terase, kuras sienas rotā ciļņi "Dziesmu svētku gājiens" un "Karavīru gājiens". Ansambļa tēli ir dziļi simboliski. Tajos atspoguļojas tautas vēsture, folkloras motīvi, tradīcijas un dzīves uztvere. Ansambļa idejisko būtību pauž tādi jēdzieni kā tēvzeme, brīvība, cīņa pret apspiedējiem, tautas vienotības spēks. Kvalificēta pieminekļa restaurācija notika no 1996. līdz 2001.gadam; tā regulāru aprūpi nodrošina Rīgas Pieminekļu aģentūra.

Gads:

1935