Vīksnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000172

Adrese:

Jaunā iela 23, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28333673 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Vīksnas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Kiseļova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0601

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Balvu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

521A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Vīksnas pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiskā bibliotēka, kopš 2009.g. 1.septembra - Balvu centrālās bibliotēkas filiāle. 1946.gadā toreizējā Vīksnas ciema izpildu komiteja atvēra grāmatu izsniegšanas punktu. Visas grāmatas sākumā ietilpa vienā skapī. Līdzko eksemplāru skaits sasniedza 1,5 tūkstošus, tajā pašā gadā tika atvērta bibliotēka, to apliecina bibliotēkas pase. Pirmā darbiniece - Elza Meldere. Bibliotēka divas reizes ir mainījusi atrašanās vietu. Kopš 1994.gada rudens bibliotēka atrodas vienā no bērnudārza korpusiem, ar atsevišķu ieeju no trīs stāvu dzīvojamo māju puses. 2000.gada oktobrī bibliotēkai uzcēla glītu piebūvi – verandu ar sīkrūtotiem logiem. Pēdējos gados bibliotēkas telpas ir izremontētas, nomainīti logi, ēka siltināta no ārpuses, uz ieejas durvīm ved jauns, bruģēts celiņš, pie ēkas – glīti apstādījumi. 2014. gadā uzsākts darbs ar bibliotēku programmu “Alise”. Visi apmeklētājiem pieejamie dokumenti (grāmatas, CD, preses izdevumi) ir atrodami elektroniskajā katalogā.

Darbība:

Bibliotēka ir ceļvedis plašajā informācijas klāstā un jauno tehnoloģisko iespēju apguvē, atbalsts mūža izglītībai, iespēja saturīgai brīvā laika izmantošanai. Uz bibliotēku apmeklētāji nāk, lai paņemtu lasīšanai grāmatas un preses izdevumus, lai izmantotu bibliotēkas biroja tehnikas pakalpojumus – skenētu, kopētu, izdrukātu, lietotu datoru un internetu. Nāk, lai patīkamā vidē pavadītu brīvo laiku, atpūstos, uzzinātu ko jaunu, nāk, lai ar bibliotekāra palīdzību atrisinātu kādu problēmu vai vajadzību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00 Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 8:30 17:00 Pusdienu pārtraukum no 12:30 līdz 13:00
Piektdiena 8:30 17:00 Pusdienu pārtraukum no 12:30 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dokumentu izsniegšana lietošanai uz mājām Grāmatas, seriālizdevumi, audiovizuālie un elektroniskie dokumenti
2. Bibliotēkas krājuma, kartotēku, tematisko mapju izmantošana bibliotēkā Daiļliteratūras, uzziņu un bērnu literatūras fonds, novadpētniecības kartotēka un mapes, citātu kartotēka, tematiskās mapes
3. Bezmaksas datora izmantošana Datorprogrammu izmantošana
4. Bezmaksas Interneta lietošana Informācijas meklēšana, sarakste, darījumi, izklaide
5. Datu bāzes letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka News
6. Uzziņas un konsultācijas Orientēšanās bibliotēkas krājumā, darbs ar datoru un internetu
7. Bezmaksas bezvadu internets WiFi
8. SBA izmantošana Dokumentu pasūtīšanai no citām novada bibliotēkām
9. Pasākumi Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - A4 lappuse no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.09/ 0.11 EUR
2. Kopēšana - A4 paaugstināta blīvuma lappuse no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.14/ 0.17 EUR
3. Kopēšana - A4 lapa no abām pusēm no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.14/ 0.17 EUR
4. Izdrukāšana - A4 melnbalta teksta lappuse no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.09/ 0.11 EUR
5. Izdrukāšana - A4 melnbalta attēla lappuse no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.17/ 0.21 EUR
6. Izdrukāšana - A4 krāsaina teksta lappuse no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.34/ 0.41 EUR
7. Izdrukāšana - A4 krāsaina attēla lappuse no b-kas krājumiem/ no klienta materiāliem 0.68/ 0.83 EUR
8. Paplašināta uzziņu sagatavošana 1 uzziņa - 0.87 EUR
9. Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem 1 diena - 0.07 EUR
10. SSBA abonementa izmantošana Dokumentu piegāde. Pēc pasta tarifiem.
11. Skenēšana - teksta skenēšana 1 lappuse no bibliotēkas krājuma/ no klienta materiāliem 0.17 / 0.21 EUR
12. Skenēšana - attēla vai fotogrāfijas skenēšana, 1 attēls no bibliotēkas krājuma/ no klienta materiāliem 0.34 / 0.41 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

610

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2332

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1712

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

620

Virtuālais apmeklējums:

802

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3118

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

348

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1217
Seriālizdevumi 1901
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 164

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

486

Izslēgto dokumentu kopskaits:

292

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6775

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 104 4898
Seriālizdevumi 382 292 1766
Audiovizuālie resursi 96
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 721

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2