Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000481

Adrese:

Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63453532 26829626 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pāvilostas novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingūna Kopštāle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000059438

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0409

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

629A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1970.gadā,kad Liepājas rajona kolhoza „Kopdarbs” centrā nodibināja Vērgales pagasta 2.bibliotēku.Gadu gaitā bibliotēka mainījusi savu atrašanās vietu, bet no 1989.gada darbojas Līvānu tipa dzīvojamā mājā Dārza ielā 1

Darbība:

Pāvilostas novada Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka ir pašvaldības dibināta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana un kopš savas dibināšanas pilda kultūras, informācijas, izglītības ,sociālās un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas funkcijas. Pāvilostas novada Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pāvilostas novada pašvaldība. Galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem Saraiķu ciema iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā . Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem - veidot tādu krājumu, kas balstītos uz visu vietējo lasītāju vajadzībām, gaumei un interesēm, atbilstoši mūsu bibliotēkas tipam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 13:00 19:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas krājuma izmantošana, brīva pieeja grāmatām un presei
2. Interneta un pieejamo datu bāzu izmantošana
3. SBA iespēja jebkuram lasītājam saņemt jebkuru grāmatu
4. Tematiskie pasākumi
5. Izstādes
6. Dažādu uzziņu sniegšana e-pastā un telefoniski
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana izdruka melnbalta A4 0.09
2. Kopēšana izdruka krāsaina A4 0.44
3. Skenēšana 1 lappuse 0.25
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

65

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

47

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1534

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

966

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

568

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2072

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

362

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 593
Seriālizdevumi 1479
Audiovizuālie resursi 0
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 198

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 74
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 58
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1295

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1210

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4430

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 159 104 3294
Seriālizdevumi 1136 1106 1136
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 63 413

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0