Vīksnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000172

Adrese:

Jaunā iela 23, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28333673 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Kiseļova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0610

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

521A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Vīksnas pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiskā bibliotēka, kopš 2009.g. 1.septembra - Balvu centrālās bibliotēkas filiāle. 1946.gadā toreizējā Vīksnas ciema izpildu komiteja atvēra grāmatu izsniegšanas punktu. Visas grāmatas sākumā ietilpa vienā skapī. Līdzko eksemplāru skaits sasniedza 1,5 tūkstošus, tajā pašā gadā tika atvērta bibliotēka, to apliecina bibliotēkas pase. Pirmā darbiniece - Elza Meldere. Bibliotēka divas reizes ir mainījusi atrašanās vietu. Kopš 1994.gada rudens bibliotēka atrodas vienā no bērnudārza korpusiem, ar atsevišķu ieeju no trīsstāvu dzīvojamo māju puses. Vīksnas pagasta bibliotēka ieguva plašas, gaišas, siltas telpas ar centrālapkuri. 2000.gada oktobrī bibliotēkai uzcēla glītu piebūvi – verandu ar sīkrūtotiem logiem. Pēdējos gados bibliotēkas telpas ir izremontētas, nomainīti logi, ēka siltināta no ārpuses, uz ieejas durvīm ved jauns, bruģēts celiņš, pie ēkas – glīti apstādījumi. 2014.gadāuzsākts darbs ar bibliotēku programmu "Alise". Visi apmeklētājiem pieejamie dokumenti (grāmatas, CD, preses izdevumi) ir atrodami elektroniskajā katalogā.

Darbība:

Bibliotēka ir ceļvedis plašajā informācijas klāstā un jauno tehnoloģisko iespēju apguvē, atbalsts mūža izglītībai, iespēja saturīgai brīvā laika izmantošanai. Uz bibliotēku apmeklētāji nāk, lai paņemtu lasīšanai grāmatas un preses izdevumus, lai izmantotu bibliotēkas biroja tehnikas pakalpojumus – skenētu, kopētu, izdrukātu, lietotu datoru un internetu. Nāk, lai patīkamā vidē pavadītu brīvo laiku, atpūstos, uzzinātu ko jaunu, nāk, lai ar bibliotekāra palīdzību atrisinātu kādu problēmu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 pusdienlaiks 12:00 -13:00
Otrdiena 09:00 18:00 pusdienlaiks 12:00 -13:00
Trešdiena 09:00 18:00 pusdienlaiks 12:00 -13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 pusdienlaiks 12:00 -13:00
Piektdiena 09:00 18:00 pusdienlaiks 12:00 -13:00
Papildu informācija:

Pusdienlaiks 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Dokumentu izsniegšana lietošanai uz mājām Grāmatas, seriālizdevumi, audiovizuālie un elektroniskie dokumenti
2. Bibliotēkas krājuma, kartotēku, tematisko mapju izmantošana bibliotēkā Daiļliteratūras, uzziņu un bērnu literatūras fonds, novadpētniecības kartotēka un mapes, citātu kartotēka, tematiskās mapes
3. Datora izmantošana Datorprogrammu izmantošana
4. Interneta lietošana Informācijas meklēšana, sarakste, darījumi, izklaide
5. Datu bāzes letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
6. Uzziņas un konsultācijas Orientēšanās bibliotēkas krājumā, darbs ar datoru un internetu
7. Bezvadu internets WiFi
8. SBA izmantošana Dokumentu pasūtīšanai no citām novada bibliotēkām
9. Pasākumi Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.09/0.11 EUR
2. Kopēšana A4 paaugstināta blīvuma lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.14/0.17 EUR
3. Kopēšana A4 lapa no abām pusēm no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.14/0.17 EUR
4. Izdrukāšana A4 melnbalta teksta lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.09/0.11 EUR
5. Izdrukāšana A4 melnbalta attēla lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.17/0.21 EUR
6. Izdrukāšana A4 krāsaina teksta lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.34/0.41 EUR
7. Izdrukāšana A4 krāsaina attēla lappuse no b-kas krājumiem/no klienta materiāliem 0.68/0.83 EUR
8. Paplašināta uzziņu sagatavošana 1 uzziņa 0.87 EUR
9. Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem 1 diena 0.07 EUR
10. SBS abonementa izmantošana Dokumentu piegāde Pēc pasta tarifiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

610

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2155

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1307

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

848

Virtuālais apmeklējums:

1541

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2763

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

612

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1282
Seriālizdevumi 1474
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 259

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

490

Izslēgto dokumentu kopskaits:

349

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6581

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 139 37 4794
Seriālizdevumi 349 312 1676
Audiovizuālie resursi 1 96
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 4
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 759

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda