Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012905

Adrese:

Vestienas muiža, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29486825 @
Skolā
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vestienas pamatskolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Stradiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900106

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1349

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3452

Akreditācijas datums:

06.04.2017

Akreditācijas termiņš:

05.04.2023

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:40 16:00
Trešdiena 15:20 16:00
Piektdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā.
3. Starpbibliotēku abonements Iespēja izmantot bibliotēkas mācību un pamatfonda grāmatas uz noteiktu laiku.
4. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas un elektroniskā kopkataloga lietošanu.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

630

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

23

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

68

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1337

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

223

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1114

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

909

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

592

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 896
Seriālizdevumi 2
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 477
Bērnu grāmatas 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

85

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5473

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 82 5228
Seriālizdevumi 165
Audiovizuālie resursi 1 38
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 2 9
Elektroniskais krājums (summa) 17
Citi elektroniskie resursi 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 42 1114
Bērnu grāmatas 124

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1