Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000368

Adrese:

Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
28311170 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Jēkabpils galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Lazdāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1576

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

204A

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi Tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu (avīžu) izmantošana uz vietas bibliotēkā
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Rezervācija pēc pieprasījuma
4. Internets u.c. datorpakalpojumi Datorpakalpojumi
5. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar klēpdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
6. Konsultācijas par elektronisko katalogu un datubāžu izmantošanu
7. Pasākumi un izstādes Literatūru popularizējošas izstādes un tematiski pasākumi
8. Starpbibliotēku abonements Krājumā neesošu grāmatu pasūtīšana un citām bibliotēkām
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

186

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1716

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1239

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

477

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1944

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

108

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 808
Seriālizdevumi 1136
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 108

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 94
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 87
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

721

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1125

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3325

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 153 2808
Seriālizdevumi 510 972 510
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 1 2
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 20 10 490

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2