Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000144

Adrese:

"Tērces" - 10, Zeltiņi, Zeltiņu pag., Alūksnes nov., LV-4345

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25745577 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Uzziņu portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes tūrisma informācijas centra mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Žīgure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480292

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0552

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

554A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Pēc "Latvijas bibliotēku padomes gadagrāmatas" datiem, bibliotēka dibināta 1923.gadā.

Darbība:

Zeltiņu bibliotēka ir Zeltiņu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka nodrošina lietotāju pieprasījumam atbilstošus daudzveidīgus pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00 bibliotēkā
Trešdiena 09:00 17:00 vēstures krātuvē (no septembra līdz aprīlim)
Ceturtdiena 09:00 17:00 bibliotēkā
Piektdiena 09:00 17:00 bibliotēkā (no septembra līdz aprīlim)
Sestdiena 09:00 17:00 vēstures krātuvē (no septembra līdz aprīlim)
Trešdiena 10:00 18:00 Vēstures krātuvē ( maijs, jūnijs, jūlijs, augusts)
Piektdiena 10:00 18:00 Vēstures krātuvē ( maijs, jūnijs, jūlijs, augusts)
Sestdiena 10:00 18:00 Vēstures krātuve (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērnien un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Zeltiņu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Elektroniskais katalogs http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos
7. Apmācības Apmācības darbam ar datoru un internetu, informācijas meklēšanā interneta resursos
8. Literatūras izstādes un tematiskie pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus
9. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma), izmantojot e-pastu.
10. 3TD E-grāmatu bibliotēka Bibliotēkas lietotājs var saņemt bibliotēkā lietotājvārdu un paroli, reģistrēties vietnē www.3td.lv un lasīt e-grāmatu jebkurā vietā, kur pieejams internets
11. www.letonika.lv attālinātajiem klientiem Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta attālināta pieeja www.letonika.lv
12. Novadpētniecība Vēstures krātuvē izveidotas novadpētniecības mapes: Zeltiņi (pasākumi, notikumi) no 2007.-2020., Mizojam, ka prieks 2013.-2019., Pasta baložu stāsti (ēkas, cilvēki, tradīcijas), Zeltiņu mājas, Mani zaļie lakati (Zeltiņu daba- kalni, gravas, koki), Manas zilās bantes (Zeltiņu daba- ūdeņi), Zeltiņu drāmas kolektīva "Kontakts" darbības atspoguļojums, "Alises" ceļš (Zeltiņu deju kolektīvam - 18), Desmit apļu gaismā (Zeltiņu muzejam - 10), Uz laika dzirnavu četriem spārniem (Alūksnes rajona atjaunošanas 40 gadi), Sieviešu apvienības "Katrīna" vasaras skola 2013.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem Melnbalto un Krāsaino A4 un A3 formāta kopiju un izdruku izgatavošana. No 0,07 EUR līdz 1,30 EUR bez PVN
2. Skenēšana no bibliotēku krājumiem 0,14 EUR bez PVN
3. Iespieddarbus, kuri nav pieejami Zeltiņu bibliotēkā, iespējams pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
4. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Melnbalto un Krāsaino A4 un A3 formāta kopiju un izdruku izgatavošana. No 0,08 EUR līdz 1,57 EUR ar PVN
5. Skenēšana no citiem resursiem 0,14 EUR ar PVN
6. Zeltiņu vēstures krātuves ekspozīciju apmeklējums, gida pakalpojumi Vēstures krātuvē: pastāvīgās ekspozīcijas "Ziemeļu zvaigzne" (veltīta Edgaram Liepiņam), "Nesenā pagātne", "Novadnieku istaba", "Mana skola Zeltiņos", fotostāsts "Gadsimtu vējos šūpojoties". Iespēja ceļot laikā. Dažādu armiju formas tērpi, „sarkanais stūrītis”, sadzīves priekšmeti stāsta par neseno padomju un pirmspadomju laika sadzīvi Latvijā. Skolas klase – dažādu laiku skolēnu dzīves aculieciniece. Tiem, kas šos laikus piedzīvojuši – iespēja pakavēties atmiņās, jaunajai paaudzei – ieraudzīt pasauli citā gaismā. Ieejas maksa : 2.00 EUR, skolēniem un pensionāriem 1.00 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Skola", Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345 Pašvaldības īpašums 1868

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

125

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1781

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1697

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5585

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

60

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2302
Seriālizdevumi 3283
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 46

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 372
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 286
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 86

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

555

Izslēgto dokumentu kopskaits:

528

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5977

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 120 4866
Seriālizdevumi 403 408 1104
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 19 638

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 62 62