Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013319

Adrese:

Jelgavas iela 2, Vircava, Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63086045 27234145 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Vircavas vidusskolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Eva Fišere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0913900861

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1014

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2966

Akreditācijas datums:

10.10.2014

Akreditācijas termiņš:

13.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1836

Sākums:

Vircavas vidusskola dibināta 1836.gadā un no 1920.gada darbojās savās tagadējās telpās Vircavas muižas kavalieru namā. Taču pirmsākumi meklējami hercoga pils pārvaldnieka mītnē.

Darbība:

Vircavas vidusskolas bibliotēka ir skolas struktūrvienība, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedz bibliotekāros pakalpojumus, uzziņas skolēniem un pedagogiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:20 16:00
Ceturtdiena 14:00 16:00
Piektdiena 8:20 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un interneta vietnēm.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1780

Teritorijas kopējā platība (m2):

1074,26

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

204

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

172

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1234

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

103

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1131

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2862

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2413

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2694
Seriālizdevumi 125
Audiovizuālie resursi 16
Kartogrāfiskie materiāli 25
Nošizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1312
Bērnu grāmatas 285

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

406

Izslēgto dokumentu kopskaits:

437

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7395

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7096 368 385 7079
Seriālizdevumi 177 30 44 163
Audiovizuālie resursi 152 6 8 150
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 1 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 6286 175 184 6277
Bērnu grāmatas 550 47 48 549

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

4

Tematiskie pasākumi:

2