Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000144

Adrese:

Tērces-10, Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25745577 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Žīgure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480292

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0552

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

554A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Pēc "Latvijas bibliotēku padomes gadagrāmatas" datiem, bibliotēka dibināta 1923.gadā.

Darbība:

Zeltiņu bibliotēka ir Zeltiņu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka nodrošina lietotāju pieprasījumam atbilstošus daudzveidīgus pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērnien un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Zeltiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Elektroniskais katalogs http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos
7. Apmācības Apmācības darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšanā interneta resursos
8. Literatūras izstādes un tematiskie pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus
9. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma), izmantojot e-pastu.
10. 3TD E-grāmatu bibliotēka Bibliotēkas lietotājs var saņemt bibliotēkā lietotājvārdu un paroli, reģistrēties vietnē www.3td.lv un lasīt e-grāmatu jebkurā vietā, kur pieejams internets
11. www.letonika.lv attālinātajiem klientiem Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta attālināta pieeja www.letonika.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem Melnbalto un krāsaino A4 un A3 formāta kopiju un izdruku izgatavošana no € 0,07 līdz € 1,30 bez PVN
2. Skenēšana no bibliotēku krājumiem Iespēja veikt skenēšanas pakalpojumus € 0,14 bez PVN
3. SBA Iespieddarbus, kuri nav pieejami Zeltiņu bibliotēkā, iespējams pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām pasta izdevumi
4. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Melnbalto un krāsaino A4 un A3 formāta kopiju un izdruku izgatavošana no € 0,08 līdz € 1,57 ar PVN
5. Skenēšana no citiem resursiem Iespēja veikt skenēšanas pakalpojumus no citiem resursiem € 0,14 ar PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

165

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2850

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2243

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

607

Virtuālais apmeklējums:

528

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5747

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

145

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2005
Seriālizdevumi 3742
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 80

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 115
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 112
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

547

Izslēgto dokumentu kopskaits:

794

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6336

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 141 4941
Seriālizdevumi 406 794 1388
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 20 664

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2