Academia Petrina Jelgavā

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

EU2015

Objekta nosaukums:

Academia Petrina Jelgavā

Nozare:

EU2015.lv >> Kultūras pieminekļi

Objekta adrese:

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Informācija internetvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Academia Petrina
Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
63023383 @
Apraksts:

Kurzemes hercoga P.Bīrona dibinātā ģimnāzijas ēka celta no 1773. līdz 1775.gadam. Svinīgā atklāšana notika 1775.gada 29.jūnijā. Akadēmijā bija četras fakultātes – Dabas zinātņu, Teoloģijas, Medicīnas un Jurisprudences. Akadēmijas devums Latvijas un Eiropas kultūrvēsturē bijis nozīmīgs, jo tās mācību spēki bijuši izcili Eiropas un pasaules līmeņa zinātnieki – J.G.Zulcers, V.G.F.Beitlers, Z.G.Kītners, J.G.Eizens, J.Bēzeke, J.Ferbers u.c. Arī tās audzēkņi ir godam nesuši Pētera akadēmijas un līdz ar to arī Jelgavas vārdu Eiropā – to vidū T.Grothuss, J.Dērings, Kr.Barons, F.Amenda, A.Alunāns, divi no Latvijas valsts prezidentiem – J.Čakste un A.Kviesis, kā arī Lietuvas prezidents A.Smetona un Polijas prezidents S.Voicehovskis. Ēka Jelgavā, Akadēmijas ielā 10 celta vēlīnā baroka stilā ar agrīnā klasicisma iezīmēm pēc arhitekta S.Jensena projekta, pārbūvējot iepriekšējo hercogienes Annas pili. Tā ir divstāvu mūra garenbūve ar vidus rizalītu un divstāvu torni, kura apakšējo daļu rotā korintiskā ordera kolonnas. Ēkas centrā izveidotajā 35 m augstajā tornī līdz 1919.gadam pastāvēja pirmā astronomiskā observatorija Latvijā. Ēkas interjers stipri cieta Pirmā un Otrā pasaules kara laikā, tas atjaunots 1927. un 1951.gadā. Tagad ēkas pirmajā stāvā ir atsegts vēsturiskā mūra sienas fragments un eksponēta daļa no mūra pamatiem. No 20.gs 50.gadiem saglabājušās kāpnes no pirmā uz otro stāvu ar čuguna margām un dokiem lielgabala formā, parkets vairākās telpās, divvērtņu pildiņu durvis ar paneļiem, lustras u.c. Dažās telpās griestus rotā grezni griestu plafoni ar profilētiem baroka stilistikai atbilstošiem rotājumiem un rozetēm lustru iekaru vietās. Daļa ēkas interjera darināta 20.gs. 80.gados: parkets, lustras, tai pašā laikā darināts virs kāpnēm esošais monumentālās glezniecības panno, atzīmējot Krišjāņa Barona jubileju (mākslinieki Kaspars un Vija Zariņi). Šajā ēkā kopš 1952.gada darbojas Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.

Gads:

1775