Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013527

Adrese:

Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29838086 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs ta
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Ansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009613611

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.12.2019

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1098

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI 12475

Akreditācijas datums:

10.06.2019

Akreditācijas termiņš:

09.06.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1913

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā piektdiena - bibliotekārā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Telpu izmantošana Video skatīšanai. Semināriem ( līdz 20 cilv.). Patstāvīgām stundām.
2 Lasītāju reģistrācija, apkalpošana
3 Bibliotēkas krājumu izmantošana
4 Elektroniskā bibliotēku kopkataloga izmantošana
5 Interneta, datoru izmantošana
6 Uzziņu sniegšana
7 Novadpētniecības nodaļas ( Priekuļu tehnikuma muzejs) materiālu izmantošana bibliotēkas telpās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 ( no 1 puses) - 0.07 A4 ( abas puses) - 0.07 A3 ( no 1 puses) - 0.10 A3 ( abas puses) - 0.10
2 Printēšanas pakalpojums Melnbalta izdruka - 0.09 Krāsaina izdruka - 0.76
3 Laminēšana A4 - 0.30
4 Skenēšana A4 - 0.28
5 Darbu iesiešana ar spirāli 0.71
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

283

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

842

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

174

Pārējie:

668

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2719

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2595

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6363

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

365

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6168
Seriālizdevumi 77
Audiovizuālie resursi 35
Kartogrāfiskie materiāli 21
Nepublicētie dokumenti 8
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 49
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1842
Bērnu grāmatas 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

6587

Izslēgto dokumentu kopskaits:

133

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

31333

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5695 125 30089
Seriālizdevumi 810 850
Audiovizuālie resursi 43 8 102
Kartogrāfiskie materiāli 19 102
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 1 26
Nepublicētie dokumenti 14 32
Pārējie dokumenti 17
Elektroniskie resursi 5 110
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2180 132 18909
Bērnu grāmatas 159 210

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1