Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012542

Adrese:

Iecavas pag., Iecavas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 28377119 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Zālītes speciālā internātpamatskola
Iestādes vietne Zālītes speciālā internātpamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Arāja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057140

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1131

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3561

Akreditācijas datums:

26.04.2018

Akreditācijas termiņš:

01.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1968

Sākums:

Skolas bibliotēka sākusi darboties līdz ar skolas dibināšanu 1968.gadā.

Darbība:

Zālītes speciālās internātpamatskolas bibliotēka ir skolas bibliotēka un pamatuzdevums ir darbs ar bērniem un jauniešiem. Skolas bērni ir ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri atstāj zināmu iespaidu uz lasītprasmes attīstību. Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 20:00
Trešdiena 08:00 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1880

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Fizisko personu īpašums 1880

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

32

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

101

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

41

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

920

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

230

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

690

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1520

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1520

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1100
Seriālizdevumi 420
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 529
Bērnu grāmatas 380

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2885

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1 2885
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1678
Bērnu grāmatas 1161

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda