Viesītes novada Viesītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000355

Adrese:

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65245173 20212409 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Griškena

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000047316

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1590

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

206B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945 gads, saskaņā ar Jēkabpils zonālā Valsts arhīva izziņu.

Darbība:

Viesītes bibliotēka ir izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs Viesītes un Viesītes novada iedzīvotājiem, kura galvenais uzdevums – sniegt operatīvus un kvalitatīvus, vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājuma izmantošana, ar to saistītie pakalpojumi Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā, bērnu literatūras nodaļā, kā arī lietotāju reģistrācija un iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana datorlasītavā, kā arī bezvadu interneta iespēju izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumu un citiem pieejamajiem informācijas resursiem, to izmantošanu
4. Uzziņas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5. Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši sarīkojumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiski sarīkojumi, tikšanās u.tml.)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Lāzerizdruka A4 formāts (1 lpp.) 0.12 EUR
2. Kopēšana A 4 formāts (1 lpp.) 0.12 EUR
3. Kopēšana A 3 formāts (1 lpp.) 0.18 EUR
4. Kopēšana no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem A 4 formāts (1 lpp.) 0.10 EUR
5. Kopēšana no bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem A 3 formāts (1 lpp.) 0.15 EUR
6. Skenēšana A 4 formāts (1 lpp.) 0,12 EUR
7. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi par dokumentu atpakaļsūtīšanu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1994

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

266

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

776

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

286

Pārējie:

490

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7741

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4334

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3407

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20634

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3453

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13485
Seriālizdevumi 7149
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2460

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 126
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 117

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

878

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1812

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18408

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 341 1047 16030
Seriālizdevumi 537 765 2344
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 5
Elektroniskie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 81 179 2133

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 14
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2