Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000479

Adrese:

Vecpils pamatskola, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov., LV-3441

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25495377 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne www.durbe.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jānis Aigars

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000060545

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.03.1998

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0407

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

627A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Darbība:

nodrošina lietotājiem brīvu pieeju bibliotēkas krājumiem; ● bezmaksas interneta lietošana; ● sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; ● nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotās informācijas pieejamību; ● organizē lasīšanu veicinošus pasākumus; ● realizē bibliotēkas lasītāju apmācību datoru un to iespējamo funkciju izmantošanā; ● konsultē datubāzēs ietvertās informācijas meklēšanā; ● materiālu kopēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 12:00 20:00
Sestdiena 08:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās
Bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas
Tematiskās un mākslas izstādes
Literāri izglītojoši pasākumi
konsultācijas un apmācība datoru un to iespējamo funkciju izmantošanā, datubāzēs ietvertās informācijas meklēšanā
Bezmaksas interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Drukāšana Melnbalta 0,09 eiro par vienu A4 lapu pieaugušajiem, 0,04 eiro par vienu A4 lapu, ja tie ir mācību materiāli skolēniem, 0,09 eiro par vienu A3 lapu, ja tie ir mācību materiāli skolēniem, 0,17 eiro par vienu A3 lapu pieaugušajiem.
Drukāšana Krāsu 0,92 eiro par vienu A4 lapu pieaugušajiem, 0,43 eiro par vienu A4 lapu, ja tie ir mācību materiāli skolēniem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1876

Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

176

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3145

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2430

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

715

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4485

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

775

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3521
Seriālizdevumi 950
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 10
Bērnu grāmatas 185

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 90
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 72
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

277

Izslēgto dokumentu kopskaits:

6

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6220

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 254 6156
Seriālizdevumi 8
Audiovizuālie resursi 3 34
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 19 21
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 17
Bērnu grāmatas 2 231

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1