Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012514

Adrese:

Pils iela 11, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64570135 @ 64521202
Bibliotēkā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Virgīnija Riekstiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4219900075

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1179

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2953

Akreditācijas termiņš:

10.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

230

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

187

Pārējie:

43

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1460

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

650

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

810

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3800

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1270

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3680
Seriālizdevumi 120
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2024

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

180

Izslēgto dokumentu kopskaits:

374

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

12478

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 180 374 12478
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 140 4193

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1