Viļakas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000151

Adrese:

Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64507145 28620683 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Viļakas novada bibliotēka
Iestādes vietne Viļakas novada dome
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rutta Jeromāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009135830

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0612

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

522A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1913

Sākums:

1913. gada 17. novembrī Viļakā notika Bibliotēkas dibināšanas sapulce, kurā tika lemts atvērt Viļakā sabiedrisko bibliotēku, kas apkalpotu lasītājus krievu un latviešu valodā. Valdē ievēlēja V. Rušmani, S. Beļajevu, G. Grīntālu, Mickēviču – Sorokinu (Jaunas Ziņas 1913.g.). 1920.gadā lauksaimniecības biedrība ,,Orojs" atkārtoti atvēra bibliotēku. Lasītāju rīcībā bija vienīgi lauksaimniecības žurnāli un laikraksti. Izglītības Biedrība ,,Zvaigzne" sāka organizēt dažādus sarīkojumus, daļu no iegūtajiem līdzekļiem izmantoja bibliotēkas fonda iegādei.

Darbība:

Bibliotēkas darbībai ir ievērojama loma kultūrvides veidošanā, iedzīvotāju izglītošanā un brīvā laika pavadīšanas saturīgā organizēšanā. Bibliotēka veic kultūras vērtību iedzīvināšanu un saglabāšanu. Nozīmīgs bibliotēkas darba virziens ir novadpētniecība – novadnieku dzīvesstāstu vākšana, apkopošana, glabāšana. Te ir izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts, ir iespēja izmantot printeri, skeneri, kopētāju. Dodot iespēju piekļūt informācijai, zināšanām un kultūrai, atbalstot radošumu - bibliotēka iedrošina un iedvesmo sabiedrību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00 Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājus neapkalpo)
Sestdiena 09:00 13:00 Laika posmā no 02.09.2019. līdz 25.04.2020.
Papildu informācija:

Vasaras sezonā: sestdienās - slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Reģistrētiem lietotājiem
2. Datoru un interneta izmantošana Ikvienam apmeklētājam
3. Uzziņu sniegšana Reģistrētiem lietotājiem
4. Konsultēšana tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā Reģistrētiem lietotājiem. Atsevišķos gadījumos - visiem apmeklētājiem.
5. Iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku: - tematiskas tikšanās ar grāmatu autoriem, literātiem, dažādu profesiju pārstāvjiem; - radošās darbnīcas; - sarunas un viedokļu apmaiņa; - tematiskas izstādes. Visiem apmeklētājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana Ikvienam apmeklētājam Cena: A-4 lpp. - EUR 0,10
2. Lāzerdrukas pakalpojumi Ikvienam apmeklētājam Cenas: A-4 melnbaltā teksta lpp. - EUR 0,10; A-4 melnbaltā attēla lpp. - EUR 0,30; A-4 krāsainā teksta lpp. - EUR 0,35; A-4 krāsainā attēla lpp. - EUR 0,70
3. Attēlu, grafikas skenēšana Ikvienam apmeklētājam Cena: A-4 viena lpp. - EUR 0,30
4. Datu ierakstīšana lietotāja datu nesējā Ikvienam apmeklētājam Pakalpojuma cena: EUR 0,10
5. Dokumentu elektroniskā piegāde Ikvienam apmeklētājam Pakalpojuma cena: EUR 0,10
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

310,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

630

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

153

Pārējie:

477

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10457

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8810

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1647

Virtuālais apmeklējums:

10897

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24007

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1129

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8544
Seriālizdevumi 15454
Audiovizuālie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1084

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

930

Izslēgto dokumentu kopskaits:

607

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

17358

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 266 480 13874
Seriālizdevumi 657 127 3347
Audiovizuālie resursi 7 0 112
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 1
Nošizdevumi 0 0 7
Nepublicētie dokumenti 0 0 1
Pārējie dokumenti 0 0 2
Elektroniskie resursi 0 0 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 61 1225

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 5 26 31
Teksta dokumenti - Lappuses 5 26 31
Attēlizdevumi 136 240 376
Kartogrāfiskie izdevumi 2 2 4
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 2 2 4
Video ieraksti 1 0 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 59
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 0
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 59