Vecsalienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000275

Adrese:

Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov., LV-5465

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65475871 20011853 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Vecsalienas pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Avlasina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031014

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.06.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0098

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.10.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

772A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotekārās darbības sākums pagastā datējams ar 1945. gada 20.martu, kad tika veikts pirmais ieraksts inventārā grāmatā.

Darbība:

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2019.gada 11.jūlija pieņemto lēmumu Nr.1568 par “Par Vecsalienas pagasta pārvaldes kā iestādes likvidāciju”, Vecsalienas pagasta bibliotēka kļuva par Salienas pagasta pārvaldes struktūrvienību. Vecsalienas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

982

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1191

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

932

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

259

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3004

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

678

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1087
Seriālizdevumi 1917
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 312

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

300

Izslēgto dokumentu kopskaits:

423

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3459

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 60 144 2773
Seriālizdevumi 240 279 685
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 35 814

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1