Viļakas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000151

Adrese:

Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64507145 28620683 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Viļakas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Viļakas novada dome
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli www.facebook.com
Sociālie tīkli www.twitter.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rutta Jeromāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009135830

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0612

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

522A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1913

Sākums:

1913. gada 17. novembrī Viļakā notika Bibliotēkas dibināšanas sapulce, kurā tika lemts atvērt Viļakā sabiedrisko bibliotēku, kas apkalpotu lasītājus krievu un latviešu valodā. Valdē ievēlēja V. Rušmani, S. Beļajevu, G. Grīntālu, Mickēviču – Sorokinu (Jaunas Ziņas 1913.g.). 1920.gadā lauksaimniecības biedrība ,,Orojs" atkārtoti atvēra bibliotēku. Lasītāju rīcībā bija vienīgi lauksaimniecības žurnāli un laikraksti. Izglītības Biedrība ,,Zvaigzne" sāka organizēt dažādus sarīkojumus, daļu no iegūtajiem līdzekļiem izmantoja bibliotēkas fonda iegādei.

Darbība:

Bibliotēkas darbībai ir ievērojama loma kultūrvides veidošanā, iedzīvotāju izglītošanā un brīvā laika pavadīšanas saturīgā organizēšanā. Bibliotēka veic kultūras vērtību iedzīvināšanu un saglabāšanu. Nozīmīgs bibliotēkas darba virziens ir novadpētniecība – novadnieku dzīvesstāstu vākšana, apkopošana, glabāšana. Te ir izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts, ir iespēja izmantot printeri, skeneri, kopētāju. Dodot iespēju piekļūt informācijai, zināšanām un kultūrai, atbalstot radošumu - bibliotēka iedrošina un iedvesmo sabiedrību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 9:00 13:00 Laika posmā no 1. maija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās SLĒGTA.
Svētdiena Slēgta
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājus neapkalpo).

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Reģistrētiem lietotājiem
2. Datoru un interneta izmantošana Ikvienam apmeklētājam
3. Uzziņu sniegšana Reģistrētiem lietotājiem
4. Konsultēšana tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā Reģistrētiem lietotājiem. Atsevišķos gadījumos - visiem apmeklētājiem.
5. Iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku: - tematiskas tikšanās ar grāmatu autoriem, literātiem, dažādu profesiju pārstāvjiem; - radošās darbnīcas; - sarunas un viedokļu apmaiņa; - tematiskas izstādes. Visiem apmeklētājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 lpp. - EUR 0,10
2. Lāzerdrukas pakalpojumi
2.1. A4 Melnbaltā teksta lpp. - EUR 0,10
2.2. A4 Melnbaltā attēla lpp. - EUR 0,30
2.3. A4 Krāsainā teksta lpp. - EUR 0,35
2.4. A4 Krāsainā attēla lpp. - EUR 0,70
3. A4 Attēlu, grafikas skenēšana lpp. - EUR 0,30
4. Datu ierakstīšana lietotāja datu nesējā EUR 0,10
5. Dokumentu elektroniskā piegāde EUR 0,10
Ikvienam apmeklētājam
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

309

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

475

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

116

Pārējie:

359

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6266

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5541

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

725

Virtuālais apmeklējums:

25715

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15526

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

735

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6099
Seriālizdevumi 9427
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 735

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

842

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1391

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

17140

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 259 648 13609
Seriālizdevumi 581 743 3390
Audiovizuālie resursi 1 114
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 7
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 1 4
Elektroniskais krājums (summa) 14
Citi elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 52 40 1307

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 58 92 150
Teksta dokumenti - Lappuses 58 113 171
Attēlizdevumi 496 21 517
Kartogrāfiskie izdevumi 4 4
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 4 4
Video ieraksti 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 60
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 60